Aller au contenu principal
News
Actualités

HTM konkurss „Elukestva õppe strateegia 2020“ täiskasvanuhariduse programmi tegevuste elluviimiseks

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja konkursi partneri leidmiseks „Elukestva õppe strateegia 2020“ täiskasvanuhariduse programmi tegevuste elluviimiseks.Konkursi eesmärk on leida partner, kes Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest toetatava tegevuse „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames korraldab:- piirkondlikku koostöö arendamist keskhariduseta ja erialase hariduseta täiskasvanute tagasitoomiseks tasemeõppesse;- elukestva õppe populariseerimist.Konkursil on oodatud osalema täiskasvanuhariduse valdkonnas võrgustikutöö ja koostööalgatuste ning teavitustöö korraldamise kogemusi omavad organisatsioonid. Taotlejalt eeldame ka kogemusi ESF kaasrahastatud projektide elluviimisel.

Taotlus esitatakse elektrooniliselt e-posti aadressil hm@hm.ee märgusõnaga “ESF konkurss”, konkursi tähtpäev on 4.09.2015. Tähtpäevast hiljem laekuvaid taotlusi taotluste hindamisel ei arvestata.

Konkursi tingimused ja dokumendid:

  • Haridus- ja teadusministri käskkiri konkursi korraldamiseks;
  • Konkursi tingimused ja kord;
  • Konkursi taotlusvorm.

Konkursi kohta saab lisateavet Haridus- ja Teadusministeeriumi täiskasvanuhariduse osakonnast (tel: 735 0245).Taotluse dokumente hindab hindamiskomisjon. Konkursil parimaks tunnistatud taotlejaga astub Haridus- ja Teadusministeerium läbirääkimistesse taotleja partneriks nimetamiseks ja taotlejaga partnerluslepingu sõlmimiseks.

Algtekst ja lisainfo: HTM koduleht

Login (0)

Vous souhaitez écrire un article?

N'hésitez pas à le faire!

Cliquez sur le lien ci-dessous et publiez un nouvel article!

Dernières discussions

Discussion EPALE : les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation tout au long de la vie

Dans le cadre de notre focus sur les compétences numériques comme moyen d'accéder aux opportunités de formation, EPALE organise une discussion en ligne le 27 mai 2020.

Plus