Hyppää pääsisältöön
Teemat

Teemat

Learner Support Theme
Oppijat

Edunsaajat, jotka hankkivat tietoa oppituntien, opiskelun, käytännön harjoitusten ja muiden menetelmien avulla

Learning environments Theme
Ympäristöt

Fyysiset tai virtuaaliset ympäristöt, kontekstit ja kulttuurit, joissa aikuiskouluttajat opettavat

Life skills Theme
Taidot

Kyky toimia hyvin tietyllä alalla tiedon, käytännön ja kyvykkyyden perusteella.

Policy Theme
Toimintapolitiikka

Kehykset, rahoitus ja suunnitelmat, jotka kattavat aikuiskoulutuskentän yhteiset tavoitteet ja menettelyt