European Commission logo
Luo käyttäjätili
Teemat

Teemat

Learner Support Theme.
Oppijat

Edunsaajat, jotka hankkivat tietoa oppituntien, opiskelun, käytännön harjoitusten ja muiden menetelmien avulla

Policy Theme.
Toimintapolitiikka

Kehykset, rahoitus ja suunnitelmat, jotka kattavat aikuiskoulutuskentän yhteiset tavoitteet ja menettelyt

Quality Theme.
Laatu

Opetuksen, oppimateriaalin tai koulutusohjelman avulla saavutettu osaamisen taso tai standardit