Skills revolution

Mitä aikuiskoulutuksen uudet tuulet tuovat mukanaan? Miten elinikäistä oppimista ja työllistettävyyttä voidaan parantaa?

Vahva osaaminen avaa uusia mahdollisuuksia yksilöille, tarjoaa turvaverkon muuttuvassa maailmassa ja edistää osallisuutta. Yksilöllisiä oppimistilejä ja mikrotutkintoja koskeva Euroopan komission aloite pyrkii varmistamaan, että kaikilla on pääsy omien tarpeiden mukaan räätälöityihin koulutuksiin koko elämän ajan. Oppijat, ainutlaatuisina yksilöinä, ovat suoraan taitojen kehittämisen keskipisteessä, mikä mahdollistaa dynaamisen osaamisen kehittämisen koko elinikäisen oppimisen matkan ajan. Mikrotutkintojen avulla tunnistetaan ja tunnustetaan mitä tietoja, taitoja tai pätevyyksiä yksilöt ovat hankkineet, olivat ne sitten suuria tai pieniä. Tällaiset uudet innovatiiviset lähestymistavat kehittävät aikuiskoulutuskenttää entisestään!

Pienennä tuloksia

MAA

Voit valita useita arvoja