Creativity and culture

Millainen rooli aikuiskoulutuksella on kestävämmän, inklusiivisemman ja kauniimman tulevaisuuden rakentamisessa?

Sektoreiden välisiä raja-aitoja kaatavaa keskustelufoorumia Uutta eurooppalaista Bauhausia (New European Bauhaus) voidaan käyttää kompassina kehittämään "paikkoja, käytäntöjä ja kokemuksia, jotka ovat rikastuttavia, kestäviä ja osallistavia", mikä myötävaikuttaa kestävämpien yhteisöjen muodostumiseen. Kulttuurikasvatus edistää kulttuurien välistä vuoropuhelua ja tukee aikuisopiskelijoiden voimaantumista ja demokratiatietoisuutta. Mitä luovia sosiaalisen yhteenkuuluvuuden työkaluja ja menetelmiä sinulla on käytössäsi? Mitä monitieteellisissä kulttuuritiloissa ja luovissa ekosysteemeissä tapahtuu? Miten aikuiskoulutus yhdistää ihmisiä kauneuden ja yhteenkuuluvuuden ympärille? Kuinka voit tehokkaasti muokata osallistavia ja ihmiskeskeisiä yhteiskuntia elinikäisen oppimisen avulla?

Pienennä tuloksia

MAA

Voit valita useita arvoja