Materiaalipankki

Materiaalipankki

The EPALE Resource Centre is a bank of materials that will help keep you up to date with adult education best practices and reference documents.

We publish case studies of innovative adult education approaches, reports and policy documents as well as magazine and newspaper articles.

You will also be able to find open education resources as well as training and learning materials so you will always have access to the best tools to help you in your everyday work.

 

How to use the Resource Centre

There are several ways to browse and search the EPALE Resource Centre:

  1. Browse The newest content is at the top of the page so you can easily stay up to date with the most recent developments in the sector.

  2. Search Go straight to a specific resource by typing the title, author or keyword in the search box.

  3. Filter Filter by type of resource, theme, tags, country, author and language. Relevant resources will be listed to the left of the page.

Happy searching!

 

How to get involved

Do you have a resource you would like to share or an interesting publication you would to publish in EPALE? EPALE can provide an extra dimension to your project by promoting your results within a professional network across Europe.

Please note: The resources featured in EPALE are not endorsed by the European Commission.

We do our utmost to ensure that content hosted on EPALE, or directly linked to, does not breach EU and national rules and conventions governing intellectual property. However, if you feel that we have infringed these rules please contact us via the EPALE helpdesk or via the feedback form so we can ensure this content is removed from the site.

MOOC-kurssit aikuisille perustaitoja opettaville opettajille Pohjoismaissa

Raportissa kuvaillaan aluksi MOOC-termiä ja sen konseptia sekä konseptin soveltamista ja käyttöä. Raportissa tutkitaan voisiko MOOC-pohjaisen koulutusvaihtoehdon avulla aikuisopiskelijoita opettavien pohjoismaisten opettajien osaamista vahvistaa painottamalla etenkin aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettamista.
Aloittanut | Julkaistu 4 vuotta ago

Työpajatoiminta 2015 -raportti

Raportti on yhteenveto opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnallisesta työpajakyselystä vuodelle 2015. Kysely on suunnattu ensisijaisesti niille työpajoille, jotka saivat toimintaansa nuorten työpajatoiminnan kansallista valtionavustusta vuonna 2015.
Aloittanut | Julkaistu 5 vuotta ago

Kotouttajana kansalaisopisto

Kotouttajana kansalaisopisto -julkaisu oli osa KoL:n koordinoimaa kaksivuotista Kotouttajana kansalaisopisto – monikulttuurisen opetustyön osaamisen vahvistamisen hanketta. Tavoitteena oli kehittää kansalaisopistojen opetushenkilöstön monikulttuurisen opetustyön pedagogista osaamista kotoutumiskoulutuksen viitekehyksessä. Julkaisuun on kerätty kansalais- ja työväenopistojen toteuttamia hyviä kotoutumiskoulutuksen käytänteitä. Lisäksi selkeytettiin joitakin keskeisimpiä kotoutumiskoulutuksen käsitteitä.
Aloittanut | Julkaistu 5 vuotta ago

Maahanmuuttajien koulutuspolut ja integrointi – kipupisteet ja toimenpide-esitykset

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama ohjausryhmä on kartoittanut selvityksessään turvapaikanhakija- ja maahanmuuttotilanteesta aiheutuvia välittömästi käynnistettäviä toimenpiteitä koulutuksessa, kulttuurissa, liikunnassa ja nuorisotyössä. Ryhmän tehtävänä on ollut valmistella ja sovittaa yhteen turvapaikanhakijatilanteesta ja kasvavasta maahanmuutosta aiheutuvat ministeriön ja hallinnonalan lyhyen ja pitkän aikavälin toimenpiteet.
Aloittanut | Julkaistu 5 vuotta ago