Resource Details
TIETOLÄHDE

Sitran selvitys: Mille väestölle?

Sitran kesäkuussa 2020 julkaisemassa Mille väestölle? -selvityksessä ennakoitiin koulutustarpeita 2040 asti ennustamalla uusien opiskelijoiden määriä kaikilla koulutusasteilla Suomessa ja aluetasoilla. Perusasteen koulutusta tarkasteltiin kuntatasolla, toisen asteen koulutusta seutukuntatasolla ja korkea-asteen koulutusta maakunnittain. Ennuste perustuu 2010-luvulla toteutuneeseen väestönkehitykseen ja uusien opiskelijoiden määriin.

Facebook_11_1

Väestönkehityksen haasteet

Väestönkehitys vaikuttaa keskeisesti ihmiskunnan tulevaisuuteen ja ekologiseen kestävyyteen. Maailman väkiluku oli vuonna 2019 arviolta 7,8 miljardia, ja YK ennustaa määrän nousevan 11 miljardiin vuoteen 2100 mennessä. Myös Sitran tunnistamiin megatrendeihin on nostettu väestön ikääntyminen ja monimuotoistuminen sekä ekologisen jälleenrakentamisen kiire. Väestönkehitys uhkaa maapallon kantokyvyn rajoja. Siksi koko ihmiskunnalle on tärkeää löytää ekologisesti kestävä tapa elää maapallolla. Kolmas megatrendi, teknologia sulautuu kaikkeen, puolestaan tuo esille tarpeen pitää huolta kaikkien osaamisesta ja perustaidoista. Erityisesti vanhempien ikäluokkien pysyminen mukana digikehityksessä on tärkeää, kun palvelut menevät verkkoon.

Suomen väestön ikääntyminen

Suomen väestönkehitystä on jo pitkään seurattu kansainvälisesti. Suomen väestö ikääntyy Japanin tavoin muita maita nopeammin. Mitä tällainen kehitys merkitsee maan taloudelle ja uudistumiskyvylle? Väestön ikääntyessä väestöllinen huoltosuhde, alle 15-vuotiaiden ja yli 64-vuotiaiden määrän suhde 15–64-vuotiaisiin eli perinteisesti työikäiseksi katsottuun väestöön, heikkenee. Huoltosuhde oli Suomessa vielä 1990 alle 50 prosenttia, mutta nousee ennusteen mukaan vuoteen 2040 mennessä yli 66 prosenttiin. Huoltosuhteella on suora yhteys kansantalouden kehitykseen ja esimerkiksi yhteiskunnan kykyyn turvata hyvinvointipalvelut.

Sitran kesäkuussa 2020 julkaisemassa Mille väestölle? -selvityksessä ennakoitiin koulutustarpeita 2040 asti ennustamalla uusien opiskelijoiden määriä kaikilla koulutusasteilla Suomessa ja aluetasoilla. Ennuste perustuu 2010-luvulla toteutuneeseen väestönkehitykseen ja uusien opiskelijoiden määriin. 

Selvityksen tulokset

Selvityksen tulokset on koottu kolmeen kokonaisuuteen. Tämän selvityksen lisäksi verkkoon on julkaistu laajempi taustaraportti runsaine taulukoineen sekä suppea ja laaja verkkopalvelu, joissa tietoja voi tarkastella kuvina alueittain ja kouluasteittain eri ajanjaksoilla. Selvitys on toteutettu osana Sitran Osaamisen aika -työtä, jossa on tarkasteltu elinikäisen oppimisen merkitystä yhteiskunnalle, yhteisöille ja yksilöille monesta näkökulmasta. Lähtökohtana työlle on ollut ajatus elinikäisestä oppimisesta vaikuttavana ja ennakoivana investointina. Miksi tällaisessa työssä tulisi selvittää väestönkehitystä? Oppiminen kuuluu kaikille, mistä seuraa tarve ymmärtää, millainen joukko tuo ”kaikki” tulevaisuudessa on. Kun tunnemme paremmin väestön tulevan ikärakenteen, alueellisen sijainnin ja muuttoliikkeet, voimme ottaa ennusteet huomioon päätöksissä sekä kehittää koulutusjärjestelmää ja jatkuvan oppimisen muotoja. Selvityksen tavoitteena on tarjota päättäjille ja koulutuksen kehittäjille väestönkehitykseen perustuvaa ennustetietoa uusien opiskelijoiden määristä eri koulutusasteilla koko maassa ja alueilla. 

Resource Details
ISBN
ISBN 978-952-347-177-1
Resurssin tekijä(t)
Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI / Timo Aro, Rasmus Aro, Iida Mäkelä
Resurssin tyyppi
Tutkimukset ja raportit
Maa
Julkaisupäivämäärä
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!