European Commission logo
Create an account
Resource Details
TIETOLÄHDE

Painavia sanoja validoinnista ympäri maailmaa - artikkelikokoelma

Osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen kunniaksi järjestetty juhla, 3rd VPL Biennale järjestettiin Berliinissä 2019. Juhlan tuloksena koottiin artikkelisarja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen trendeistä, järjestelmistä ja työkaluista ympäri maailman. Inspiroidu ja opi!

Anni_karttunen_kuva_0

Kuva: Anni Karttunen  

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (validointi) tarkoittaa prosessia, jossa yksilön aiempi osaaminen tunnistetaan, dokumentoidaan, arvioidaan ja tunnustetaan. Validointi tarjoaa kaikenlaiselle oppimiselle, niin formaalille, informaalille kuin nonformaalille, näkyvyyttä ja arvostusta sekä pyrkii tekemään näkyväksi työelämässä ja muussa toiminnassa saatuja taitoja. Globalisaatio, digitalisaatio ja muuttoliike muuttavat tapojamme työskennellä ja oppia. Vakiintuneet validointikäytännöt toimivat tärkeinä yhdistäjinä yksilön ja yhteiskunnan sekä oppimisen ja työelämän välillä.

Kirja pyrkii vastaamaan mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Miten rakennetaan validoinnin parissa toimivien tahojen välille sellaisia siltoja, että esim. työelämän, vapaaehtoistyön ja koulutuksen tuottamat validoinnin tulokset ovat kaikkien osapuolten hyväksyttävissä?
  • Miten rahoitus voidaan järjestää niin, että validointi on kaikkien saatavilla?
  • Millaiset työkalut ja mallit tuottavat luotettavia validoinnin tuloksia ja mitkä malleista soveltuvat suurien joukkojen validointiin? 
  • Millaisia tukimuotoja pitäisi olla saatavilla, jotta myös heikommassa asemassa olevat oppijat tavoitetaan?
  • Miten kannattaa organisoida seuranta- ja palautejärjestelmät, jotta ne palvelisivat parhaimmalla mahdollisella tavalla oppimista ja/tai urapolkuja?
  • Mitä asioita kannattaisi huomioida lainsäädännössä, jotta validointi olisi mahdollisimman vaikuttavaa?
Resource Details
ISBN
ISBN 9789492085115
Resurssin laatija
Editors: Ruud Duvekot (eic); Anni Karttunen; Martin Noack; Lieve Van den Brande
Resurssin tyyppi
Artikkelit
Maa
Eurooppa
Julkaisupäivämäärä
Asiakirjan kieli
englanti
Login (1)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!