Resource Details
TIETOLÄHDE

Global Spin: Kansainvälisen yrittäjyyden ja tehokkaiden kansainvälistymisstrategioiden käsikirja akateemisille spin-off -yrityksille

Kansainvälisen yrittäjyyden ja tehokkaiden kansainvälistymisstrategioiden käsikirja akateemisille spin-off –yrityksille toimii opintomateriaalina kurssilla, joka on kehitetty Euroopan Unionin Erasmus+ -ohjelman rahoittamassa Global-Spin –projektissa – kansainvälinen yrittäjyys ja yritysten oppiminen: akateemisten spin off –yritysten toimivien kansainvälistymisstrategioiden edistäminen. Projektin tavoitteena on edistää eurooppalaisten akateemisten spin-off -yritysten ja startuppien kilpailukykyä auttamalla niitä kohtaamaan kansainvälistymiseen liittyviä haasteita.

Kurssimateriaali perustuu yhden korkeakoulusäätiön, kahden yliopiston sekä neljän konsultointiin, koulutukseen ja tutkimukseen erikoistuneen yrityksen muodostamassa projektikonsortiossa toimivien asiantuntijoiden tietämykseen ja kokemukseen. Kurssi koostuu kolmesta pääosiosta, joista jokainen sisältää 10 oppimispilaria sekä neljästä “uusien tuotteiden ja palvelujen kaupallistamista ulkomailla” ja “kansainvälisten huippuosaajien rekrytointia” käsittelevästä yrityscasesta.

Osiossa 1 Kansainvälisen yrittäjän oppiminen ja kasvu perehdytään muun muassa innovointiin sekä monikulttuuristen organisaatioiden ja tiimien johtamiseen.

Osiossa 2 Tuotteiden ja palveluiden kaupallistaminen keskitytään esimerkiksi brändäämiseen ja digitaalisiin kansainvälisiin markkinointistrategioihin.

Lopuksi, osiossa 3 Kansainvälisten osaajien rekrytointi, pohditaan muun muassa, miten huippuosaajia voidaan sitouttaa sekä luodaan integraatiota ja menestystä tukevia mentorointistrategioita.

Nämä oppimispilarit ja yrityscaset yhdessä muodostavat pohjan oppimisprosessille, joka auttaa akateemisia spin-off –yrityksiä ja startuppeja rakentamana kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Oppimismateriaali koostuu tästä käsikirjasta sekä akateemisten spin-off - yritysten johtajille kehitetystä avoimessa verkko-oppimisympäristössä sijaitsevasta innovatiivisesta kansainvälisen yrittäjyyden valmennustyökalusta. Työkalu hyödyntää uusia yritysoppimiseen liittyviä lähestymistapoja sekä verkko- ja tablettiteknologiaa tarjotakseen akateemisten spin-off -yritysten johdolle tietoja, taitoja ja resursseja yritystensä kansainvälistymiseen.

Lisätietoa projektista ja konsortiosta:

https://globalspin.eu/ ja GLOBAL-SPIN - Transnational Entrepreneurs Forum.

Resource Details
Resurssin tekijä(t)
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, EACEA
Resurssin tyyppi
Avoimet oppimisresurssit
Maa
Julkaisupäivämäärä
Asiakirjan kieli
Resource media
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!