Hyppää pääsisältöön
Kansalliset tukipalvelut - Suomi

Kansalliset tukipalvelut - Suomi

Finnish National Agency for Education EDUFI

Organisaatio

EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalaista foorumia hallinnoi Suomessa Opetushallitus.

Opetushallitus vastaa koulutuksen, varhaiskasvatuksen ja elinikäisen oppimisen kehittämisestä ja kansainvälisyyden edistämisestä. Opetushallitus tukee suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä mm. toimeenpanemalla kansainvälisyyttä edistäviä ohjelmia ja sopimuksia sekä tuottamalla kansainvälistymiseen liittyvää tietoa.

EPALE Suomen tavoitteena on verkkofoorumin tunnettavuuden ja vaikuttavuuden parantaminen Suomessa, laadukas sisällöntuotanto sekä aikuisoppimisen sektorin toimijoiden kutsuminen mukaan EPALE-yhteisöön.

EPALE kokoaa yhteen aikuiskoulutusta koskevia uutisia, blogikirjoituksia, tapahtumia ja tietolähteitä. Suomalaiset aikuiskoulutuksen asiantuntijat voivat osallistua yhteisön toimintaan ehdottamalla uutisaiheita, kirjoittamalla blogitekstejä tai lataamalla verkkofoorumille aineistoja, esim. artikkeleita tai tutkimus- ja hankeraportteja. EPALEssa on myös tapahtumakalenteri, johon rekisteröityneet käyttäjät voivat ilmoittaa tapahtumia, seminaareja ja täydennyskoulutuksia.

EPALE järjestää koko Euroopan laajuiselle aikuisoppimisen yhteisölle suunnattuja online-keskusteluja sektorin ajankohtaisista teemoista sekä tuottaa MOOC- ja OER- resursseja itsenäistä täydennyskouluttautumista varten. 

Suomen EPALE-tiimi tuottaa lisäksi verkkofoorumin ajankohtaisiin teemoihin syventyvää Aikuisten matkassa -podcast-sarjaa ja järjestää tapahtumia, infotilaisuuksia ja webinaareja, joihin voivat osallistua kaikki aikuiskoulutuksesta kiinnostuneet!

Tule mukaan aikuisoppimisen ammattilaisten yhteisöön!

EPALE Suomen kansallinen tukitoimisto toimii Opetushallituksen Tietopalvelut-yksikössä. EPALE-tiimiimme kuuluvat:

Linda Juntunen, vastaava asiantuntija, linda.juntunen@oph.fi

Fanny-Sofia Tarkio, asiantuntija, fanny-sofia.tarkio@oph.fi    

Alma Smolander, asiantuntija, alma.smolander@oph.fi

Käytössämme on epale@oph.fi sähköpostiosoite, josta tavoitat meidät aina tarvittaessa.

Aikuisille suunnattua tutkintoon johtavaa, vapaatavoitteista sivistystyötä sekä eri pituista lisä- ja täydennyskoulutusta järjestetään Suomessa yli 800 oppilaitoksessa ja korkeakoulussa. Merkittävä osa oppimisesta tapahtuu myös työpaikoilla ja arjen eri tilanteissa. Myös työvoimakoulutus lasketaan aikuiskoulutukseksi. Työhallinnon rahoittamaa työvoimakoulutusta järjestetään ensisijaisesti työttömille ja työttömyysuhan alaisille yli 20-vuotiaille työnhakijoille. Aikuiskoulutuksen avulla tuetaan myös maahanmuuttajien integroimista koulutukseen, työelämään ja yhteiskuntaan.

Aikuiskoulutusta järjestetään:

 • perusopetuksessa ja aikuislukioissa
 • ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammatillisissa aikuiskoulutuskeskuksissa
 • valtakunnallisissa ja ammatillisissa erikoisoppilaitoksissa
 • ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa

sekä vapaan sivistystyön oppilaitoksissa ja järjestöissä:

 • kansalais- ja työväenopistoissa
 • kansanopistoissa
 • kesäyliopistoissa
 • opintokeskuksissa
 • liikunnan koulutuskeskuksissa.

Myös kirjastot, museot ja vankilat osallistuvat aktiivisesti aikuiskoulutukseen, vaikka se ei ole niiden päätehtävä.

Aikuiskoulutuksen avulla tuetaan aktiivista osallistavaa kansalaisuutta ja jatkuvan oppimisen edellytysten toteutumista. Sen kautta vaikutetaan myös työurien pidentämiseen, työllisyysasteen nostamiseen sekä monikulttuurisuuden vahvistumiseen. Vuonna 2017 aikuiskoulutukseen osallistui yli 1,9 miljoonaa suomalaista eli puolet 18–64-vuotiaasta väestöstä.

Viranomaiset

 • Opetus- ja kulttuuriministeriö                                                                                                       
 • Työ- ja elinkeinoministeriö                                                                         
 • Sosiaali- ja terveysministeriö                                                               
 • Rikosseuraamusvirasto                     

Kansallisia aikuiskoulutuksen kattojärjestöjä ja organisaatioita

Aikuiskoulutuksen tutkimus ja koulutus Suomessa

EPALElla on Suomessa neljä lähettilästä, jotka toimivat aikuiskoulutuksen eri osa-alueilla. Heidän tehtävänään on edistää foorumin tunnettavuutta ja vaikuttavuutta, järjestää tapahtumia ja julkaista sisältöä eri aikuiskoulutuksen teemoihin liittyen. Lähettiläitä vuonna 2021 ovat:

 • Johanni Larjanko, Bildningsalliansen
 • Lauramaija Hurme, Kansalaisopistojen liitto (KOL) 
 • Anni Karttunen, Globedu
 • Lotta Ellonen, Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto (SKOL)

Suomen EPALE-tiimi etsii jatkuvasti uusia lähettiläitä erilaisiin tiedotustehtäviin, jotta foorumi saisi mahdollisimman kattavan näkyvyyden kansallisella aikuiskoulutuksen kentällä.

Osoite
 
 
 
 
 

P.B. 380 FI-00531 Helsinki

Phone
+358 29 533 1696
Fax
+358 9 753 1123
Sähköposti
epale@oph.fi
Website