chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

 
 

Blogi

Ammatillinen koulutus, digioppi ja robotiikka

14/11/2017
, Linda JUNTUNEN
Kieli: FI

/en/file/robotiikkajpgrobotiikka.jpg

Digitalisaatio, automaatio ja robotisaatio vaikuttavat väistämättä työelämään, sillä ne uudistavat työnteon tapoja. Moni pelkää, että robotti vie tulevaisuudessa työn, mutta teknologia luo myös jatkuvasti uusia ammatteja. Esimerkiksi robotiikka edellyttää monenlaisia osaajia, joita tulee kouluttaa nyt. Myös uudenlaista digiosaamista tarvitaan niin työelämässä kuin koulun penkilläkin.

Tässä jutussa esittelemme kaksi Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittamaa hanketta, joista ensimmäinen keskittyy robotiikkaan ja toinen digioppiin. Lisäksi kurkistamme Opetushallituksen käynnissä olevaan selvitykseen digitalisaation vaikutuksesta ammatillisessa koulutuksessa.

Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen

Automaatio ja robotiikka kehittyvät nyt vauhdilla. Samalla työssä tarvittavat taidot muuttuvat. Robotiikan ja automaation lisääntyminen yritysten tuotannossa vähentää työn fyysistä kuormittavuutta, ja tulee siten muuttamaan myös joidenkin alojen sukupuolijakautuneisuutta. Monissa oppilaitoksissa on huomattu tarve laajemmalle opettajien ja muun henkilöstön osaamisen lisäämiselle ja syventämiselle robotiikassa ja automaatiotekniikassa. Näin on käynyt myös Kainuussa, jossa käynnistyi vuosi sitten uusi robo/automatiikan hanke.

Osaamisen kehittämistä ja menetelmiä Japanista

Robotiikan ja automaatiotekniikan osaamisen kehittäminen Kainuussa -hankkeen ensisijaisena tavoitteena on kirjaimellisesti kehittää Kainuun ammattiopiston ja Kajaanin ammattikorkeakoulun sekä alueen yritysten henkilöstön osaamista robotiikassa ja automaatiotekniikassa.

Hankkeen aikana tuotetaan uutta oppimateriaalia ja tehtäviä alan koulutukseen. Kainuun ammattiopistossa on myös tarkoituksena ottaa käyttöön Lean-ajatteluun perustuva 5S järjestelmä. 5S järjestelmä on Japanissa kehitetty työpaikkojen organisointiin ja työmenetelmien standardointiin keskittyvä menetelmä, jonka tavoitteena on kasvattaa työn tuottavuutta, turvallisuutta ja laatua.

Kainuun ammattiopiston metallialan opetuksen vetovoimaisuutta pyritään hankkeen avulla lisäämään niin nuorisoasteen kuin myös aikuiskoulutuksen osalla. Ala kärsii työvoimapulasta ja tulevaisuudessa olisi tärkeää, että myös naiset hakeutuisivat opiskelijoiksi sekä työntekijöiksi tälle varsin miesvaltaiselle alalle.

Hanke on käynnissä ja päättyy vuoden 2018 lopulla, jolloin pääsemme tarkastelemaan tuloksia! Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

/en/file/mummojakamerajpgmummojakamera.jpg

DigiHOP

WinNovan DigiHOP - Kotihoidon digitaalinen oppimisympäristö -hankkeessa luodaan interaktiivinen digitaalinen oppimisympäristö lähihoitajakoulutukseen. Tavoitteena on tarjota autenttisia oppimisen mahdollisuuksia aidoissa kotihoidon asiakastilanteissa. Digitalisoituminen antaa mahdollisuuden kehittää ja kokeilla uusia oppimismenetelmiä ja -ympäristöjä, joissa oppijoiden erilaisuus ja yksilöllisten tarpeiden huomiointi on aiempaa helpompaa.

Digitaali -ja mobiiliteknologiaa hyödyntävä oppimisympäristö mahdollistaa ammatillisen tiedon haun, siirron, reflektoinnin ja sosiaaliseen jakamisen. Hankkeen aikana opiskelijat tekevät ikääntyneiden ihmisten koteihin oppimiskäyntejä, joiden aikana harjoitellaan opetussuunnitelman mukaisia ammatillisia taitoja mobiiliteknologiaa hyväksikäyttäen. 

Keväällä 2015 voimaan astunut uusi Perhehoitolaki on osa valtakunnallista sosiaali- ja terveyspalveluiden uudelleen organisointia. Laitoshoitoa vähennetään ja asiakkaita hoidetaan tulevaisuudessa entistä enemmän omissa kodeissaan. Kotihoidon uudessa oppimisympäristössä opiskelija pääsee tutustumaan ikääntymiseen elämänvaiheena ja normaalin vanhenemisen tuomiin toimintakyvyn muutoksiin ja huolenpitotyön tarpeisiin. Opiskelijoita voidaan oppimiskäynneillä suunnitelmallisesti ja turvallisesti ohjata tarvittavan osaamisen; tietojen, taitojen ja asenteen syventämiseen.

Yhteiskunnallinen ja kulttuurinen yhdenvertaisuus

Hankkeessa kohtaavat kaksi eri ajan sukupolvea; Diginatiivit ja ikääntyneet. Näiden kohtaamisten mahdollistajana hanke luo kulttuurista yhdenvertaisuutta jo olemassaolollaan. Hanke edistää kaikkien oppijoiden välistä tasa-arvoista mahdollisuutta oppimiseen. Opiskelijoille hanke luo mahdollisuuden tutustua ja oppia normaaliin vanhenemiseen ja toimintakyvyn alentumiseen liittyviä asioita ja ongelmanratkaisua niissä.

Yhteiskunnallisesti hanke tuo apua ikääntyneiden hoidon resurssipulaan ja henkilöstövajeeseen. Oppimiskäynneillä opiskelijat voivat tuottaa huolenpitotyön toimenkuvan mukaisia palveluja ikääntyneille. Tämä voi olla joidenkin ikääntyneiden kohdalla ratkaiseva tuki arjessa omatoimisesti selviämiselle. Hankkeen toimenpiteiden arvioidaan lisäävän vanhustyön houkuttelevuutta ja osaavan työvoiman saatavuutta vanhustenhoidossa.

Hanke on käynnissä ja päättyy vuoden 2018 lopulla. Lisätietoa hankkeesta löydät täältä.

DIGAM

Opetushallituksen käynnistämässä DIGAM -Tutkimus digitalisaation vaikutuksista osaamisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa -selvityksessä kartoitetaan digitalisaation vaikutuksia osaamisen ja oppimisen kehittymiseen ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi selvitetään, minkälainen rooli digitalisaatiolla nähdään ammatillisen koulutuksen tulevaisuudessa.

Tutkimuksen toteuttaa Owal Group Oy yhdessä Oulun ammattikorkeakoulun ammatillisen opettajankoulutuksen ja Lapin yliopiston asiantuntijoiden kanssa.

Tutkimuksen aikana on toteutettu kyselyjä, asiantuntijahaastatteluja ja skenaariotyöpajoja mm. johdolle, opetus- ja ohjaushenkilöstölle, opiskelijoille ja työelämän eri tahoille sekä kuultu mm. opiskelijajärjestöjä ja oppilaskuntia. Tutkimus sisältää selvitysosan, joka perustuu ammatillisen koulutuksen digitalisaatiosta tehtyihin kansallisiin ja kansainvälisiin tutkimuksiin ja selvityksiin viimeisen viiden vuoden ajalta.

Selvityksen alustavissa tuloksissa on käynyt ilmi, että noin joka kolmas ammatillisessa koulutuksessa opiskeleva kokee, että opetuksessa ja ohjauksessa tulisi hyödyntää enemmän digitaalisia ratkaisuja. Opiskelijat kaipaavat myös yhdenmukaisuutta opettajien käyttämiin digimenetelmiin; on työlästä opetella monia eri sovelluksia ja ohjelmia. Digiosaamiselle tulee olla linjaukset koulutusalan mukaan, sillä taitojen ja osaamisen tarve on hyvin alaspesifiä.

Selvitys valmistuu joulukuussa 2017!

Kuvat: px.here

PALAA KOKOELMABLOGIN ETUSIVULLE TÄSTÄ
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn