European Commission logo
Luo käyttäjätili
Resource Details
Resurssi

Vízia rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity

Vízia rozvoja rómskej kultúry, jazyka a podpory identity predstavuje súbor cieľov a opatrení, ktoré smerujú k uchovávaniu a rozvoju rómskej kultúry a jazyka tak, aby došlo k posilneniu identity, ako jedného z dôležitých faktorov prispievajúcich k zastaveniu segregácie rómskych komunít, výrazne pozitívnemu obratu v sociálnom začleňovaní, či k zmene postojov väčšinovej populácie a zlepšeniu spolužitia. Cieľom je aj podpora uplatňovania práv príslušníkov národnostnej menšiny v oblasti používania rómskeho jazyka.

Jej globálnym cieľom je rozvoj rómskej národnostnej identity a podpora realizácie práv Rómov ako národnostnej menšiny s osobitným zreteľom na ich jazykové práva.

Vízia obsahuje nasledovné čiastkové ciele:

  1. Podporovať rómsku kultúru prostredníctvom stabilizácie a rozvoja inštitúcií venujúcich sa rómskej kultúre
  2. Podporovať rómske umenie a umelcov
  3. Podporovať rómske médiá a médiá pre Rómov, vrátane presadzovania obrazu rómskej národnostnej menšiny vo verejnom priestore
  4. Podporiť rozvoj, vitalitu a uchovávanie rómskeho jazyka
  5. Posilniť povedomie o menšinových právach rómskej národnostnej menšiny

Každý čiastkový cieľ obsahuje niekoľko konkrétnych opatrení k jeho splneniu. Záver dokumentu tvorí akčný plán na roky 2022 - 2024.

 

Resource Details
vizia.jpg.
Resurssin tyyppi
Tutkimukset ja raportit
Maa
Slovensko
Asiakirjan kieli
Slovenčina
Login (1)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!