Blog
Blogi

Grantové programy od Nadácie ZSE

Nadácia ZSE podporuje učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov.

Nadácia ZSE je neziskovou organizáciu a od jej vzniku v roku 2014 dlhodobo podporuje množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prináša reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Podporu verejnoprospešných aktivít vníma ako investíciu s vierou, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť.

V rámci svojej činnosti sa dlhodobo a systematicky nadácia venuje trom kľúčovým oblastiam - životné prostredie, vzdelávanie a komunitný rozvoj. Podporu smeruje do dlhodobých partnerstiev s organizáciami, ktoré patria medzi lídrov vo svojej oblasti, konkrétne občianske združenia Ochrana dravcov na Slovensku a IndíciaSrdcovým projektom nadácie je  Elektrárňa Piešťany, z ktorej sa vďaka šikovnému tímu vytvorilo komunitné a vzdelávacie centrum pre verejnosť, pedagógov a žiakov.

Okrem dlhodobých partnerstiev každoročne vyhlasuje Nadácia ZSE  štyri tvorené grantové výzvy. Zamestnanecký grantový program, v ktorom môžu kolegyne a kolegovia nadácie aktívne odporučiť podporu projektom, v ktorých sú sami angažovaní. Program Rozprúdime regióny pre aktívnych ľudí v obciach a mestách západoslovenského regiónu na realizáciu športových, kultúrnych a komunitných projektov, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

V grantovom programe Výnimočné školy podporuje nadácia učiteľky a učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Program prispôsobujeme aktuálnym potrebám, ako tomu bolo počas dištančného vzdelávania mimoriadnou výzvou Výnimočné doučko, či v prípade Učíme sa spolu online.

V spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA prináša Nadácia ZSE grantový program na podporu ľudí so znevýhodnením Búrame bariéry.

Nadácia ZSE podporuje učiteľov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo a chcú byť inšpiráciou pre svojich žiakov aj kolegov. Spolu v tomto školskom roku podporí nadácia vzdelávacie projekty sumou 75 000 eur.

digi school.

Nadácia ZSE má za sebou dva ročníky grantového programu Výnimočné školy, čo znamená viac ako 90 projektov s podporou vyše 190 tisíc eur. Predchádzajúce mesiace potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. Preto aj tento rok je vyhlásený tretí ročník grantového programu Výnimočné školy.

Od 9. septembra sa učitelia základných a stredných škôl z celého Slovenska, ktorí nestrácajú chuť učiť inak, môžu uchádzať o podporu vo výške až do 3 000 eur. Nadácia ZSE prerozdelí v programe celkovú sumu 50 000 eur.

Cieľom programu je:

  • zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách
  • podpora aktívnych učiteľov s inovatívnym prístupom
  • pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov

Finančné prostriedky z programu môžu byť použité na učebné pomôcky a školské vybavenie, vzdelávacie kurzy pre pedagógov, ktorých obsah bude aplikovateľný v rámci realizácie projektu na vyučovaní a technické vybavenie, ktoré je nevyhnutné a kľúčové na realizáciu projektových aktivít.

Viac informácií nájdete v Podmienkach grantového programu Výnimočné školy 2021/2022.

UČÍME SA SPOLU ONLINE 2021/2022

Ďalšiu možnosť pre pedagógov prináša prvý ročník projektu Učíme sa spolu online. Po úspechu pilotného ročníka projektu, na počiatku ktorého stál presun vyučovania do onlinu v čase zatvorenia škôl, Nadácia ZSE v školskom roku 2021/2022 podporí učiteľov základných a stredných škôl, ktorí majú záujem participovať na rozvoji webstránky www.vynimocneskoly.sk.

Od 16. septembra majú možnosť sa prihlásiť a získať na realizáciu projektu podporu do výšky 2 500 eur a k tomu možnosť rozšíriť svoje digitálne schopnosti.

Cieľom projektu je:

  • rozšíriť portfólio vzdelávacích materiálov prístupných širokej verejnosti na webstránke www.vynimocneskoly.sk
  • podporiť učiteľov základných a stredných škôl v príprave materiálov spracovaných do digitálnej formy
  • posilniť zručnosti zapojených učiteľov v práci s videomateriálom

Súčasťou projektu je spolupráca podporených učiteľov s kreatívnym štúdiom Cukru production. V závislosti od konkrétneho projektu si môžu učitelia osvojiť prácu s videom, môžu si vyskúšať vytvoriť online kvízy, infografiky, zvukové nahrávky, či fotonávody. Realizácii projektu bude predchádzať individuálna konzultácia so štúdiom.

deti.

Podporu môžu získať projekty rôznych formátov, určené pre rôzne ročníky škôl a rôzne predmety. Učiteľom projekt ponúka možnosť naučiť sa a vyskúšať nové možnosti odovzdávania vedomostí žiakom.

Uzávierka prijímania žiadostí je 13.10.2021 pre grantový program Výnimočné školy aj pre projekt Učíme sa spolu online. Výsledky budú zverejnené 18.11.2021.

Viac k projektu Učíme sa spolu online sa dozviete v Podmienkach projektu pre rok 2021/2022.

https://nadaciazse.sk/o-nadacii

https://www.facebook.com/nadaciazse/?fref=ts

 

zse.
Login (2)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää