Blog
Blogi

Pedagoga loma svešvalodu apguvē

Kādas rakstura īpašības un prasmes ir nepieciešamas labam pasniedzējam pieaugušo – kursu dalībnieku vērtējumā? Ināra Dimpere, pieaugušo izglītības speciāliste, angļu valodas pasniedzēja

Language Learning.

Svešvalodu apguvē liela nozīme ir pasniedzēja profesionalitātei, tomēr tas nav vienīgais, kas sekmē kvalitatīva mācību procesa norisi un augstu rezultātu sasniegšanu. Kādas rakstura īpašības un prasmes ir nepieciešamas labam pasniedzējam pieaugušo – kursu dalībnieku vērtējumā?

Kompetents un zinošs pasniedzējs var palīdzēt – tieši palīdzēt – kursu dalībniekiem sasniegt labu rezultātu, jo valodas ir tā joma, kur nepietiek ar labu pasniedzēju un uzmanīgu klausīšanos. Valodu var sekmīgi apgūt tikai sadarbībā, tādēļ valodu pasniedzēja uzdevums ir palīdzēt ar padomu un paskaidrojumiem, atbalstīt ar uzmundrinājumu vai uzslavu un piedāvāt dažādas mācīšanās metodes un stratēģijas, savukārt kursu dalībniekam ir aktīvi jāiesaistās šajā procesā. Tādēļ saprotams, ka profesionalitāte nav vienīgais, kas nepieciešams svešvalodas pasniedzējam.

Viens no nosacījumiem, ko kursu dalībnieki augstu vērtē valodas procesa apguvē, ir pozitīva un draudzīga atmosfēra. Protams, pasniedzējs var būt ar stingrām prasībām, bet valodas apguvē pieaugušajiem daudz vairāk ir nepieciešams atbalsts un atzinība, lai nebūtu tā, ka cilvēks baidās bilst pat īsu frāzi, ja nav pārliecināts, ka pateiks to bez izrunas vai gramatikas kļūdām. Tikai pozitīvā gaisotnē kursu dalībnieki droši iesaistās diskusijās, pauž savu viedokli.

Strādājot ar bērniem, ir pašsaprotami, ka viens no pedagoga uzdevumiem ir neļaut nevienam slinkot, bet prasīt no viņiem aktīvu dalību. Varētu likties, ka pieaugušie ir motivēti un paši saprot, ka ir čakli jāstrādā un jāmācās, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Un tomēr nevar aizmirst, ka daži cilvēki ir enerģiskāki, drošāki, bet daži ir klusāki un kautrīgāki un varbūt pat ar negatīvu pieredzi iepriekšējā valodas apguves procesā, tādēļ labprātāk izvēlas klausīties, nevis iesaistīties diskusijās, izvairās paust savu viedokli, piedāvāt savus atbilžu variantus. Tātad pedagogam būtu jāizvēlas dažādas metodes un uzdevumu veidus, plānot darbu tā, lai dotu iespēju izteikties katram kursu dalībniekam.

Arī pasniedzēja radošums un elastība ir nosacījumi, kas padara valodu apmācību efektīvāku. Ja pedagogs piedāvā dažādas metodes un paņēmienus, kā mācīties, izmanto daudzveidīgus uzdevumus, lai ir interesanti un lai neapnīk, tad laiks paiet nemanot un tā parasti saka par interesantām norisēm.

Darbā ar pieaugušajiem pedagogam ir ļoti nepieciešamas tādas īpašības kā miers un pacietība, izskaidrojot valodas sarežģītākās nianses, iespējams, pat vairākas reizes, turklāt tas ir jādara īpaši taktiski, lai neaizvainotu tos kursu dalībniekus, kam uzreiz neizdodas visu saprast. Valoda nav tikai vārdi un teikumi, valoda atspoguļo nācijas pasaules uzskatu, atspoguļo kultūru, vidi, pieredzi un tas pieaugušajiem reizēm šķiet neizprotami un pat nepareizi – kāpēc mums vienkāršas lietas ir tik atšķirīgas svešvalodā.

Katrs cilvēks ir atšķirīgs – ar atšķirīgu pieredzi, interesēm, vajadzībām, tādēļ vēl viens motivējošs faktors ir pasniedzēja individuāla pieeja katram kursu dalībniekam, arī strādājot grupās. Ja pedagogs uzmanīgi vēro un uzklausa kursu dalībniekus, tad noteikti pamana ne tikai atšķirības valodas prasmēs, bet arī vēlmes un intereses un attiecīgi var pielāgot mācību saturu, lai katrs justos nozīmīgs.

Pieaugušie augstu vērtē ne tikai pasniedzēja attieksmi pret kursu dalībniekiem, bet arī pasniedzēja attieksmi pret valodu, un ne velti, jo aizrautīgam un savu darbu mīlošam pasniedzējam noteikti izdosies paaugstināt kursu dalībnieku motivāciju. Ja pasniedzējam patīk tas, ko viņš dara, tad arī kursu dalībniekiem patiks, un tas savukārt nozīmē, ka rezultāti būs labāki.

Būtiski ir arī tas, ka pedagogs var dot ieteikumus, kā strādāt patstāvīgi, kā izmantot interneta resursus valodas prasmju pilnveidošanai, tādējādi motivējot kursu dalībniekus turpināt valodas apguvi individuāli arī pēc kursu pabeigšanas.

Login (0)

Users have already commented on this article

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää