Blog
Blogi

EPALEn vuoden 2021 temaattiset fokukset

Tästä näyttää tulevan aikuiskoulutukselle hyvin mielenkiintoinen vuosi. Olemme oppineet paljon covid-19-kriisistä. Meidän oli pakko uudistaa vanhoja tapojamme. Tajusimme, että meitä odottivat monet mielenkiintoiset asiat, mutta toisaalta tietty eriarvoisuus kärjistyi kriisin seurauksena. Aiomme pitää tämän kaiken mielessä ja keskittyä kolmeen pääteemaan. Keskitymme niihin kaikkiin koko vuoden ajan, seuraten asioiden kehittymistä lähikuukausina ja tarkastellen jokaista ajallaan.

Twitter_-_2021-02-18t093444

Tervetuloa EPALEn vuoden 2021 temaattisiin fokuksiin!

Tästä näyttää tulevan aikuiskoulutukselle hyvin mielenkiintoinen vuosi. Olemme oppineet paljon covid-19-kriisistä. Meidän oli pakko uudistaa vanhoja tapojamme. Tajusimme, että meitä odottivat monet mielenkiintoiset asiat, mutta toisaalta tietty eriarvoisuus kärjistyi kriisin seurauksena. Aiomme pitää tämän kaiken mielessä ja keskittyä kolmeen pääteemaan. Keskitymme niihin kaikkiin koko vuoden ajan, seuraten asioiden kehittymistä lähikuukausina ja tarkastellen jokaista ajallaan.

Kutsumme sinut osallistumaan, jakamaan mielipiteitä, kokemuksia, hankkeita ja ideoita!

Liikkeelle siis! Tässä kerromme tarkemmin vuoden 2021 temaattisista fokuksista. 

 

Twitter_-_2021-02-18t094755

 

Elämäntaidot ja työtaidot: aikuisille mahdollisuus oppia ja osallistua

Euroopan osaamisohjelmassa kestävän kilpailukyvyn, sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja selviytymis- ja palautumiskyvyn tueksi asetetaan täydennys- ja uudelleenkoulutukselle kunnianhimoisia tavoitteita, jotka on tarkoitus saavuttaa seuraavien viiden vuoden aikana. Tämän kehyksen puitteissa myös EPALE pyrkii antamaan aikuiskoulutusyhteisölle mahdollisuuksia edistää elinikäistä oppimista ja parantaa aikuiskoulutuksen laatua.

Tässä yhteydessä painopisteessä Elämäntaidot ja työtaidot: aikuisille mahdollisuus oppia ja osallistua käsitellään työtaitojen ja elämäntaitojen parantamista ja uudistamista, perustaitojen merkitystä sekä terveysosaamisen ja medialukutaidon ratkaisevaa roolia erityisesti pandemian tuoman näytön valossa.

Lisäksi kysymme, miten voimme parantaa perus- ja vaativan tason digitaalisia taitoja ja kompetensseja, joita tarvitaan digitaalisessa ja demografisessa murroksessa.

Osallistu keskusteluun!Kirjoita Blogipostaus tai uutisartikkeli! Ehdota tapahtumaa tai jaa resurssi!

 

 

 

Twitter_-_2021-02-18t094637

 

Digitaalinen murros ja monimuoto-oppimisen mahdollisuudet

Covid-19-kriisi on vaikuttanut aikuiskoulutukseen ennennäkemättömällä tavalla ja sai monet alalla toimivat kysymään, mitä tulee seuraavaksi. Nyt on selvää, että monimuoto-oppiminen on tullut jäädäkseen ja koulutuksessa tullaan yhdistämään yhä enemmän verkkoulottuvuutta sekä kasvokkaisia kohtaamisia.

Koulutuksen täydellinen uudistaminen digitaaliaikaa varten on keskeinen tavoite keskityttäessä aikuiskoulutuksen tulevaisuuteen ja siihen, miten sitä voidaan muokata uudelleen digitaalinen murros huomioon ottaen. Haluamme kuulla sinusta!Miten digitaalinen kahtiajako saadaan loppumaan? Miten voimme varmistaa, että maaseutualueet osallistuvat prosessiin? Miten voimme hyödyntää monimuoto-oppimista parhaalla mahdollisella tavalla? Miten voimme pitää oppijat motivoituneina digitaalisin keinoin? Miten voimme edistää osallistavaa digitaalista koulutusta ja monimuoto-oppimisen ekosysteemiä?

Nämä tekijät yhdistettynä tekoälyn lisääntymiseen koulutuksessa vahvistavat kasvokkain toteutettavassa koulutuksessa perinteisesti esiin tulevia eettisiä kysymyksiä. Miten tällaisia näkökohtia voidaan siis käsitellä? Mitä mahdollisuuksia syntyy?

Kirjoita blogipostaus tai uutisartikkeli! Ehdota tapahtumaa tai jaa resurssi!

 

Twitter_-_2021-02-18t094436

           

Kestävyyttä ja oikeudenmukaisuutta edistävä osallistava yhteiskuntamuutos

Euroopan osaamisohjelma perustuu komission näkemykseen vahvasta sosiaalisesta Euroopasta, joka edistää oikeudenmukaisia siirtymiä. Siinä esitetään kattava strategia kestävän kilpailukyvyn vahvistamiseksi (Euroopan vihreän kehityksen ohjelma), sosiaalisen oikeudenmukaisuuden varmistamiseksi ja selviytymiskyvyn kehittämiseksi, jotta pystymme reagoimaan kriiseihin. Tämä kokonaisvaltainen lähestymistapa perustuu covid-19-pandemian aikana saatuihin kokemuksiin ja on ohje seuraavien teemojen käsittelemiseen: haavoittuvassa asemassa olevien ryhmien sosiaalinen osallisuus, monimuotoisuus ja aktiivinen ikääntyminen.

Haluamme lähestyä näitä laajoja teemoja etenkin kahdesta näkökulmasta:

  •  Kestävyys:

Aikuiskoulutuksella on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä, ja se edistää kestävän kehityksen sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä ulottuvuuksia mahdollistamalla myönteiset olosuhteet aktiivisten kansalaisten voimaannuttamiselle. Ekologinen murros auttaa nykyaikaistamaan ja luomaan uusia korkealaatuisia työpaikkoja ja lisäämään työllistymismahdollisuuksia, ja aikuiskoulutuksen pitäisi olla valmis osallistumaan murrokseen täydennys- ja uudelleenkoulutuksen avulla.

Miten aikuiskoulutusala voi osallistua enemmän kestävyystoimiin? Osallistutko hankkeisiin tai toteutatko toimia, joita voitaisiin käyttää tapaustutkimuksissa? Yhdistätkö kestävyyttä ja koulutusta jokapäiväisessä elämässäsi? Inspiroi meitä ideoillasi!

  • Oikeudenmukaisuus:

Kaikilla on oikeus laadukkaaseen ja osallistavaan koulutukseen ja elinikäiseen oppimiseen, jotta he voivat osallistua täysimääräisesti yhteiskuntaan ja hallita onnistuneesti siirtymistä työmarkkinoille. Miten siis taataan vammaisten ja syrjäytyneiden aikuisten oikeus koulutukseen? Miten sosiaalinen eriarvoisuus voidaan poistaa?

Jaa näkemyksesi ja tuo esiin tärkeitä kysymyksiä!

Kirjoita blogipostaus tai uutisartikkeli! Ehdota tapahtumaa tai jaa resurssi!

 


 

Keskittyessämme näihin teemoihin kehotamme kaikkia noudattamaan yleistä lähestymistapaa, joka perustuu demokratian ja saavutettavuuden näkökulmaan ja näkyy työssämme koko tulevan vuoden ajan.

Kutsumme sinut siis rikastuttamaan varmaankin intensiivistä tulevaa vuotta näkemyksilläsi ja asiantuntemuksellasi!

Voit aloittaa jo osallistumalla englanninkieliseen verkkokeskusteluun, joka järjestetään tiistaina 9. maaliskuuta 2021 klo 11-17. 

Kirjallinen keskustelu käynnistetään striimauksella, jossa esitellään vuoden 2021 temaattiset fokukset. Esittelyä isännöivät Gina Ebner ja Aleksandra Kozyra EAEA:sta EPALEn toimituskunnan puolesta. Kirjallista keskustelua moderoivat EPALEn keskustukipalvelun Claudia D'Eramo ja Sara Saleri.

Älä missaa tilaisuutta kertoa, mitä aiheita haluaisit käsiteltävän vuoden aikana.

Kirjoita blogipostaus tai uutisartikkeli! Ehdota tapahtumaa tai jaa resurssi!

Login (52)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää