News
Uutiset

KONFERENCIA EPALE 2021

Screenshot_2_42

Dňa 11. februára 2021 sa uskutočnila úspešná konferencia Konferencia EPALE 2021, na ktorej sa zúčastnilo viac ako 100 účastníkov. Rečníci a účastníci konferencie mali priestor vyjadriť sa k aktuálnym témam z oblasti vzdelávania dospelých a zdieľať príklady dobrej praxe ako inšpirácie pre zúčastnených. 

Ciele konferencie:

  • diskuskutovať o prínosoch efektívnych politík vzdelávania dospelých a dôsledkoch ich absencie na Slovensku a priblížiť ciele nových strategických dokumentov EÚ v tejto oblasti, 
  • predstaviť aktuálnu situáciu v účasti dospelých na neformálnom a formálnom vzdelávaní na Slovensku na základe aktuálnych výsledkov z výskumu a projektových aktivít, 
  • identifikovať priority pre rozvoj zručností dospelých, a oblasti pre efektívnu spoluprácu v rámci verejných politík, 
  • mapovať prvé podnety z praxe o dopadoch epidémie COVID-19 na vzdelávanie dospelých, 
  • sprostredkovať aktuálne príklady dobrej praxe v oblasti vzdelávania dospelých pre konkrétne témy a inovatívny modely spolupráce na Slovensku. 

Rečníci sa venovali týmto hlavným témam: 

  • Výzvy, priority a príležitosti vzdelávania dospelých po roku 2020. 
  • Ako zasiahla pandémia COVID-19 vzdelávanie dospelých na Slovensku a v Českej republike? 
  • Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike.
  • Fungujúce modely multisektorovej spolupráce vo vzdelávaní dospelých. 

 

Vzdelávanie dospelých v SR - základné fakty a, dáta a zástenia v roku 2020

Ivana Studená, CSPV, Slovenská akadémia vied SR, 

Ľuba Habodászová, IVP Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu v SR 

 

Kľúčové kompetencie vo vzdelávaní dospelých - pohľad na úspešné iniciatívy v oblasti základných gramotností, digitálnych zručností a mediálnej gramotnosti u dospelých na Slovensku a v Českej republike 

Základné zručnosti u dospelých - výstupy projektu BLUESS 

Lucia Mojžíšová, Alena Štefániková, Štátny inštitút odborného vzdelávania 

Peter Csóri, Rozvojová agentúra BBSK, n. o. 

 

Digitálne kompetencie v poňatí DigiKatalogu 

Jan Wagner, Ministerstvo práce a sociálnych vecí, Česká republika 

 

Mediálna gramotnosť ako nástroj proti hoaxom a dezinformáciám 

Marie Stracenská, novinárka a nezávislá expertka v oblasti mediálnej gramotnosti na Slovensku

 

Vzdelávanie dospelých počas pandémie. Čo nás naučil COVID-19? 

EPALE Online Akadémia v Českej republike 

Tomáš Langer, expert EPALE Česká republika 

 

Jazykové centrum The Bridge 

Klaudia Bednárová, riaditeľka The Bridge 

 

Aj ty v IT 

Petra Kotuliaková, CEO Aj ty v IT

 

Modely úspešnej spolupráce aktérov vo vzdelávaní dospelých na Slovensku 

Banskobystrický samosprávny kraj - Dobrý kraj 

Milan Vaňo, špecialista na sociálnu ekonomiku 

Michaela Mudroňová, Agentúra práce BBSK, n. o. 

 

Stredná odborná škola technická Zlaté Moravce

Róbert Pallya, Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku, hlavný majster PV na ŠOŠ technická v Zlatých Moravciach

Spätná väzba, ktorú sme od účastníkov konferencie dostali - prostredníctvom hodnotiaceho dotazníka je pre nás veľmi dôležitá, ďakujeme za každý vyplnený dotazník! 

Výsledky spätnej väzby: 

 

Screenshot_7_20

 

Screenshot_8_17

 

Najprinosnejsi_prispevok_konfererencia_epale_0

 

Ďakujeme rečníkom za spoluprácu, kvalitné spracovane hlavných tém a inšpiráciu pre našu ďalšiu prácu. Veríme, že nastavený program vás - účastníkov zaujal a tešíme sa na najbližšie stretnutie.

Tím EPALE Slovensko

 

Konferencia_epale_final_0

 

Login (8)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää