Hyppää pääsisältöön
News
Uutiset

Osoby, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu v regiónoch EÚ

Eurostat zverejnil údaje, podľa ktorých v roku 2019 predstavoval podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu v EÚ, na úrovni 10,2%. Znamená to, že každý desiaty človek vo veku od 18 do 24 rokov s úrovňou dosiahnutého vzdelania nie vyššou ako je nižšie sekundárne vzdelanie (ISCED 0 - 2) nebol zapojený do žiadneho ďalšieho vzdelávania a odbornej prípravy v priebehu štyroch týždňov pred uskutočnením prieskumu.

Cieľom stratégie Európa 2020 je znížiť mieru predčasného ukončovania školskej dochádzky v EÚ pod 10% do roku 2020. V roku 2019 bol tento podiel vo väčšine regiónov už pod 10%, pričom niektoré z najnižších podielov boli koncentrované vo východnej Európe a v regiónoch hlavných miest jednotlivých štátov.

Najnižší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu zo všetkých regiónov EÚ bol zaznamenaný v regióne Jadranska Hrvatska v Chorvátsku (1,7%). Za týmto regiónom nasledoval región hlavného mesta Českej republiky spolu s regiónom Sostinės v Litve (obidva 1,9%) a región Kentriki Makedonia v Grécku (2,0%).

Najvyšší podiel osôb, ktoré predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, sa podľa Eurostatu často sústreďoval v ostrovných a / alebo okrajových regiónoch EÚ. Vyšší podiel týchto osôb bol zaznamenaný aj v bývalých priemyselných oblastiach v štátoch západnej Európy, napríklad v Provincia de Liège (Belgicko) alebo Nord-Pas de Calais (Francúzsko).

V rámci Slovenska eviduje Eurostat v tejto oblasti dáta z troch regiónov. V porovnaní s rokom 2015 sa v dvoch regiónov (Západné a Východné Slovensko) počet obyvateľov, ktorí predčasne ukončili vzdelávanie a odbornú prípravu, zvýšil. Najlepšie je na tom región Stredného Slovenska, kde bolo zaznamenaných 5,1% obyvateľov (7,7% v roku 2015). Za ním nasleduje Západné Slovensko so 6,3% (3,6% v roku 2015) a Východné Slovensko s 13,8% obyvateľov (10,4% v roku 2015).

Definíciu osoby, ktorá predčasne ukončila vzdelávanie a odbornú prípravu nájdete tu.

Údaje sú publikované v Eurostat regional yearbook — 2020 edition, kde sú uvedené štatistické údaje z rôznych oblastí z regiónov členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva, krajín Európskeho združenia voľného obchodu a kandidátskych krajín. Regionálne ukazovatele reprezentujú zistenia z oblasti populácie, zdravia, vzdelávania, trhu práce, životných podmienok, ekonomiky, podnikania, výskumu a inovácie, digitálnej spoločnosti, cestovného ruchu, doprava, životného prostredia a poľnohospodárstva.

 

Obrázok: Eurostat

 

Login (3)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää