Hyppää pääsisältöön
News
Uutiset

Odborníci na vzdelávanie dospelých diskutovali o nástroji na podporu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní

Dňa 24. februára 2020 sa v Bratislave konal odborný seminár na tému „Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti zo zahraničia a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike“. Medzinárodní experti z OECD, Holandska a Francúzska a zástupca Európskej komisie predstavili pohľad svojich organizácií a krajín na problematiku individuálnych vzdelávacích účtov. Organizátorom podujatia bol Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Individuálny vzdelávací účet je nástrojom podpory ďalšieho vzdelávania jednotlivca, motivuje ho k rozvoju zručností potrebných napríklad na udržanie si zamestnania, kariérny postup alebo uplatnenie sa v inom zamestnaní. Opatrenie zvyšuje slobodu voľby, motiváciu jednotlivca sa vzdelávať a podporuje osobný a profesijný rozvoj. Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych vzdelávacích účtov v zahraničí a diskusia o ich pilotnej implementácii v Slovenskej republike. Témami seminára boli bariéry účasti na vzdelávaní, ciele a dôvody výberu vzdelávacích účtov, zdroje financovania, oprávnenosť žiadateľa a poskytovateľa,  cieľové skupiny a ich očakávaná účasť, záber poskytovaných kurzov, administrácia schémy a správa účtov, zabezpečenie kvality, poradenstvo a dopad na politiky trhu práce a vzdelávania.

Účastníci z decíznej sféry, výskumných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov hľadali odpovede otázky, ktorými napríklad bolo, akú rolu zohrávajú individuálne vzdelávacie účty v celkovom mixe opatrení určených na podporu vzdelávania dospelých, ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, štátne orgány, asociácie a ostatní aktéri) spolupracovať na zvýšení efektívnosti vzdelávacích účtov, alebo na ktoré cieľové skupiny je potrebné sa zamerať a aké sú skúsenosti so znevýhodnenými cieľovými skupinami. Hlavnou témou diskusie bolo, ako úspešne implementovať pilotnú schému v podmienkach Slovenskej republiky a aké sú riziká zavedenia individuálnych vzdelávacích účtov do praxe, aj v kontexte skúseností za zahraničia, ktoré odzneli. Odborný seminár viedol zástupca odboru celoživotného vzdelávania Michal Deneš. Seminár otvoril  zástupca Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie Joao Santos, ktorý zdôraznil právo každého jednotlivca na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktoré vyplýva z Európskeho piliera sociálnych práv a informoval o individuálnych vzdelávacích účtoch ako jednej z priorít Európskej komisie.

Stijn Broecke, expert OECD, vo svojom vystúpení prezentoval osem odporučení pri tvorbe politík podporujúcich vzdelávanie dospelých, ktoré Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj identifikovala v publikácii o individuálnych vzdelávacích účtoch vo vybraných krajinách. Zástupcovia Holandského kráľovstva a Francúzskej republiky informovali o podrobnostiach implementácie  individuálnych vzdelávacích účtoch v ich domovských krajinách. 

V nasledujúcom bloku sa podmienkam a možnostiam implementácie tohto nástroja na podporu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní v  slovenskom kontexte venovali zástupcovia Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Podujatie bolo zakončené panelovou diskusiou, počas ktorej prezentovali svoj pohľad na vzdelávanie dospelých zástupcovia zamestnávateľov (RÚZ; spoločnosť  Profesia, spol. s.r.o.) a zástupkyňa Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää