chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

Uutishuone

Odborníci na vzdelávanie dospelých diskutovali o nástroji na podporu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní

25/02/2020
, Monika Drinkova
Kieli: SK

Dňa 24. februára 2020 sa v Bratislave konal odborný seminár na tému „Individuálne vzdelávacie účty: skúsenosti zo zahraničia a možnosti ich implementácie v Slovenskej republike“. Medzinárodní experti z OECD, Holandska a Francúzska a zástupca Európskej komisie predstavili pohľad svojich organizácií a krajín na problematiku individuálnych vzdelávacích účtov. Organizátorom podujatia bol Odbor celoživotného vzdelávania Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Individuálny vzdelávací účet je nástrojom podpory ďalšieho vzdelávania jednotlivca, motivuje ho k rozvoju zručností potrebných napríklad na udržanie si zamestnania, kariérny postup alebo uplatnenie sa v inom zamestnaní. Opatrenie zvyšuje slobodu voľby, motiváciu jednotlivca sa vzdelávať a podporuje osobný a profesijný rozvoj. Cieľom odborného seminára bolo oboznámiť účastníkov s príkladmi dobrej praxe využívania individuálnych vzdelávacích účtov v zahraničí a diskusia o ich pilotnej implementácii v Slovenskej republike. Témami seminára boli bariéry účasti na vzdelávaní, ciele a dôvody výberu vzdelávacích účtov, zdroje financovania, oprávnenosť žiadateľa a poskytovateľa,  cieľové skupiny a ich očakávaná účasť, záber poskytovaných kurzov, administrácia schémy a správa účtov, zabezpečenie kvality, poradenstvo a dopad na politiky trhu práce a vzdelávania.

Účastníci z decíznej sféry, výskumných inštitúcií, zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov hľadali odpovede otázky, ktorými napríklad bolo, akú rolu zohrávajú individuálne vzdelávacie účty v celkovom mixe opatrení určených na podporu vzdelávania dospelých, ako môžu zúčastnené strany (jednotlivci, zamestnávatelia, poskytovatelia vzdelávania, štátne orgány, asociácie a ostatní aktéri) spolupracovať na zvýšení efektívnosti vzdelávacích účtov, alebo na ktoré cieľové skupiny je potrebné sa zamerať a aké sú skúsenosti so znevýhodnenými cieľovými skupinami. Hlavnou témou diskusie bolo, ako úspešne implementovať pilotnú schému v podmienkach Slovenskej republiky a aké sú riziká zavedenia individuálnych vzdelávacích účtov do praxe, aj v kontexte skúseností za zahraničia, ktoré odzneli. Odborný seminár viedol zástupca odboru celoživotného vzdelávania Michal Deneš. Seminár otvoril  zástupca Generálneho riaditeľstva pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie Európskej komisie Joao Santos, ktorý zdôraznil právo každého jednotlivca na kvalitné a inkluzívne vzdelávanie a odbornú prípravu a celoživotné vzdelávanie, ktoré vyplýva z Európskeho piliera sociálnych práv a informoval o individuálnych vzdelávacích účtoch ako jednej z priorít Európskej komisie.

Stijn Broecke, expert OECD, vo svojom vystúpení prezentoval osem odporučení pri tvorbe politík podporujúcich vzdelávanie dospelých, ktoré Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj identifikovala v publikácii o individuálnych vzdelávacích účtoch vo vybraných krajináchZástupcovia Holandského kráľovstva a Francúzskej republiky informovali o podrobnostiach implementácie  individuálnych vzdelávacích účtoch v ich domovských krajinách. 

V nasledujúcom bloku sa podmienkam a možnostiam implementácie tohto nástroja na podporu účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní v  slovenskom kontexte venovali zástupcovia Asociácie inštitúcií vzdelávania dospelých na Slovensku, Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR, Centra sociálnych a psychologických vied Slovenskej akadémie vied a Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR.


Podujatie bolo zakončené panelovou diskusiou, počas ktorej prezentovali svoj pohľad na vzdelávanie dospelých zástupcovia zamestnávateľov (RÚZ; spoločnosť  Profesia, spol. s.r.o.) a zástupkyňa Sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn