Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Moderné vzdelávanie dospelých na pracovisku

Moderný prístup vo vzdelávaní na pracovisku je postavený na podpore zamestnancov v hľadaní svojho najoptimálnejšieho spôsobu učenia, ktorého cieľom nie je len efektívny výkon práce, ale aj individuálny rozvoj, ktorý umožňuje prispôsobiť sa aktuálnym zmenám na trhu práce a v celej spoločnosti.

Moderný prístup vo vzdelávaní na pracovisku je postavený na podpore zamestnancov v hľadaní svojho najoptimálnejšieho spôsobu učenia, ktorého cieľom nie je len efektívny výkon práce, ale aj individuálny rozvoj, ktorý umožňuje prispôsobiť sa aktuálnym zmenám na trhu práce a v celej spoločnosti.

Moderný prístup vo vzdelávaní na pracovisku sa vyznačuje niekoľkými charakteristikami (1):

 • Je to nový prístup k vzdelávaniu v práci, ktorý nie je len o vzdelávaní na pracovisku, ale znamená aj rozpoznávanie a oceňovanie všetkých spôsobov, akými sa ľudia vzdelávajú a učia pri práci, alebo prostredníctvom nej (nielen v rámci odbornej prípravy na pracovisku, ale aj pri každodennej práci).
 • Využívanie najnovších prístupov a technológií pri navrhovaní a realizovaní vzdelávania:
  • presun vzdelávania z učebne do online priestoru (e-learning),
  • využívanie sociálneho učenia,
  • učenie sa malými krokmi (microlearning),
  • učenie sa prostredníctvom mobilných zariadení (mobile learning).
 • Nie je to len vzdelávanie v úzkom zmysle slova, ale aj pomoc pri hľadaní správneho spôsobu riešenia problému, ktorým môže byť vzdelávanie. Nepoužíva sa tu termín účastník vzdelávania na pracovisku, pretože ľudia nechodia do práce preto, aby sa vzdelávali alebo učili, ale aby pracovali. Pojem účastník vzdelávania v v tomto kontexte vyvoláva predstavy o vzdelávaní v učebni alebo pri počítači prostredníctvom e-learningu. Vhodnejšie je preto používať pomenovanie odborník alebo zamestnanec, ktorý sa vzdeláva na pracovisku.
 • Nie je to len poskytovanie vzdelávania napĺňajúceho individuálne vzdelávacie potreby jednotlivca, ale predovšetkým je to pomoc jednotlivcom pri vývoji ich vlastných stratégií učenia.
 • Nie je to len učenie, ale aj individuálny a tímový rast a profesionálny rozvoj kariéry.
 • Nezabezpečuje len efektívne plnenie úloh zamestnancov v súčasnosti, ale aj nadobudnutie a podporu nového súboru zručností zamestnancov do budúcnosti.
 • Nie je to len o využívaní gamifikácie pri vzdelávaní a učení na pracovisku. Gamifikácia bez motivácie nemusí viesť k učeniu. Zamestnanci sa učia len vtedy, keď majú dostatočnú motiváciu a cieľ (napr. udržanie si zamestnania, lepšie mzdové ohodnotenie, kariérny postup,...).
 • Za vzdelávanie na pracovisku nie je v plne miere zodpovedné len príslušné oddelenie v organizácii. To môže prevziať zodpovednosť za navrhovanie a poskytovanie moderných vzdelávacích príležitostí, ale za rast členov tímu sú zodpovední manažéri a za svoje vlastné zlepšovanie a rozvoj sú zodpovední jednotliví zamestnanci.
 • V rámci vzdelávania na pracovisku nie je možné sledovať všetkých: kto, čo, ako a kedy sa učí. Efektívnejšie je pomáhať jednotlivcom riadiť svoje vlastné učenie a rozvoj pomocou nástrojov, ktoré si sami vybrali. Následne si budú viesť vlastné záznamy o svojich úspechoch, ktoré potom môžu využívať počas celej svojej kariéry.

Akým spôsobom sa v súčasnosti zamestnanci najčastejšie vzdelávajú a učenia? Odpoveď na túto otázku ukázal prieskum najpoužívanejších digitálnych nástrojov vo vzdelávaní, ktorého výsledkom je zoznam „Top 200 Tools for 2019 Learning“, ktorého súčasťou sú tri zoznamy:

Prieskumu sa zúčastnilo 2 524 odborníkov z oblasti vzdelávania (a iných príbuzných oblastí) zo 46 krajín, ktorí mali za úlohu uviesť 10 najlepších (digitálnych) nástrojov pre vzdelávanie a učenie (2).

 

Prvých 10 nástrojov zo zoznamu Top 200 Tools for Learning 2019 (3):

  Názov nástroja Umiestnenie v iných zoznamoch
PPL100WPL100EDU100
1. YouTube131
2. Google Search226
3. PowerPoint512
4. Twitter31911
5. LinkedIn415-
6. Google Docs & Drive683
7. Word844
8. Wikipedia71125
9. WordPress101414
10. Zoom2575

 

Prvých 10 nástrojov zo zoznamu Top 100 Tools for Workplace Learning 2019 (4):

  Názov nástroja
1. PowerPoint
2. Google Search
3. YouTube
4. Word
5. Microsoft Teams
6. Slack
7. Zoom
8. Google Docs/Drive
9. Excell
10. Articulate

 

Z analýzy tohto prieskumu, jeho autorka Jane Hartová, vyvtorila tzv. 4D model moderného vzdelávania na pracovisku – Didactics, Discover, Discourse, Doing (4):

 • Didactics (didaktika) - väčšina nástrojov vzdelávania na pracovisku v zozname vyššie je používaná pri odbornom vzdelávaní (v najširšom slova zmysle), pomocou ktorých je možné efektívne spracovať obsah vzdelávania a následne ho poskytnúť zamestnancom. Dominujú medzi nimi základné prezentačné a dokumentačné nástroje.
 • Discovery (objavovanie) – v zozname sa nachádza iba niekoľko nástrojov vhodných pre informálne učenie na pracovisku. Vzdelávanie na pracovisku skôr využíva webové platformy na automatizáciu vzdelávania, namiesto podpory zamestnancov v objavovaní nových oblastí a hľadaní riešení na ich aktuálne problémy na pracovisku.
 • Discourse (dialóg) – v posledných rokoch sa sociálne učenie a spolupráca stali oveľa častejšími spôsobmi učenia. Tento rok sa v zozname objavuje veľké množstvo platforiem pre tímovú prácu. Workplace by Facebook sa objavuje na zozname prvýkrát (na 39. mieste), Microsoft Teams (5. miesto) tento rok predstihol Slack (6. miesto).
 • Doing (každodenný výkon práce) - ekosystém spoločnosti Microsoft, ktorého súčasti sa v zozname umiestnili tiež (Teams, Yammer, OneNote, OneDrive, Stream), vytvára kompletné prostredie na podporu každodennej práce a učenia. Učenie a práca sa tak začínajú považovať za rovnocenné činnosti.

 

Zoznam bibliografických odkazov:

 1. HART, J. 2019. 10 Myths about Modern Workplace Learning. [online]. [cit. 12.12.2019]. Dostupné z: http://modernworkplacelearning.com/magazine/10-myths-about-modern-workp…
 2. About Top Tools for Learning 2019. [online]. [cit. 12.12.2019]. Dostupné z: https://www.toptools4learning.com/about/
 3. Top 200 Tools for Learning 2019 [online]. [cit. 12.12.2019]. Dostupné z: https://www.toptools4learning.com/
 4. WPL100: Top 100 Tools for Workplace Learning 2019. [online]. [cit. 12.12.2019]. Dostupné z: https://www.toptools4learning.com/wpl100/
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää