European Commission logo
Luo käyttäjätili
Mikä on eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma ja miten sitä toteutetaan?

Mikä on eurooppalainen aikuiskoulutusohjelma ja miten sitä toteutetaan?

What is the European Agenda for Adult Learning and how is it implemented?

The Renewed European Agenda for Adult Learning (EAAL) defines the focus for European cooperation in adult education policies for the period to 2020. It was adopted by the Council in November 2011. In it, the Council recognises that there is a need for all adults regularly to enhance their personal and professional skills and competences, but that adult learning is the weakest link in national lifelong-learning systems. Adult participation in learning continues to be low. In order to achieve an effective adult learning sector, more needs to be done.   Among the issues targeted for action in the Agenda are: increasing the possibilities for all adults to access flexible, high-quality learning at any time in their lives; developing new approaches to adult education focusing on learning outcomes; raising awareness that learning is a lifelong endeavour; developing effective lifelong guidance systems and systems for validating non-formal and informal learning.

National Coordinators are designated by each country to facilitate cooperation between European countries and the Commission in implementing the EAAL. Each National Coordinator sets out a work programme which identifies the specific actions their organisation is going to take to implement the EAAL in their country.

By clicking on a flag, you can access the contact details of the current National Coordinators, and information about their work.

Austria
Austria flag.
Albania
Albany flag.
Belgium (FR)
Belgium flag.
Belgium (NL)
Belgium flag.
Bulgaria
Bulgaria flag.
Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina flag.
Croatia
Croatia flag.
Cyprus
Cyprus flag.
Czech Republic
Czech Republic flag.
Denmark
Denmark flag.
Estonia
Estonia flag.
Finland
Finland flag.
France
France flag.
Germany
Germany flag.
Greece
Greece flag.
Hungary
Hungary flag.
Iceland
Iceland flag.
Ireland
Ireland flag.
Italy
Italy flag.
Latvia
Latvia flag.
Liechtenstein
Liechtenstein flag.
Lithuania
Lithuania flag.
Luxembourg
Luxembourg flag.
Macedonia
Macedonia flag.
Malta
Malta flag.
Montenegro
Montenegro flag.
Netherlands
Netherlands flag.
Norway
Norway flag.
Poland
Poland flag.
Portugal
Portugal flag.
Romania
Romania flag.
Serbia
Serbia flag.
Slovakia
Slovakia flag.
Slovenia
Slovenia flag.
Spain
Spanish flag.
Sweden
Sweden flag.
Turkey
Turkey flag.
UK
UK flag.

Uudistetussa eurooppalaisessa aikuiskoulutusohjelmassa määritetään aikuiskoulutuspolitikkaa koskevan eurooppalaisen yhteistyön painopiste vuoteen 2020 saakka. Marraskuussa 2011 hyväksymässään ohjelmassa neuvosto toteaa, että aikuisten olisi säännöllisesti parannettava henkilökohtaisia ja ammatillisia taitojaan ja osaamistaan, mutta aikuiskoulutus on heikoin lenkki kansallisten elinikäisen oppimisen järjestelmien kehittämisessä. Aikuisten osallistuminen koulutukseen on edelleen vähäistä. Tehokkaan aikuiskoulutussektorin luomiseksi tarvitaan lisätoimia.

 

Ohjelman toimet kohdennetaan muun muassa seuraaviin asioihin: parannetaan kaikkien aikuisten edellytyksiä käyttää joustavia, laadukkaita oppimismahdollisuuksia missä tahansa elämänvaiheessa, kehitetään aikuiskoulutusta varten uusia toimintamalleja, joissa keskitytään oppimistuloksiin, lisätään tietoisuutta siitä, että oppiminen on elinikäinen tehtävä, kehitetään tehokkaita elinikäisen ohjauksen järjestelmiä ja epävirallisen ja arkioppimisen validointia koskevia järjestelmiä.

 

Euroopan maiden ja komission välisen yhteistyön helpottamiseksi aikuiskoulutusohjelman täytäntöönpanossa kukin osallistujamaa nimeää kansallisen koordinaattorin. Kansalliset koordinaattorit laativat työohjelman niiden erityistoimien määrittämiseksi, joita kunkin maan organisaatio aikoo toteuttaa eurooppalaisen aikuiskoulutusohjelman täytäntöönpanemiseksi.

 

Nykyisten kansallisten koordinaattorien yhteystiedot ja tietoa heidän työstään löydät napsauttamalla lippukuvaketta.

 

 

 

 

 

 

Aikuiskoulutuspolitiikan analysointityökalu perustuu tuoreimpiin tietoihin onnistuneista aikuiskoulutuspolitiikoista. Tämä EPALEn työkalu auttaa kansallisia ja alueellisia sidosryhmiä selvittämään, miten ne voisivat parantaa politiikkaansa tai sen toteuttamista.