European Commission logo
Luo käyttäjätili
News
Uutinen

NVL työpaikoilla syntyvää osaamista metsästämässä

NVL - Pohjoismaisen aikuisoppisen verkoston validoinnin työryhmä järjesti maanantaina 12.12.2022 seminaarin, jonka fokus oli osaamisen tunnistamisessa – tai osaamisen huomaamisessa – työpaikoilla. Tämä on NVL:n uusi temaattinen avaus ja työskentely teeman parissa jatkuu koko ensi vuoden.

Competence_0

Teema on merkittävä jatkuvan oppimisen uudistuksen näkökulmasta; yksi valtakunnallisista tavoitteista on erityisesti työelämässä saadun osaamisen näkyväksi tekeminen ja esimerkiksi virtuaalisten osaamismerkkien tai muiden osaamistodistusten sekä pienten osaamiskokonaisuuksien hyödyntäminen prosessissa.

Tilaisuudessa kuultiin Ruotsin mallista, jossa on työelämälähtöisesti kehitetty ammatillisia osaamisprofiileja, osaamisstandardeja, osaamistavoitteita ja arvioinnin kriteereitä osaamisen validointia varten. Ensimmäiset profiilit kehitettiin jätehuoltoalalle, jossa ei ole saatavilla formaalia ammatillista tutkintoa. Thomas Nylund Sobonasta (Ruotsin kunta-alan työnantajajärjestö) kertoi, että Ruotsissa nämä työelämässä kehitetyt osaamisprofiilit on hyväksytty ja niiden laatu on varmistettu valtakunnallisesti ja ne on hyväksytty Ruotsin kansallisen tutkintojen viitekehykseen (SeNQF). Kyseessä ei siis ole virallinen tutkinto, vaan validoinnin avulla voi saada ammattipätevyyden. Tästä on Nylundin mukaan monenlaista hyötyä niin yksilölle, työnantajalle kuin yhteiskunnallekin.

Työ- ja elinkeinoministeriön Jenni Larjomaa kertoi, missä vaiheessa Osaamisen tunnistamisen työryhmän työ on menossa. Joulukuun loppupuolella työryhmä julkaisee väliraportin, jossa linjataan mm. vuosien 2023–2024 aikana toteutettavien kokeiluiden tarkemmat sisällöt ja työryhmän ehdotukset valtakunnallisiksi osaamisen tunnistamisen periaatteiksi. Työryhmän vastuualueeseen kuuluu myös kansallisen tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen (FiNQF) laajentaminen ja selvitystyö, miten epäviralliset ja pienet osaamiskokonaisuudet voitaisiin sisällyttää viitekehykseen.

Milma Arola Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksesta (JOTPA) kertoi JOTPAn roolista työelämän osaamisen kehittäjänä. JOTPA järjestää vuosittain Osaaminen näkyviin -kampanjan, jonka tarkoituksena on tehdä näkyväksi kaikki ne toimijat ja se työ, mitä erilaisissa organisaatioissa tehdään osaamisen tunnistamisen edistämiseksi.

Tilaisuuden päätteeksi Tapio Huttula (Suomen Kasvukäytävä) kertoi SITRAn ja HedAIn kanssa yhteistyössä tehdystä simulaatiosta Pirkanmaalla, jossa hyödynnettiin tekoälyä kartoittamaan reaaliaikaisesti osaamistarpeita sekä olemassa olevaa osaamista sekä osaamispalveluita ja näiden yhteensovittamista. Tekoälyn hyödyntäminen valtakunnallisesti antaisi valtavasti dataa, jonka avulla voitaisiin reagoida oikea-aikaisesti työelämän ja yksilöiden tarpeisiin osaamisen kehittämisessä ja osaamistarpeiden tyydyttämisessä.

Jatkuvan oppimisen areenalla tapahtuu paljon ja suhteellisen nopeasti. Nämä uudistukset toteutuessaan vahvistavat suomalaista työmarkkinatilannetta sekä auttavat yksilöä hyödyntämään omaa osaamistaan paremmin. Osaamisen tunnistamisen työryhmän työn etenemistä (kokeilut, raportit, suositukset yms.) voit seurata täältä.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

Yhteiskunnallisessa toiminnassa tarvittavien taitojen parantaminen: aikuisoppimisen ja -koulutuksen mahdollisuudet

Tule mukaan keskustelemaan kuinka 2000-luvun taidot edistävät aktiivista kansalaisuutta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää