Hyppää pääsisältöön
News
Uutiset

Naisvankien koulutusmahdollisuuksia kehitetään eurooppalaisena yhteistyönä

Naisvankien äänen kuuleminen ja parempien opiskelumahdollisuuksien kehittäminen tälle yleisesti alhaiselle koulutustasolle jääneelle pienelle ryhmälle on saanut EU:n Grundtvig-ohjelmaan kuuluvan monenvälisen hankkeen kautta uusia näköaloja ja pilottien kautta pontta käytännön toimiin. Mukana on kymmenen toimijaa kahdeksasta maasta, Suomesta Hämeenlinnan vankila. Varsin kunnianhimoisen hankkeen koordinaattorina toimii Mainzin yliopiston täydennyskoulutuskeskus Saksasta. Vankilaopetuksen ongelmat ovat paljolti yhteisiä, siksi uudet ideat ja hyvät käytännöt ovat siirrettävissä sekä maiden sisällä että kansainvälisesti.

FEFI, Finding Education for Female Inmates -hankkeessa mukana olevien tiivistetyt ajankohtaiset kuulumiset kuultiin syyskuussa kansainvälisessä videokonferenssissa. Sitä johti Saksasta käsin Alan Smith, Euroopan komission Grundtvig-ohjelman aiempi koordinaattori. Hän totesi, että EU:n Grundtvig-ohjelma on tarjonnut hyvän foorumin vankilaopetuksen kehittämiseen eurooppalaisena yhteistyönä. Jatko sen sijaan on kysymysmerkki, koska Erasmus+ -ohjelman käynnistymisen jälkeen 2014 yhtään vankilaopetuksen hanketta ei ole hyväksytty.

Suomalaiset osallistuivat videokonferenssiin omassa konferenssissaan Tampereella. Vieraiksi Suomeen oli saatu Ranskan ja Kyproksen edustajat. Konferenssin lopuksi käytiin vilkas, tulevaisuuteen suuntaava paneelikeskustelu. Naisvankien kuntoutus- ja koulutusmahdollisuuksien lisäksi siinä ruodittiin henkilöstön, median, poliittisten päättäjien ja kansalaisten asenteita ja valintoja.

Vaikuttavuutta hyvällä suunnittelulla

FEFI-hankesuunnittelu käynnistyi vuonna 2013. Pääosa osallistujista on ollut mukana alusta alkaen. Huolellisesti tehty suunnittelutyö on mahdollistanut tehokkaan työskentelyn. Tärkeätä on ollut, että jokaisen tiiviin seminaarin lomassa on päästy vierailemaan paikallisessa vankilassa ja tapaamaan naisvankeja.

”On fantastista tehdä käytännön työtä yhdessä ja huomata, että eri maissa painiskellaan samojen asioiden kanssa. Ihmiset ovat samanlaisia ja niin ovat naisvangitkin. Yhteisten seminaarien jälkeen on menty takaisin kotiin ja alettu heti töihin. Hankekirjasta löytyy jokainen palanen. On pitänyt vain miettiä, mitä tämä tarkoittaa käytännössä minun työssäni”, kuvaa Suomen FEFI-vastaava, ohjaaja Ulla Sundholm Hämeenlinnan vankilasta.

Toisaalta erityisesti vankilavierailut ovat Ulla Sundholmin mielestä tuoneet selkeästi esiin myös eri kulttuureihin ja naiseuteen liittyviä näkemyseroja, jotka vaikuttavat käytännön työhön. Vankilassa heijastuvat pienoiskoossa ympäröivän yhteiskunnan ja kulttuurin asenteet ja käytännöt.

Ohjaaja Ulla Sundholm (vas.) Hämeenlinnan vankilasta, vartija Maria Neophytoy Kyproksen vankilasta, taiteilija ja opiskelija Sini Svahn sekä englannin kielen opettaja Leslie Beaufort Bordeauxin vankilasta lähtivät antoisan konferenssipäivän jälkeen uusin

Ohjaaja Ulla Sundholm (vas.) Hämeenlinnan vankilasta, vartija Maria Neophytoy Kyproksen vankilasta, taiteilija ja opiskelija Sini Svahn sekä englannin kielen opettaja Leslie Beaufort Bordeauxin vankilasta lähtivät antoisan konferenssipäivän jälkeen uusin virikkein omiin töihinsä.

Annetaan ääni naisvangeille

Hankkeen alussa jokaisessa osanottajamaassa tehtiin kysely naisvankien ja henkilöstön tarpeista ja toiveista.

”Tulokset pysähdyttivät. Ennen kuin opiskelumotiivi voi herätä, on ratkaisevaa onnistua monella lailla rikki menneen naisvangin eheyttämisessä ja kuntouttamisessa. Se on tehtävä jokaisen yksilöllisistä tarpeista lähtien. Naisvangit eivät useinkaan tunne omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan. Siksi he tarvitsevat itsensä löytämiseen apua ja tukea”, todettiin useissa konferenssin esityksissä.

Koulutusasiaa pitää pohtia myös koulutusjärjestelmän tasolla.

Naisvankien osuus on 3–7 prosenttia kaikista vangeista. Suomessa heitä on noin 230. Pieni määrä merkitsee, ettei samoista opinnoista kiinnostuneita ole helppo löytää tarvittavaa ryhmää. Vaikeutta lisäävät eripituiset tuomiot. Kun naisvanki pääsee opintojen alkuun vankilassa, oman haasteensa asettaa opintojen loppuun saattaminen vapautumisen jälkeen. Siihenkin tarvittaisiin entistä enemmän tukea ja kannustusta.

Pilottikokemukset käytännön työhön

FEFI-hankkeelle aiotaan hakea jatkoa nykyisestä Erasmus+ - ohjelmasta. Siinä ajatuksena on saattaa käytäntöön ensimmäisen vaiheen pilotteja sekä pyrkiä vaikuttamaan poliittisiin päättäjiin.

Suomessa naisvankiasiaa viedään eteenpäin muun muassa Hämeenlinnan naiserityisvankilan suunnittelutyössä. Sen toimitilavisiossa on huomioitu esimerkiksi luonnon läheisyys, puutarha, kuntoilu- ja retriittiosasto, kaikki tekijöitä, joiden avulla pyritään antamaan vangeille rakennusaineita oman kasvun ja kehittymisen alkuun.

Hämeenlinnan vankilassa toteutetut FEFI-pilotit

*Mentoriohjelman testaus vankilassa avatussa Monikon aktiviteettikeskuksessa, joka on tarkoitettu entisten ja nykyisten vankien kohtaamispaikaksi.

*Retriitti, jossa kuusi valittua naisvankia sai tilaisuuden pysähtyä kahdeksaksi päiväksi syventymään itseään askarruttavien asioiden ääreen moniammatillisen tiimin kanssa. Retriitissä oli lupa kommunikoida vain ohjaajien kanssa, jolloin jokaisella oli mahdollisuus paneutua oman mielensä sopukoihin.

Teksti ja kuva: Eija Laine ja Marjo Rautvuori

 

 

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.

Haluatko kirjoittaa artikkelin?

Älä epäröi!

Klikkaa alla olevaa linkkiä ja aloita uuden artikkelin julkaisu!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää