Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Work & Study! Hotelli- ja ravintola-alan ammattilaiset kohti restonomitutkintoa

Oletko kuullut työn opinnollistamisesta? Työn opinnollistaminen on kotiutunut viime vuosina suomalaiselle ammattikorkeakoulukentälle yhä vahvemmin. Käsite tarkoittaa tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamista opiskelijan omassa työssä.

 Kuva: Canva kuvituskuva 

Opinnollistaminen myötätuulessa

Työn opinnollistaminen on kotiutunut viime vuosina suomalaiselle ammattikorkeakoulukentälle yhä vahvemmin, onhan merkittävä osa amk-tutkinnon suorittajista työssä jo opiskeluaikanaan (Arene, 2020). Työn ja opiskelun yhdistämiselle on kautta aikojen rakennettu malleja oppilaitoksissa samalla kun tutkintoon sisältyvä pakollinen harjoittelu on tutustuttanut nuoria opiskelijoita alan työtehtäviin ja syventänyt jo työelämässä olevien aikuisopiskelijoiden reflektointia tutkinnon tuottamasta osaamisesta suhteessa käytäntöön. Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on valmentaa asiantuntijoita työelämään, jonka kiihtyvä murros tuo uudenlaisia haasteita sekä koulutuksen järjestäjille että oppijoille.

Käsitteellä "opinnollistaminen" tarkoitetaan tutkinnon osaamistavoitteiden saavuttamista opiskelijan omassa työssä, jolloin siihen nivotaan myös aiheeseen liittyvä tietoperusta ja opinnollistaminen etenee suunnitelmallisesti ja ohjatusti. Siihen sitoutuvat opiskelija, oppilaitos ja työpaikka ja edellytyksenä on luonnollisesti, että työtehtävien luonne ja vaativuus vastaavat opintojaksojen osaamistavoitteita. Lopuksi osaamisesta annetaan näyttö, jossa hyödynnetään työpaikan autenttisia dokumentteja ja prosesseja. Osaamisen tunnistaminen ei kohdennu siis aiemmin hankittuun osaamiseen, vaan prosessi on samanaikainen formaalin koulutuksen kanssa. Erityisesti aikuisille, ja työssä oleville opinnollistaminen on erinomainen vaihtoehto tutkinnon suorittamiseksi ja työuralla etenemiseksi.

Esimerkiksi Toteemi-hankkeessa on luotu runsaasti uusia käytänteitä työn ja korkeakouluopintojen yhdistämiseen koko valtakunnan laajuisessa yhteistyössä (Toteemi, 2021) ja Haaga-Helia amk:n kehittämistyö on ollut jo pitkään aktiivista. Opinnollistaminen on Haaga-Heliassa konseptoitu nimellä Work & Study, joka kertoo olennaisen: yksinkertaisesti kyse on opiskelun ja työn yhdistämisestä. Selkeä nimi on helpottanut viestintää työelämän suuntaan, sillä "opinnollistaminen" ei ole yksiselitteinen käsite ja se on vaatinut avaamista, kun neuvotteluja työn ja opintojen yhdistämisestä on yritysten suuntaan käyty. (Work & Study, 2021). Se on luotu tarkoituksellisesti englanniksi, sillä selkeä ja tiivis vastine opinnollistaminen-käsitteelle puuttuu edelleen englanniksi.

Restonomiopiskelijoiden työtehtävät sopivat hyvin opinnollistamiseen

Haaga-Helia amk:n restonomikoulutuksen monimuotoryhmille ja koulutukseen hakijoille on tunnusomaista, että suuri osa toimii jo koulutusalaa vastaavassa työssä,  joten osaamista karttuu kaiken aikaa ja opinnollistamiselle on luontevia mahdollisuuksia. Majoitus- ja ravitsemisala on monipuolinen ja tarjoaa paljon eritasoisia tehtäviä, jotka ovat yhdistettävissä opintoihin. Work & Study on ollut mahdollinen opiskelumuoto kaikille opiskelijoille jo useamman vuoden, mutta keväällä 2020 käynnistettiin haku ensimmäiseen W&S-painotteiseen monimuotoryhmään Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutuksessa. Ryhmä etenee avoimen amk:n väylältä tutkinto-opiskelijoiksi ja opiskeluajaksi arvioidaan noin 2,5 vuotta. Vaihtoehto on siis houkutteleva verrattuna tavanomaiseen noin 3,5 vuoden opiskeluaikaan.

Mitä W&S-painotus tarkoittaa? Ryhmään valittiin 20 opiskelijaa, joilla on kaikilla alan työpaikka ja osalla jo varsin mittava kokemus marata-alan työstä. Mukana on asiantuntija- ja esimiestehtävissä toimivia ja myös alan opettajia, jotka täydentävät pätevyyttään amk-tutkintoon. Mahdollisuus suorittaa oppimistehtäviä työpaikalla on edellytys opiskeluun, ja työpaikalla sitoudutaankin antamaan palautetta koko opintoajan. Opetussuunnitelmasta on rakennettu kokonaisuus, jossa monimuoto-opinnot kulkevat rinnakkain Work & Study -opiskelun kanssa. Viimemainittu kattaa  - harjoittelu mukaanlukien - noin 60 % tutkinnosta, mikä tarkoittaa erittäin tavoitteellista ja pitkäjänteistä kokonaisuutta ja erittäin paljon työtä. Work & Study -opinnoista tehdään lukukausittain suunnitelma, johon kirjataan opintojaksojen tavoitteet, aikataulutetut oppimistehtävät, ohjauskeskustelujen ajankohdat sekä näytössä edellytettävät tuotokset. Opiskelijat on jaettu pienryhmiin työtehtäviensä mukaan, ja ryhmiä ohjaavat vastaavien osaamisalueiden lehtorit. Monimuotokurssit toteutetaan tämänhetkisen koronatilanteen (tammikuu 2021) vallitessa lähiopintojen ja etäluentojen yhdistelmänä ja niiden ohessa itseohjautuvaa opiskelua on paljon.

Alan ammattilaisista koostuva ryhmä on aloittanut opintonsa innostuneesti, ja mahdollisuus suorittaa kenties jo pitkäänkin tavoitteena ollut restonomitutkinto uudella tavalla koetaan  motivoivaksi. Tilaisuus oppia jatkuvasti uutta ryhmän muilta opiskelijoilta ja heidän työpaikoiltaan lisää mielenkiintoa, ja vertaisoppiminen korostuu erityisesti yhteisissä näyttötilaisuuksissa. Work & Study tuo lisäarvoa myös yrityksille, kun oppimistehtävinä esitettävät todelliset dokumentit tulevat tehdyiksi tavanomaista syvällisemmin, sillä niihin yhdistyy aina aihealueen teoriaopintoja.  Opinnäytetyöt laaditaan luonnollisesti omaan organisaatioon tutkimus- tai kehittämistehtävänä. Opintojen edetessä W&S-opintojen painoarvo asteittain vähenee ja monimuoto-opintojaksojen osuus lisääntyy sitä mukaa, kun vaativuustaso kasvaa, mutta omiin työtehtäviin integroituja tehtäviä voi tehdä myös tavanomaisilla monimuotokursseilla.

Tämän kirjoittaja toimii pilottiryhmän koordinaattorina ja vastaa koulutuksen rakenteen ja painotusten suunnittelusta tukenaan osaava asiantuntijoiden joukko Haagan restonomikampuksen lehtoreita. Ensimmäisen lukukauden kokemukset osoittavat, että tällaiselle opiskelumuodolle on suuri tarve ja yrityksissä sitä arvostetaan. Haasteena on kokonaisuuden pysyminen hallittuna erityisesti nyt, kun suuri osa viestinnästä tapahtuu verkossa ja kohtaamisia on vähän. W&S-ohjeiden selkeys, näyttöjen rakentaminen mahdollisimman monipuolisiksi ja ohjauksen riittävyys ovat kehittämisen keskiössä koko ajan. On myös vaativaa sovittaa opettajien työnkuvaan vielä yksi, muista poikkeava toimintatapa, mutta kollegoilta oppiminen ja yhteiskehittäminen tuovat lisämaustetta itse kunkin työhön.

Pedagoginen kehittäminen on palkitsevaa ja tässä pilottikokeilussa koemme tekevämme konkreettisesti työtä jatkuvan oppimisen edistämiseksi. Esimerkillä restonomikoulutuksesta Haaga-Helian aikuiskouluttajat haluavat kannustaa uusiin, rohkeisiin kokeiluihin ja tekemään tunnetuksi opinnollistamista mielekkäänä vaihtoehtoisena opiskelumuotona myös korkea-asteen opinnoissa.

Lähteet

Arene (2020). Luettavissa täällä. Luettu 15.1.2021

Toteemi (2021). Luettavissa täällä. Luettu 15.1.2021.

Work & Study (2021). Luettavissa täällä.  Luettu 15.1.2021.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää