Blog
Blogi

Miksi työelämäkehityksessä tarvitaan aikuisoppimisen strategioita?

Mark Ravenhall pohtii aikuiskoulutuksen tarvetta olla yhteistyössä muiden julkisten palvelujen kanssa ja samalla analysoi Healthy, Wealthy and Wise: implications for workforce development -raportin tuloksia. Ravenhall esittelee myös analyysin perusteella kehitettyjä toimenpiteitä ja rohkaisee käyttäjiä keskustelemaan aiheesta. Teksti on osa Englannin ja Walesin Learning and Work Institute ‑organisaation Healthy, Wealthy and Wise: implications for workforce development ‑raporttia käsittelevää blogi -sarjaa.

Public service icons.

 

Olisi ajattelematonta rakentaa organisaatiostrategia valmistelematta tukea sen toteuttajille. Muun työvoiman tukeminen on aikuiskoulutuksen ammattilaisten ydinosaamista, mutta kuka huolehtii heidän omasta kehityksestään? Minulla on vuosien varrella ollut ilo todistaa useita jatkuvan oppimisen strategioita ja suunnitelmia ympäri Eurooppaa, mutta vain harvoissa niistä on muistettu ottaa huomioon järjestelmällinen tapa kehittää suunnitelmia ja strategioita toteuttavien johtajien, esimiesten, opettajien ja muiden työntekijöiden taitoja.  

Unohda laatu, keskity laajuuteen

Jos suunnitelmissa puhutaan ”työvoiman kehityksestä”, kyse on yleensä muista kuin suunnitelman toteuttajista. Aikuiskoulutuksen työvoimasta puolestaan puhutaan ikään kuin laadunvarmistuksen alaotsikkona. Laatu on tärkeää, mutta se ei ole ainoa syy kehittää henkilökuntaa ja tuutoreita. Muita kehityksen tavoitteita ovat esimerkiksi strategian ja innovaatioiden luominen, hallinnon ja vakiintuneiden toimintatapojen haastaminen sekä seuraavan aikuiskouluttajasukupolven rakentaminen.

Julkisten palveluiden kohtaama muutosten aikakausi koskee myös aikuiskoulutusta. Uusia vaatimuksia ovat esimerkiksi yhteistyön edistäminen terveydenhuollon- ja sosiaalityön sektorilla, yleisen turvallisuuden alalla ja kulttuuripalveluissa toimivien kumppanien kanssa. Vuonna 2018 painotimme, että yhteistyön edistäminen aikuisoppimisessa johtaa moniosaamiseen ja laajempien oppimistulosten tehostettuun havaitsemiseen. 

Euroopan komission ja Further Education Trust for Leadership ‑ajatushautomon tuella pyysimme kymmentä alan ammattilaista kertomaan oman näkemyksensä tarpeellisista toimista. Vastauksena kirjoitetut artikkelit julkaistiin Healthy, Wealthy, and Wise: implications for workforce development ‑raportissa.

People collaborating to complete a puzzle.

Yhteisiä teemoja

Artikkeleissa mainittiin erilaisia aikuisoppimisen työvoiman kehitysmahdollisuuksia, jotka edistäisivät jatkossa tarvittavia taitoja, tietoja ja asenteita. Niissä ilmeni kuitenkin myös toistuvia teemoja:

  1. Tarjonnan on oltava joustavampaa. Siihen liittyy myös parempien osa-aikaisten koulutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja digitaalisen tarjonnan parempi hyödyntäminen, jotta yhteistyölle on tilaa niin verkossa kuin sen ulkopuolellakin.
  2. Yhteistyötä, osallistamista ja monimuotoisuutta on edistettävä aktiivisesti avoimempien työvoiman osallistumismenetelmien avulla. Joustavampi, maalaisjärkeen perustuva lähestymistapa auttaisi muiden alojen ammattilaisten siirtymistä aikuiskoulutuksen pariin esimerkiksi nopeiden pätevöitymisprosessien, aiemman kokemuksen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä ryhmäopetuksen keinoin.
  3. Etenemispolkuja on kehitettävä linkittämällä eri vaiheita ja tasoja toisiinsa ja tarjoamalla kehitysmahdollisuuksia halukkaille. Siihen kuuluu myös tuki perinteiselle polulle aikuisoppijasta aikuiskouluttajaksi, usein vapaaehtoistoiminnan kautta.
  4. Ohjauksessa, mentoroinnissa, käytännön oppimisessa ja vertaisoppimisessa esimiehet ja kouluttajat auttavat toisiaan ottamaan ohjat omasta oppimisestaan. Tämä on tehokas keino jakaa tietoa ja kokemuksia.
  5. Yhteisen tekemisen kautta oppiminen on tehokas tapa saada aikaan muutoksia. Opetussuunnitelmien ja organisaatioiden väliset rajat ylittävät tiimit kaatavat ammatillisia raja-aitoja ja rakentavat uusia suhteita. ”Moniääniset keskustelut” (ks. artikkeli 6) auttavat esimiehiä, kouluttajia, tuutoreita ja kumppaneita viestimään tehokkaasti, jakamaan tietoa, oppimaan ja löytämään yhteisiä ratkaisuja.
  6. Joint Practice Development (JPD) ‑menetelmät eroavat ylhäältä alaspäin suuntautuvasta, ohjailevasta jatkuvan ammatillisen kehittymisen (Continuing Professional Development, CPD) menetelmästä. Kuten artikkelissa 2 mainitaan, JPD on tasa-arvoisempi malli, ”anarkistinen vastine CPD:lle” ja ”vastalääke mestaruuden käsitteelle”.

 

Vastakaikua Isosta-Britanniasta

Kollegallani Helen Plantilla ja minulla oli ilo testata näitä ajatuksia foorumeissa ympäri Isoa-Britanniaa tänä vuonna. Keräsimme saamamme vastakaiun julkaisun viimeiseen osioon.

Eight underpinning principles infographic.

Tärkein viesti oli se, että vaikka Ison-Britannian aikuisoppimissuunnitelmat ja työvoimakehityksen menetelmät eroavat alueittain, alueet kohtaavat usein samoja ongelmia. Jokainen elin päätti kuitenkin kehittää aikuisoppimissuunnitelmaansa ja tunnusti tarpeen luoda yhteisiin periaatteisiin perustuva viitekehys. Oletko samaa mieltä näiden periaatteiden kanssa? Koetko, että jotain jäi puuttumaan? Tulevissa blogikirjoituksissa aiomme kuvailla, kuinka kehitimme kyseiset ideat, joten kysymyksiä saa kernaasti esittää alla.

 

 

Mark Ravenhall

Mark on työskennellyt julkisella ja yksityisellä sektorilla sekä vapaaehtoissektorilla. Hän aloitti jatkokoulutuksen opettajana ja johti aikuisille tarkoitettua collegea sekä aikuiskoulutuspalvelua, kunnes liittyi NIACEen (UK National Institute for Adult Continuing Education) vuonna 2001. Hän työskenteli NIACEssa 12 vuotta muun muassa linjaus- ja vaikutusjohtajana. Nykyään Mark työskentelee freelancerina useille asiakkaille Isossa-Britanniassa ja Euroopassa. Vuodesta 2013 asti hän on ollut mukana Ison-Britannian kansallisten koordinaattoreiden ryhmässä, jota tällä hetkellä johtaa Learning and Work Institute. Markin työnkuvaan kuuluu England Impact Forumin puheenjohtajuus. Foorumi kokoontuu neljännesvuosittain tarkastelemaan aikuisoppimisen vaikutuksia. Mark on kirjoittanut viiteen aikuiskoulutuksen julkaisuun ja toimii parhaillaan yhtenä työvoimakehitystä käsittelevän esseesarjan toimittajista. 

 

Aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Login (2)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää