European Commission logo
Luo käyttäjätili
Blog
Blogi

Urheiluopistot ovat Suomen laajin liikunnan ja urheilun osaamisyhteisö

Jatkuvan oppimisen uudistukset mahdollistavat aikuisopiskelijoille väyliä kehittää osaamistaan liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

Kaksi sauvakävelijää luonnossa syksyllä.

Jatkuvan oppimisen uudistukset mahdollistavat aikuisopiskelijoille väyliä kehittää ja täydentää osaamistaan liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Urheiluopistojen valikoimasta jokainen voi saada matalalla kynnyksellä osaamista oman liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen.

Teksti julkaistaan osana Euroopan urheiluviikkoa. Urheiluviikon tavoitteena on innostaa kaiken ikäisiä ja tasoisia liikkumaan omassa arjessaan enemmän sekä lisätä tietoisuutta liikunnan ja urheilun hyödyistä. Euroopan urheiluviikko rahoitetaan osittain Erasmus+ -ohjelman tuella. Seuraa viikon tapahtumia sosiaalisessa mediassa aihetunnisteella #BeActive.

Pitkäaikaista liikunta-alan koulutusosaamista 

Suomalaisen liikuntakasvatuksen tehtävänä on innostaa, kannustaa ja kasvattaa ihmisiä liikkumaan läpi elämän. Sen tarkoituksena on luoda ihmisille merkityksellisiä onnistumisen kokemuksia ja edistää uuden oppimista. Onnistumiset tukevat yksilöiden henkistä kasvua ja itsetunnon kehittymistä. Liikunnan merkitys nähdään tärkeänä osana ihmisen elinkaaren vaiheita; hyvinvoivista lapsista kasvaa aktiivisia nuoria ja edelleen toimeliaita ja työelämän paineita kestäviä aikuisia sekä vireitä vanhuksia. Liikkumisen terveyshyötyjä tukevat useat tutkimukset. Liikkumattomuus ja sen aiheuttamat kustannukset (3–7 miljardia vuodessa) rasittavat yhteiskuntamme taloutta ja ovat yhä keskeisempi ilmiö. Ongelmaa syvensi entisestään pitkään jatkunut koronapandemia, joka koetteli niin yhteiskuntaa kuin ihmisten arkeakin.

Urheiluopistot muodostavat osaamisyhteisön, jonka peruspilarit ovat liikunta-alan ammatillinen ja vapaan sivistystyön koulutus, valmennuskeskustoiminta sekä muu liikuntaa ja hyvinvointia edistävä palvelutoiminta. Pedagoginen osaaminen, olosuhteet ja resurssit tekevät urheiluopistoverkostosta liikunta-alan osaamiskeskittymän. Urheiluopistojen tehtävänä on tuottaa liikunta-alan koulutusosaamista ja luoda edellytyksiä koko kansan liikunnan, urheilun, hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Oppilaitokset toteuttavat tätä tehtävää kehittämällä liikunnan ja urheilun osaamista sekä järjestämällä koulutusta, tapahtumia ja leirejä sekä kursseja koko väestölle.

Urheiluopistoverkostoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän keskeisen yhteiskunnallisen haasteen – liikkumattomuuden ja sen kielteisten seurauksien – taklaamisessa. Urheiluopistojen osaamisen kulmakiviä ovat pitkäaikainen työ suomalaisen huippu-urheilun parissa, historialliset juuret vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjinä sekä vankka osaaminen laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttajina.

Elinikäisen oppimisen palveluja ja vetovoimaista koulutusta

Tuoreet jatkuva oppimisen uudistukset mahdollistavat aikuisopiskelijoille väyliä kehittää ja täydentää osaamistaan liikunnan, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä. Tärkeintä olisi saada osaamista osaksi ihmisten ja työyhteisöjen arkea, jotta työikäisen jaksaisivat paremmin työssä ja pystyisivät luomaan pidempiä uria. Jokaisella yksilöllä on loppujen lopuksi vastuu oman hyvinvointinsa edistämisestä.

Elinikäiseen oppimiseen voi kuulua myös alanvaihdot ja urasiirtymät. Urheiluopistot järjestävät esimerkiksi ammattiin suuntaavina opintoina liikunnanohjaksen peruskurssia (LOK), jonka tarkoituksena on innostaa liikunnallisen elämäntavan edistämiseen ja luoda valmiuksia liikunta-alan opiskeluun. Suositun Personal Trainer -sertifikaatin voi suorittaa osana ammatillisia opintoja. Vetovoimainen liikunta-alan ammatillinen koulutus valmistaa ammattilaisia liikuntaa edistäviin tehtäviin, mutta yhteiskunnassamme on suuri tarve lisätä liikunnan ennaltaehkäisevää osaamista myös eri ammattiryhmille ja erityisesti osaksi sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten työtä. Monialaisella ymmärryksellä voidaan edistää tehokkaammin hyvinvoivan Suomen yhteisiä tavoitteita. Ammatillisen koulutuksen yksittäisten tutkinnonosien suorittaminen on erinomainen vaihtoehto täydentämään myös omaa aiempaa ammatillista osaamista.

Jokainen voi hyvin matalalla kynnyksellä hankkia osaamista oman liikkumisen ja hyvinvoinnin edistämiseen osallistumalla urheiluopistojen järjestämille valtion tukemille vapaan sivistystyön kursseille, joista löytyy valikoimaa niin aktiiviliikkujille, perheille tai liikkumiskipinän syttymistä vielä odottaville henkilölle.

Urheiluopistoverkostoa voitaisiin hyödyntää nykyistä enemmän keskeisen yhteiskunnallisen haasteen – liikkumattomuuden ja sen kielteisten seurauksien – taklaamisessa. Urheiluopistojen osaamisen kulmakiviä ovat pitkäaikainen työ suomalaisen huippu-urheilun parissa, historialliset juuret vapaan sivistystyön koulutuksen järjestäjinä sekä vankka osaaminen laadukkaan ammatillisen koulutuksen toteuttajina.

Urheiluopistot.fi -sivustolta löydät lisätietoa koulutusvaihtoehdoista ja voit tutustua verkostomme toimintaan.

Innostu sinäkin liikkumaan!  

Kirjoittaja: Nina Luukkainen, Urheiluopistot ry:n pääsihteeri, KM, olympiajudoka

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää