Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Suomalaisella aikuiskoulutuksella onnen lähteille

Suomi on YK:n Maailman onnellisuusraportin mukaan maailman onnellisin maa, jo neljättä kertaa peräkkäin.

Suomi on maa, jossa koulutusta on arvostettu pitkään ja sitä on pidetty yhtenä kansakuntamme 100-vuotisen menestystarinan kulmakivistä. Voimme ylpeinä todeta olevamme YK:n Maailman onnellisuusraportin mukaan maailman onnellisin maa jo neljättä kertaa peräkkäin. Mutta mikä on eri taitojen, kuten elämäntaitojen, yhteys onnellisuuden kokemiseen Suomessa?

Miten onnellisuutta mitataan? YK:n Maailman onnellisuusraportissa onnellisimman maan kriteereinä on käytetty vuonna 2021 bruttokansantuotetta, eliniän odotetta, hyväntekeväisyyteen käytettävää rahaa, sosiaalista tukea, vapautta päättää omista asioistaan, hallinnon korruptoitumattomuutta sekä yksilön omaa kokemusta onnellisuudestaan. Tärkeitä tekijöitä, mutta miksi yksi niistä ei ole koulutus?

Koulutustason on kuitenkin todettu vaikuttavan tilastollisesti ihmisen kokemaan onnellisuuteen. Uumajan yliopiston yhteiskuntapolitiikan tutkija Björn Högberg kertoo Tiede-lehden haastattelussa opiskelun parantavan onnellisuutta siten, että se takaa paremmat tulot ja turvaa, sekä kartuttaa voimavaroja, jotka auttavat elämään terveemmin ja parantavat elämänhallintaa.

Mutta kuten tiedämme, opiskelussa ei ole aina kyse vain mahdollisimman korkealle kouluttautumisesta. Opiskella voi muutenkin, kuin esimerkiksi tutkintoa tavoitellen. Suomessa voi suorittaa yksittäisiä kursseja tai opintokokonaisuuksia myös yleissivistävässä tarkoituksessa niin avoimissa yliopistoissa kuin maan lukuisissa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa.

Hyvän elämän salaisuutta tutkinut filosofi Frank Martela toteaa, että suorituskeskeinen onnellisuuden tavoittelu saattaa ajaa onnellisuutta vain kauemmaksi ja johtaa “hedonistiseen oravanpyörään”. Martela korostaakin onnellisuuden olevan sivutuote, joka seuraa merkityksellisten asioiden tekemisestä. Martelan mukaan merkityksellisyys syntyy sopivasta tasapainosta, itsensä toteuttamisesta ja yhteydestä toisiin ihmisiin, esimerkiksi toisia auttamalla.

Onnellisuusartikkeli_kuva1

Opiskelun on todettu parantavan onnellisuutta siten, että se takaa paremmat tulot ja turvaa, sekä kartuttaa voimavaroja, jotka auttavat elämään terveemmin ja parantavat elämänhallintaa. Kuva: Shutterstock

Onnellisuutta edistävät elämäntaidot

Elämäntaidoilla tarkoitetaan elämänhallintaa edistäviä taitoja. Ne ovat opittavissa olevia ja harjoiteltavia taitoja, joilla edistetään omaa ja toisten hyvinvointia. Keskeisinä elämäntaitoina pidetään mm. itsetuntemusta ja yhteisön jäsenenä rakentavasti toimimista

      - Kielitoimiston sanakirja.

WHO:n mukaan tärkeimpiä elämäntaitoja (life skills) ovat mm. ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokyky, luova ja kriittinen ajattelu, itsetuntemus, empatia, sosiaaliset suhteet, kommunikointitaidot sekä stressin- ja tunteiden hallinta. 

Helsingin aikuisopiston kurssitarjottimelta löytyy kursseja aikuisten lettikampauksista kroatian alkeisiin, kuvankäsittelyyn ja argentiinalaiseen tangoon. Vaikka opinnoista onkin yhteiskunnallista hyötyä, ja ne voivat lisätä tehokkuutta työssä, on niiden tehtävänä luoda hyvinvointia ja edistää elämäntaitoja. Myös EPALE:ssa käydyssä verkkokeskustelussa Mahira Spiteri haastaa ajattelemaan aikuiskoulutuksen hyötyjä muutenkin kuin talouden instrumenttina: tärkeänä oppijan omaa onnellisuutta lisäävänä seikkana.

Samalla kun harjoittelet vaikkapa uuden instrumentin soittoa, tulet harjoitelleeksi myös edellä mainittuja onnellisuutta edistäviä elämäntaitoja. Onnellisuutta ja elämäntyytyväisyyttä on tutkitusti parannettu esimerkiksi vihan- ja stressinhallinta-, ihmissuhdetaito- sekä tunteidenhallintakoulutuksella, eli erilaisten elämäntaitojen harjoittelemisella.

Onnellisuusartikkeli_kuva2

Melkein 85% suomalaisista opisto-opiskelijoista on kokenut onnellisuuden tunteen kasvaneen opintojen myötä. Kuva: Shutterstock

Opiskellen onnelliseksi?

Edward Decin ja Richard Ryanin itsemääräytymisteorian mukaan ihmisen psykologisiin tarpeisiin kuuluu omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Myös laajalti tunnetun Abraham Maslowin tarvehierarkian mukaan onnelliseen elämään johtaa mm. itsensä toteuttaminen ja yhteenkuuluvuus. Suomessa toimii 177 kansalaisopistoa, joissa opiskelee enemmän opiskelijoita kuin missään muussa oppilaitosmuodossa Suomessa. Ovatko nämä yhteisöllisiä oppimiskokemuksia tarjoavat opistot avain suomalaisten onnellisuuteen?

Itä-Suomen yliopiston aikuiskasvatustieteen professori Jyri Mannisen Suomessa tekemässä tutkimuksessa selvisi, että opiskelijoiden onnellisuuden tunne kasvoi kansalaisopisto-opiskelun myötä 84,1 %:lla vastaajista. Lisäksi vastaajien pyrkimykset noudattaa terveitä elämäntapoja kasvoivat 64,4 %:lla, luottamus omaan oppimiskykyyn kasvoi 92,6 %:lla, ystävä- ja kollegaverkostot laajentuivat 87,0 %:lla, sekä tunne laajempaan yhteisöön kuulumisesta lisääntyi 79,2 %:lla vastaajista – Kaikki edellä mainitut ovat tunnettuja onnellisuuteen liittyviä tekijöitä.

Mihály Csíkszentmihályin onnellisuuteen viittaava käsite flow syntyy, kun ihmisen kohtaamat haasteet ja taidot ovat sopivassa suhteessa, eli vaikkapa uusia taitoja opetellessa. Positiivisen psykologian pioneeri Martin Seligman niin ikään pitää ponnistelujen merkitystä ja omien vahvuuksien löytämistä ja käyttämistä onnellisuuden edistäjinä.

Näillä periaatteilla kansalaisopistotkin toimivat: siis merkityksellistä tekemistä, yhteisöllisyyttä ja itsensä toteuttamista onnen tavoittelun sijaan. Ehkä juuri siksi melkein 85% opisto-opiskelijoista onkin kokenut onnellisuuden tunteen kasvaneen opintojen myötä.

Lähteitä ja linkkejä:

Paula Halme on aikuiskasvatukseen erikoistunut kasvatustieteen maisteri. Hän on työskennellyt etenkin järjestökentällä lasten ja nuorten kanssa ja jatkaa elinikäisen oppimisen matkaansa tällä hetkellä HR-tehtävien ja sosionomiopintojen parissa sekä pohtii oppimiseen ja kasvatukseen liittyviä kysymyksiä blogissaan paulanpedagogiikka.com.

 

 

Login (2)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää