Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Ajatuksia aikuisoppimisesta ja urakehityksestä

EPALEn Temaattinen koordinaattori Simon Broek jakaa ajatuksiaan aikuiskoulutuksen roolista urakehityksessä.

Career development and adult learning

EPALEn teemaattinen koordinaattori Simon Broek jakaa ajatuksiaan aikuisoppimisen roolista urakehityksessä:

Olemme hyvin tietoisia siitä, että nykyaikana koko työuraa ei enää vietetä saman työnantajan palveluksessa. Lisäksi nykyisen (teknisen) kehityksen nopea tahti tarkoittaa sitä, että työntekijät eivät voi enää tukeutua yksinomaan alkuperäisessä koulutuksessaan saamiinsa tietoihin, taitoihin ja pätevyyksiin.

Yhteiskunnassa ja työelämässä toimiminen vaatiikin meiltä kaikilta tietojen, taitojen ja pätevyyden säännöllistä päivittämistä. Tässä blogikirjoituksessa tutkiskelen kyseistä aihetta sekä aikuisoppimista ja urakehitystä.

Pätevyystasojen välinen aukko ja urakehitys

Yleisesti ottaen aikuisoppiminen tulee työuran aikana ajankohtaiseksi kahdenlaisissa tilanteissa:

  1. Ura ei sujukaan odotetusti ja tiettyjen taitojen puute aiheuttaa ongelmia. Työntekijä voi esimerkiksi joutua työttömäksi ja tarvita työnhakukoulutusta, IT-taitojen päivitystä tai uudelleenkoulutusta muihin ammatteihin.
  2. Ura kehittyy mallikkaasti, ja työnantaja panostaa henkilökuntansa kykyjen kehittämiseen pysyäkseen kilpailukykyisenä.

Jälkimmäiseen näistä tilanteista liittyy yleensä paljon suurempia investointeja kuin ensimmäiseen. Investointien lähteet ovat myös hyvin erilaiset. Jälkimmäisessä tilanteessa investointien pääasiallinen lähde ovat työnantajat, kun taas ensimmäisessä kustannukset ovat yksilöiden sekä hallituksen (julkisten työvoimapalveluiden) vastuulla.

Jälkimmäisessä tapauksessa on myös eroja matala- ja keskitason pätevyyden sekä korkean tason pätevyyden välillä: työntekijät, joiden pätevyystaso on korkea, saavat enemmän urakoulutusta kuin matalan pätevyystason työntekijät. Eriarvoisuutta lisää se, että korkeampi pätevyystaso tarkoittaa usein parempia mahdollisuuksia hakeutua itseohjautuville oppimispoluille (esimerkiksi täydennyskoulutusohjelmiin) ja näin ollen parempia edellytyksiä pärjätä hankalissa uratilanteissa.

Aikuisoppimisessa ja urakehityksessä on siis nähtävissä selkeää epätasa-arvoa korkean ja matalan pätevyystason välillä. Matalampi pätevyystaso tarkoittaa työntekijöille usein huonompia mahdollisuuksia uranaikaiseen koulutukseen, suurempaa työttömyyden todennäköisyyttä, pienempiä varoja lisäkoulutuksen kustantamiseen ja tarvetta ottaa lainaa taitojen täydennystä varten, jotta työmarkkinoille paluu olisi mahdollista.

Aikuisoppiminen ja urakehitys ei siis ratkaisekaan eriarvoisuutta vaan jopa vahvistaa sitä!

Tämä herättää kysymyksen:

Kuinka tilannetta voisi parantaa, ja onko olemassa hyviä esimerkkejä menettelytavoista, jotka tekisivät aikuisoppimisen ja urakehityksen yhdistämisestä helppoa myös matalamman pätevyystason työntekijöille?

On ensisijaisen tärkeää, että työympäristö toimii kaikille työntekijöille myös oppimisympäristönä. Se vaatii kannustimia oppimiseen (esimerkiksi mahdollisuuksia uralla etenemiseen), työntekijöille tarjottavia oppimismahdollisuuksia (kursseja, epävirallisia vaihto-ohjelmia) ja työtehtäviä, jotka innostavat työntekijöitä jatkuvaan oppimiseen. Viimeiseen näkökohtaan liittyy se, että matalan pätevyystason työntekijöiden toimenkuva koostuu usein muutamasta itseään toistavasta työtehtävästä, jotka eivät innosta työntekijää oppimaan uusia taitoja.

Työnantajien tulisikin nähdä työntekijä inhimillisenä olentona, joka kaipaa työssään älyllistä stimulaatiota, eikä välineenä, jolta hankitaan palveluita rahan vastineeksi.

Hallituksen tulisi puolestaan keskittyä mieluummin ennaltaehkäisemään taitopuutteita kuin korjaamaan ongelmaa siinä vaiheessa, kun työntekijä saa lopputilin. Se onnistuu auttamalla työnantajia luomaan oppimisympäristöjä ja tarjoamalla työntekijöille säännöllisiä ura- ja taitoarviointeja.

Esimerkki Alankomaista: kehitysneuvontaa ja elinikäistä kehitystä

Alankomaissa on meneillään kokeilu, jossa yli 45-vuotiaille työntekijälle tarjotaan uraohjausta (Tijdelijke Subsidieregeling Ontwikkeladvies Vijfenveertigplussers). Kokeilu tarjoaa yrityksille (ja niiden esimiehille) tukea paremman oppimis- ja urakehitysympäristön luomiseksi työntekijöitä varten ja järjestää työntekijöille arviointeja. Työntekijät saavat pyynnöstä neuvonta-avustuksen (600 €), ja esimiehille on tarjolla lisäkoulutusavustus (300 €) työntekijöiden tukemiseen uravalintoihin ja -kehitykseen liittyvissä kysymyksissä.

Kokeilu jatkuu vuoden 2019 heinäkuuhun asti, joten tuloksia ja oppeja saamme vielä odottaa.

Menettelytapojen kehitys etenee onneksi nopeammin. Viimeaikainen, elinikäiseen kehitykseen keskittyvä hallituslinjaus (Leven Lang Ontwikkelen) vaatii positiivista ja vahvaa oppimiskulttuuria, joka takaa kaikille oikeuden älylliseen stimulaatioon sekä tuen oman oppimisympäristön hallintaan, erityisesti haavoittuvimmassa asemassa oleville työntekijöille. Lue lisää linjauksesta (hollanniksi).

Onko omassa maassasi samanlaisia toimintatapoja? Kerro niistä alla olevassa kommenttiosiossa!


Simon Broek on osallistunut lukuisiin koulutusta, työmarkkinoita ja vakuutusalaa koskeviin eurooppalaisiin tutkimushankkeisiin. Hän on toiminut Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja eurooppalaisten virastojen neuvonantajana koulutuslinjauksiin, elinikäiseen oppimiseen ja työmarkkinoihin liittyvissä kysymyksissä ja toimii Managing Partnerina Ockham Institute of Policy Support -yrityksessä.

Login (12)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää