Blog
Blogi

Pohjoismaalainen näkökulma: Kasvatustieteiljät työelämään tutustumassa

Duunisafari lisää yhteyksiä kasvatustieteiden opiskelijoiden ja työelämän välillä. Työpaikkoihin tutustuminen auttaa konkretisoimaan urahaaveita.

Duunisafari-konseptin myötä kasvatustieteiden opiskelijat pääsevät kurkistamaan käytännössä, millaisiin paikkoihin omalla tutkinnolla voi päätyä. Työpaikkoihin tutustuminen laajentaa opiskelijoiden näkemystä työelämästä ja luo uusia verkostoja.

Millaisissa paikoissa voisin työskennellä opintojeni jälkeen? Tätä kysymystä moni yliopisto-opiskelija pohtii, sillä teoreettisten opintojen keskellä työelämä voi joskus jäädä kaukaiseksi.

Haasteeseen vastaa työelämähanke Duunisafari, jonka tarkoituksena on lisätä yhteyksiä kasvatustieteiden opiskelijoiden tai opinnoistaan valmistuneiden ja työelämän välillä.

– Duunisafari-konseptin tavoitteena on kasvattaa kasvatustieteiden opiskelijoiden ja alumnien tietoisuutta työelämästä ja näyttää paikan päällä, minne kaikkialle kasvatustieteilijät voivat työllistyä ja tutkinnollaan päätyä. Työtehtävien kenttä on tosi laaja, sanoo Turun yliopiston kasvatustieteen opiskelija, Duunisafari-toimikunnan jäsen Elina Koski.

Duunisafarissa tarjotaan konkreettista kokemusta työelämästä siten, että opiskelija menee muutamaksi päiväksi jo valmistuneen kasvatustieteilijän työpaikalle seuraamaan hänen työtään.

Alunperin konseptin on kehittänyt Helsingin yliopiston Aikuiskasvatuksen kilta -järjestö, josta se on omaksuttu Turun yliopistoon.

– Turun yliopistossa voi opiskella kasvatustieteissä kolmea eri pääainetta: yleistä kasvatustiedettä, aikuiskasvatustiedettä ja erityispedagogiikkaa. Meillä opiskelijat voivat tutustua Duunisafarissa myös eri pääainetta opiskelleiden työpaikkoihin, jolloin kokemus kasvatustieteilijöiden työllistymisestä on laajempi, Elina Koski kertoo.

Uusia ajatuksia, kokemuksia ja verkostoja 

Käytännössä kuka tahansa Turun yliopiston kasvatustieteiden opiskelija voi hakea tutustumaan Duunisafari-työpaikkoihin. Paikat ovat erilaisia organisaatioita, joihin kasvatustieteilijät ovat työllistyneet.

Kasvatustieteilijöitä työskentelee esimerkiksi yksityisyrityksissä, järjestöissä sekä kunnissa. Koulutuksella tyypillisiä tehtävänkuvia voivat olla esimerkiksi koulutussuunnittelija, hr-asiantuntija, henkilöstöpäällikkö, koulutuspäällikkö tai erityisopettaja.

– Opiskelijoilta ei vaadita Duunisafaria varten mitään osaamista, pelkkä kiinnostus työelämää kohtaan riittää, Elina Koski kertoo.

Haku Duunisafarille tapahtuu ilmoittautumislomakkeella kahdesti vuodessa, keväisin ja syksyisin, ja paikkoihin tutustujat eli “duunisafarilaiset” valitaan arpomalla.

Kun opiskelija saa tiedon Duunisafari-paikastaan, hän ottaa yhteyttä työpaikalla olevaan mentoriin.

– Mentorit ovat työpaikoissa työskenteleviä ihmisiä, jotka ovat useimmiten meiltä Turun yliopistosta tai jostain toisesta yliopistosta valmistuneita kasvatustieteilijöitä eli alumneja. Työelämäkokeilu kestää yhdestä kolmeen päivää riippuen työpaikasta. Tarkoitus ei ole mennä työvoimaksi organisaatioon, vaan enemmänkin tarjota sekä opiskelijalle että työnantajille uusia ajatuksia, kokemuksia ja näkökulmia sekä verkostoja oman alan ammattilaisiin.

– Duunisafaria voi verrata työelämään tutustumiseen, joita muillakin nuorilla on. Mentorin kanssa voi myös esimerkiksi käydä keskustelua omista urahaaveista. Työtehtäviin voi osallistua, jos siihen on työpaikalla mahdollisuus, Elina Koski sanoo.

Voi poikia työtä tai harjoittelupaikan

Myös työnantajat ovat Duunisafarissa mukana vapaaehtoisesti. Kosken mukaan konsepti on saanut hyvää palautetta sekä työnantajilta, mentoreilta että safarilaisilta. Joissain tapauksissa kokeilu on poikinut opiskelijalle esimerkiksi työharjoittelupaikan.

– Vaikka se ei poikisikaan varsinaista työtä, on hyvin tärkeää, että opiskelija pääsee kosketuksiin työelämän kanssa ja voi luoda verkostoja eri suuntiin jo ensimmäisestä opiskeluvuodesta lähtien, varsinkin jos opiskelee tällaista yleistä alaa kuin kasvatustiedettä, josta ei valmistu tiettyyn ammattiin, Koski pohtii.

– Yleisesti yliopistoissa pitäisi korostaa enemmän yhteyttä työelämään. Sitä tehdään onneksi koko ajan enemmän.

Turun yliopistossa Duunisafari-toimintaa pyörittää Katko ry:n eli kasvatustieteilijöiden ainejärjestön alainen toimikunta. Kosken mukaan myös toimikuntatyö tarjoaa opiskelijoille hyvää oppia työelämästä.

“Ohjaustyö voisi olla se oma juttu”

Yksi Duunisafaria kokeilleista on yleistä kasvatustiedettä opiskeleva Emma Virta.

Virta haki Duunisafariin, sillä hänelle ei ole vielä selvää, mitä hän haluaa opintojen jälkeen tehdä työkseen. Arpaonni suosi ja työpaikaksi valikoitui koulutuspalveluita tarjoava yritys, jossa Virta vietti mentorin mukana kolme työpäivää.

– Seurasin yrityksessä uravalmentajan työpäiviä ja juttelimme yleisesti myös työhön kuuluvista asioista ja sen vaatimuksista. Olin myös mukana yksityisessä asiakastapaamisessa sekä uravalmennusryhmässä, jossa käytiin asiakkaiden kanssa läpi erilaisia työnhakuun liittyviä seikkoja, Virta kertoo.

Virta pääsi myös itse ohjaamaan ja auttamaan uravalmentajan asiakkaita.

– Minulla oli erittäin hyvä mentori, joka oli suunnitellut työpäivät niin, että näkisin työstä mahdollisimman monia eri puolia.

Emma Virran mielestä Duunisafari on hyödyllinen tapa kokeilla sitä, millainen ala olisi itselle sopiva. 

Itse en aiemmin ollut erityisen tietoinen, miten uravalmennusta edes järjestetään. Kokeilu valotti, että jonkinlainen ohjaustyö voisi olla mukavaa ja se oma juttu. Siinä mielessä kokemus oli hyvin arvokas.

Duunisafari-päivien jälkeen Virta on tehnyt yrityksessä myös yhden lyhytaikaisen sijaisuuden.

– Pääsin itse puikkoihin vetämään koko koulutuspäivän. Se oli jännittävää, mutta todella hyödyllistä. Tuntui hyvältä, että minuun luotettiin.

Vihreä palkki

Vuosi 2022 on Euroopan nuorison teemavuosi, jolla tunnustetaan Euroopan nuorison merkitys paremman – vihreämmän, osallistavamman ja digitaalisemman – tulevaisuuden luomisessa. Vuoden aikana tarjotaan lukuisia mahdollisuuksia oppia, jakaa näkemyksiä, tavata ihmisiä ja osallistua toimintaan eri puolilla Eurooppaa. Artikkeli on osa pohjoismaista juttusarjaa, joka ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Ensimmäisen osan teemana on nuoret aikuiset. Voit tutustua sarjan muihin teksteihin täältä.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää