European Commission logo
Create an account
Blog
Blogi

Pieksämäen seutuopistossa innovoidaan yhdessä uutta

Pieksämäen seutuopiston erityispiirteisiin kuuluu kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden sisällä tapahtuva monipuolinen yhteistyö.

Rehtori Päivi Majoinen kuvattuna kulttuurikeskus Poleenin takapihalla.

Pieksämäellä sijaitseva Kulttuurikeskus Poleeni sulkee sisäänsä seutuopiston, kaupunginkirjaston, kahvilan ja teatterin. Kaikkea tätä johtaa Pieksämäen kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Päivi Majoinen, joka toimii myös Pieksämäen seutuopiston rehtorina.

Pieksämäen seutuopiston visiona on luoda kulttuurikeskuksen muiden toimijoiden kanssa vapaan sivistystyön tulevaisuutta ja toimia laadukkaana oppimis- ja kohtaamispaikkana. Pieksämäellä visio ei kuitenkaan ole vain etäinen tulevaisuudenkuva vaan todellisuutta, jossa parempaa huomista luodaan jo nyt. Kuntalaisten toiveita kuunnellaan ja niihin pyritään myös aktiivisesti vastaamaan.

”Viimeksi toteutimme kuntalaisten toiveesta periodikursseja, joiden aiheet liittyivät luontoon”, Päivi Majoinen kertoo. ”Järjestimme luonnonyrttikurssin, sienikurssin ja lintukurssin, kun selvisi, että moni kuntalainen oli korona-aikaan innostunut tarkkailemaan luontoa.”

Perinteisesti Pieksämäen seutuopiston opetuksessa painottuvat taide- ja taitoaineet, hyvinvointi- ja tietotekniikkaopinnot sekä kielet. Monet kurssit edistävät myös perinteiden siirtymistä, jota tuetaan esimerkiksi luennoilla, kulttuurikävelyillä ja perinnekäsityökursseilla. Pieksämäen seutuopisto järjestää opetusta myös erityistä tukea tarvitseville, joille tarjotaan kursseja kaikilta ainealoilta.

”Vahva erityisen tuen opiskelijoiden ohjauspainotus tulee meille Vaalijalan kuntoutumiskeskuksen läsnäolosta”, Päivi Majoinen tarkentaa. ”Opettajilta saadun palautteen perusteella olemme päätyneet perustamaan kehitysvammaisille omia ryhmiä ja kursseja, joilla opitaan muun muassa soveltavaa teatteria, musiikkia ja tanssia. En ole kuullut, että Suomessa olisi toista opistoa, joka tarjoaisi erityisoppijoille yhtä paljon kohdennettua opetusta kuin me.”

Pieksämäen seutuopiston erityispiirteisiin kuuluu myös kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sisällä tapahtuva monipuolinen yhteistyö.

”Olemme löytäneet monia innovatiivisia ratkaisuja eri toimijoiden kanssa”, Päivi Majoinen kertoo. ”Esimerkiksi teatteritaiteen suunnittelijaopettajamme kouluttaa Poleenin ammattijohtoisen harrastajateatterin näyttelijöitä seutuopiston kursseilla ja toimii samalla teatterin tuottajana ja ohjaajana. Seutuopiston alla toimii lisäksi useita kesäteattereja, joita kulttuuritoimi avustaa puvustuksessa, lavastuksessa ja ääni- ja valotekniikassa. Järjestämme kulttuuritoimen kanssa myös luentoja ja elokuvatapahtumia.”

Myös kirjaston kanssa on löydetty monia yhteistyön muotoja, joista osa on syntynyt puhtaasti käytännön tarpeesta.

”Ihmisillä on nykyisin paljon tietoteknisiä kysymyksiä, joihin kirjastossa ei välttämättä aina osata vastata. Silloin kirjastolaisten on helppo ohjata kyselijät seutuopistossa toimivaan mediapajaan, tietotupaan tai mobiiliklinikalle”, Päivi Majoinen selventää. ”Järjestämme kirjaston kanssa myös matineoita ja symposiumeja, ja kirjastoautossa voi osallistua seutuopiston kursseille.

Tiivis yhteistyö kulttuuri- ja vapaa-aika palveluiden kanssa on osoittautunut Pieksämäen seutuopistossa erinomaiseksi toimintatavaksi. Yksin rahat eivät riittäisi kaikkeen, mutta kun kursseja suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä eri toimijoiden kanssa, saadaan paljon enemmän aikaan. Siksi Päivi Majoinen suosittelee toimialarajat ylittävää yhteistyötä lämpimästi Suomen muillekin kansalaisopistoille.

”Verkostoitukaa, tehkää yhteistyötä ja kaatakaa raja-aitoja”, hän kannustaa. ”Meillä kaikilla on niin paljon yhtymäkohtia kuntien liikunta-, kirjasto-, kulttuuri- ja nuorisotoimeen, järjestöihin ja perusopetukseen, että yhteistyökumppaneita kyllä löytyy.”

Teksti ja kuva: Virpi Vedenkannas, viestintäkoordinaattori, Kansalaisopistojen liitto KoL

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

Yhteiskunnallisessa toiminnassa tarvittavien taitojen parantaminen: aikuisoppimisen ja -koulutuksen mahdollisuudet

Tule mukaan keskustelemaan kuinka 2000-luvun taidot edistävät aktiivista kansalaisuutta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää