Blog
Blogi

Ohjaamot - osallisuuden ja osallistumisen puolesta

EU:n Nuorisotakuun myötä syntyneet Ohjaamot ovat suomalainen innovaatio nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Tutustu kansallisesti merkittävään työhön monimuotoisen osallisuuden toteutumisen puolesta!

Article_1

 

Nuorisotakuu on EU-maiden keino nuorisotyöttömyyden torjumiseen. Sen avulla varmistetaan, että kaikille alle 25-vuotiaille nuorille tarjotaan laadukasta työpaikkaa, koulutuspaikkaa, oppisopimuspaikkaa tai harjoittelupaikkaa neljän kuukauden sisällä työttömäksi joutumisesta tai perusopintojen päättymisestä. EU-maat hyväksyivät nuorisotakuun periaatteet huhtikuussa 2013. Nuorisotakuuseen liittyvillä eri EU-maiden toimilla on parannettu miljoonien nuorten eurooppalaisten elämää. Nuorisotakuu on merkittävästi edistänyt innovatiivista politiikkaa kaikissa EU-maissa. 

 

Mikä on ohjaamo?

Nuorisotakuun myötä Suomessa avattiin vuonna 2015 paikallisia keskitettyjä Ohjaamo-palvelupisteitä, joiden avulla pyritään vahvistamaan ja yksinkertaistamaan nuorille suunnattuja palveluja ja vähentämään toimien päällekkäisyyttä. Näitä matalan kynnyksen palvelupisteitä on nykyisin jo noin 50 noin 100 kunnan alueella. Niissä tarjotaan alle 30-vuotiaille nuorille muun muassa henkilökohtaista neuvontaa ja ohjausta, tukea elämänhallintaan, urasuunnitteluun ja sosiaalisten taitojen ja valmiuksien kehittämiseen sekä tukea kouluttautumiseen ja työllistymiseen.

Ohjaamoista saa tietoa, neuvontaa ja ohjausta työhön, koulutukseen, arkeen ja osallisuuteen liittyen. Ohjaamo kokoaa eri toimijat yhteen, minkä ansiosta palvelu on helppoa ja nopeaa. Ohjaamossa asioidessa ei tarvitse tietää mikä on oikea taho hoitamaan asiaani tai minkä alan ammattilaiselta saisin apua. Riittää, että löytää lähimmän Ohjaamon ja astuu sisään.

Alla oleva puu hahmottelee Ohjaamo-toimintaa yleisellä tasolla. Katso myös Ohjaamon esittelyvideo!

Ohjaamopuu

 

 

Ohjaamo pian myös verkossa!

Ohjaamoiden tueksi rakenteilla on myös verkko-ohjausalusta. Verkko-ohjauspalvelun alkuvaiheen pääpaino on ammatinvalinta- ja uraohjauksessa ja koulutusneuvonnassa. Palvelu on asiakkaan ja ohjaajan välinen vuorovaikutteinen työskentelyalusta, joka pitää sisällään työvälineet myös monialaiseen ja monikanavaiseen yhteistyöhön.

Lopullisena tavoitteena on palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden etsiä tietoa itsenäisesti sekä välineet ottaa yhteyttä ammattilaisiin. Yhteydenotto voi olla anonyymi kysymys, josta voi rakentua useampi vaiheinen kysymys/vastaus keskustelu. Yhteydenotto voi myös johtaa verkko-ohjauksen aloittamiseen, jossa tilannetta käsitellään yhdessä ammattilaisen kanssa. Asiakkaalle tarjotaan myös mahdollisuutta pyytää suoraan verkko-ohjausta, jos esimerkiksi Ohjaamo käynnin yhteydessä on todettu, että asiaa kannattaisi jatkaa verkon välityksellä.

Verkko-ohjauspalvelu mahdollistaa aina yksilöllisesti laadittavan ohjaustilan, eräänlaisen virtuaalisen kotipesän, joka sisältää prosessissa käytetyt materiaalit ja tehtävät sekä toimii tallenteena siitä miten prosessi on edennyt. Lisäksi ohjaustila mahdollistaa monialaisen yhteistyön asiakkaan tarpeiden mukaan.

Ryhmäohjauksen tarpeet on myös huomioitu ohjaustilassa, jossa voidaan ohjata useampaa asiakasta yhtä aikaa.  

Ammattilaiselle palvelu tarjoaa mahdollisuuden rakentaa sisältöjä, joita asiakas voi hyödyntää itsepalveluna. Lisäksi palvelu tarjoaa mahdollisuuden käsitellä systemaattisesti erilaisia yhteydenottoja. Tämän mahdollistaa ohjaajan ja neuvojan ns. työjono, johon listautuu palveluun saapuneet yhteydenotot lajiteltuna kategorioittain ja tyypeittäin. Kategorioissa on valittavana työnhaku, koulutus ja opiskelu, ammatinvalinta ja urasuunnittelu, ammatit ja työ, opintojen rahoitus, arkielämä sekä muut aiheet. Tyyppeinä palvelussa on neuvontaan liittyvät kysymykset sekä ohjauspyynnöt. Lisäksi tämä mahdollistaa tarvittaessa yhteydenottojen siirtämisen ammattilaiselta toiselle. Työjono tarjoaa myös reaaliaikaisen tilannekuvan omiin töihin ja tuleviin tapahtumiin.

Ohjaustila voidaan myös luoda joidenkin ammattilaisten ja/tai aihealueen ympärille, mahdollistaen näin tiedon jakamisen ja oppimisen heidän kesken.

Palvelu kerää myös tilastotietoa niin määrällisistä kuin laadullisistakin mittareista. Tätä tietoa voidaan hyödyntää niin palvelu kehittämisessä kuin itse verkko-ohjauksen ja siihen liittyvien prosessien parantamiseen.

Palvelun kehittäminen jatkuu aina vuoden 2019 loppuun asti. 

 

Lähteet:

Opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivut

Euroopan komission verkkosivut

Ohjaamot.fi 

 

Kuvat ja mediasisällöt: 

Ohjaamot.fi 

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää