Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Korona-arjessa yrittäjien rinnalla: hanketyöstä eväitä jatkuvan oppimisen muotoiluun

Suljetut ravintolat, tyhjentyneet hotellit, matkustuskiellot, yrittäjän uupumus epätietoisuuden keskellä…pandemia on iskenyt matkailu- ja ravintola-alaan kovaa ja pitkäkestoisesti. Miten siihen voisi vastata koulutusorganisaatiossa? Mistä löytää nopeasti kanava, jolla tukea voisi tarjota?

Kuva: Canva kuvituskuva

Suljetut ravintolat, tyhjentyneet hotellit, matkustuskiellot, yrittäjän uupumus epätietoisuuden keskellä… Pandemia on iskenyt matkailu- ja ravintola-alaan kovaa ja pitkäkestoisesti. Miten siihen voisi vastata koulutusorganisaatiossa? Mistä löytää nopeasti kanava, jolla tukea voisi tarjota? Ammattikorkeakoulujen perustehtäviä ovat yhteistyö koulutusalojensa yritysten kanssa ja aluekehittäminen. Pääkaupunkiseudulla toimivat Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia halusivatkin välittömästi reagoida keväällä 2020 puhjenneeseen koronakriisiin. Heti huhtikuussa rakennettiin yhteinen hanke ”SUN - 3AMK Sparraa Uuteen Nousuun” mara-alan yrittäjien jaksamisen tueksi. Sen mahdollisti Uudenmaan liiton UKRI-rahoitus, joka suunnattiin nimenomaan korona-ajan vaikutuksista toipumiseen.

Tavoitteena oli tarjota toimialan yrittäjille sellaista tukea, jossa hyvin verkostoituneet amk-toimijat ovat vahvimmillaan: koulutusta, yritysvalmennusta ja tutkimusta. Uuden nousun rakennusaineksia haettiin yrittäjien yksilö- ja ryhmävalmennuksella sekä toimintatutkimuksella, jossa pureuduttiin rankkojen koronakokemusten lisäksi kriisin aikana löytyneisiin hyviin käytäntöihin. Rinnalla tarjottiin mahdollisuutta opiskella maksutta avoimen ammattikorkeakoulun  opinnoissa, ja jokaiselle nimettiin yritysvalmentajan lisäksi oma opinto-ohjaaja. Optimistinen tavoite oli, että valmennuksen ohella koulutusmahdollisuuteen tartuttaisiin aktiivisesti, sillä osallistujilla oli useita kiinnostuksen kohteita ja tarvetta kehittää osaamistaan. Osallistujaryhmässä olivat edustettuina hotellit, ravintolat, catering ja matkailuyritykset kuten matkatoimistot.

Korona ei väistynyt, joten hanketyötä tehtiin kriisin edelleen jatkuessa. Pian kävi ilmi, että erityisesti kriisiaikana motivaatio opiskella jää väistämättä arjen yrittäjäpaineiden alle: omien aikataulujen ennakoimattomuus ja muuttuvat koronarajoitukset vaikeuttivat opintojen aloittamista, kun samaan aikaan oli suuri huoli työntekijöistä ja koko yrityksen selviytymisestä. Tärkeä oppi koulutuksen järjestäjän näkökulmasta oli myös se, että erilaiset verkko-opiskelualustat, kurssikuvausten käsitteet tai ilmoittautumisjärjestelmät edellyttävät todella paljon paneutumista, vaikka niihin on tarjolla tukea ja ohjausta. Ohjauskeskusteluissa nousi esiin korkeahko kynnys perehtyä oppilaitosten käytäntöihin, jotka olivat itselle vieraita. Ajallinen sitoutuminen tutkintorakenteiden näkökulmasta suunniteltuihin, useimmiten pitkäkestoisiin kursseihin oli yhtä lailla vaikeaa ja osalle jopa mahdotonta.

Opiskelussa ilmenneisiin haasteisiin reagoitiin räätälöimällä osallistujille yhdeksänosainen webinaarisarja, jossa käsiteltiin yrittäjiä kiinnostaneita teemoja noin puolentoista tunnin vuorovaikutuksellisilla verkkokoulutuksilla. Palaute oli positiivista ja kertoo siitä, että yrittäjille tarjottava koulutus on syytä muotoilla eri näkökulmasta kuin aikuis- tai monimuotokoulutuksen perustarjonta ammattikorkeakouluissa. Yrittäjillä on tarve ja halua kehittää osaamistaan, mutta sen puitteet on tärkeää rakentaa osallistujien tarpeita ja vaihtuvia tilanteita kuunnellen. Modulityyppinen, temaattisesti suunniteltu täsmäkoulutus voisikin jatkossa olla olennainen osa yrittäjien osaamisen täydentämiseen tarjottavaa palettia ammattikorkeakouluissa. Mikrokredentiaalit, pienet osaamiskokonaisuudet, olisivat siihen hyvä työkalu. Verkkoympäristö mahdollistaa laajan osallistumisen ja koulutuksen toteuttaminen on  joustavaa. Kohtaamisiin verkko-opinnoissa on tärkeää kiinnittää erityistä huomiota ‒ korona-aikana niille ei ollut kuitenkaan vaihtoehtoa.

SUN-hankkeen valmennusosuuden yrittäjät kokivat voimaannuttavana ja arvostivat valmentajien asiantuntemusta. Yksilö- ja ryhmävalmennuksen yhdistelmä avasi jopa uusia ideoita liiketoimintaan. Koulutuksen näkökulmasta oli merkittävää, missä määrin hankkeen organisoiman vertaistuen avulla löydettiin arvokasta tukea jaksamiseen. Tämä korosti hanketoimijoille yhteiskehittämisen ja jakamisen merkitystä ‒ osallistujien ja valmentajien panos oli yhtä arvokas. Vaikka osaavilla kouluttajilla ja valmentajilla on paljon annettavaa oppimisen fasilitoijina, parhaat tulokset saavutetaan aina yhteistyöllä, ja sille tulee järjestää entistä enemmän foorumeita. Etenkin jatkuvan oppimisen yhteyksissä aikuiset oppijat tuovat merkittävän määrän osaamista ja kokemusta oppimistilanteisiin.

Hankkeessa tunnistetut yrittäjien tarpeet, heidän jaksamisensa, kriisin keskellä löydetyt uudet toimintamallit ja eri tulevaisuushorisonttien väliset näköalat antavat paljon pohdittavaa koulutuksen ammattilaisille erityisesti aikuisten, työelämässä toimivien oppijoiden näkökulmasta. Koulutuksen muotoilussa on vielä paljon tehtävää, jotta sillä voidaan vastata mielekkäästi jatkuvan oppimisen haasteisiin ja esimerkiksi yrittäjien odotuksiin osaamisensa kehittämisestä. Learning design -lähestymistapaa voi soveltaa monin eri menetelmin, mutta olennaista on osallistujalähtöisyys ja yhteiskehittämisen eetos. Se edellyttää myös koulutuksen rakenteiden jatkuvaa tarkastelua ja arviointia.

SUN-hankkeen teemoja ja tutkimustuloksia avataan huhtikuussa 2021 julkaistavassa  tutkimusraportissa ”Kristallisoitumisia, kannibaaliverkostoja ja marata-alan tunnuslukuja”. Korona mullisti koko yhteiskunnan, mutta uuteen nousuun on mahdollista päästä optimismin ja toivon kannattelemina, yhdessä haasteisiin tarttuen.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää