Blog
Blogi

Kohti Edinburghia - Iisalmen kaupunginkirjaston odotuksia Erasmus+ -hankkeelta

Iisalmen kirjaston hanketiimin odotuksia Edinburghin kirjastoon tehtävistä opintomatkoista. Kerromme myös yhteistyömme taustoista.

Hanketoimijoita kokoontuneen.

Olo on jopa hieman epätodellinen. Näin voi luonnehtia hetkeä, jolloin vastaanotimme sähköpostilla Edinburghin kirjaston henkilökunnan Oppiva kirjastolainen -hankettamme varten suunnitteleman job shadowing -aktiviteettien ohjelmaluonnoksen. Hankeen alkuperäisen aikataulun sotkenut koronapandemia sai aikaisemmin itsestään selvältä pidetyn matkustamisen tuntumaan pitkään ylivoimaisen vaikealta ja tartuntahuippujen aikana kirjastot ovat olleet ajoittain täysin yleisöltä suljettuina niin Isossa Britanniassa kuin Suomessa. Silti matkalle pääsy ja hankkeen menestyksekäs loppuun saattaminen ovat olleet koko ajan tiimimme tavoitteena. Yhteydenpitoa Edinburghiin on jatkettu aktiivisesti ja käytännön tasolla suurena apuna on ollut joustava suhtautuminen tilanteeseen niin heidän kuin Opetushallituksen taholta. Lisäksi olemme koko prosessin ajan saaneet arvokasta apua Iisalmen kansalaisopistolta. Tämän ansioista tiimimme motivaatio on pysynyt hyvänä ja lisäaika on toisaalta tuonut hankkeeseen tavoitteita, joita hakemusta suunnitellessa ei vielä pystytty ennakoimaan.

Iisalmen ja Edinburghin kirjastojen yhteistyö alkoi eurooppalaisten kirjastojen NAPLE Sister Libraries -yhteistyöohjelman kautta. Meidän näkökulmastamme tärkeintä kumppanuuden solmimisessa oli löytää kirjasto, jonka toiminnasta meillä on oikeasti opittavaa. Tämä periaate oli keskeisenä ohjenuorana myös siinä vaiheessa, kun lähdimme suunnittelemaan Oppiva kirjastolainen -hankettamme. Hanketiimiin valikoitui kirjastotyön eri osa-alueiden osaajia ja jokaisen piti hakuprosessin aikana miettiä tarkasti sitä, miten omaa vastuualuetta on mahdollista kehittää kansainvälisen yhteistyön kautta. Hyvän lähtökohdan pohdinnalle antoi se, että osa meistä oli mukana vuosien 2013–2015 aikana toteutetussa Library.I Love It! -hankkeessa, johon osallistui kirjastoja yhdeksästä maasta. Saimme sen aikana perusteellisen käsityksen siitä, miten erilaisin resurssein yleisten kirjastojen palvelut on toteutettu eri maissa ja toisaalta kokemukset saivat myös arvostamaan Suomen lakisääteisiä ja korkeakoulutetun henkilöstön osaamisen varaan rakennettuja palveluja. Samalla jokainen tämän hankeen aikana toteutettu liikkuvuus opetti uutta ja monelta matkalta saatiin ideoita omien palveluiden kehittämiseen. Esimerkiksi omilta liikkuvuuksiltani jäivät hyvin mieleen Roomassa esitelty historiallisen Villa Altieri -rakennuksen restaurointi kirjastokäyttöön sekä ammattimainen tapahtumien markkinointi Itävallan Dornbirnissä.

Oppiva kirjastolainen -hankkeessa haemme oppia kirjaston tapahtumatuotantoon, hallinnon ja palveluiden suunnitteluun, lukemisen edistämiseen, sähköisten palveluiden laadun parantamiseen sekä uusia innovaatioita kirjastoautotoimintaan. Sattumaa tai ei, nämä kirjastotyön osa-alueet olivat niitä, joiden merkitys korostui korona-ajan rajoitusten aikana. Jouduimme suunnittelemaan esimerkiksi tapahtumatuotantoa ja sähköisten kokoelmien markkinointia aivan uudella tavalla. Onkin mielenkiintoista päästä vertailemaan, miten samat haasteet on kohdattu Edinburghissa ja mitä uutta niiden ratkaisemiseksi siellä on kehitetty. Koemme myös tärkeäksi kuulla, minkälaisia panostuksia heillä on tehty asiakkaiden osallistamiseksi sekä kirjaston palveluiden kehittämisen näkökulmasta että osana laajempaa kansalaisyhteiskunnan toimintojen tukemista. Korona-aika on valitettavasti saanut osan meidän palveluita käyttäneistä asiakkaista vähentämään kirjastokäyntejään. Tämän kuopan umpeen kurominen on yksi Iisalmen kirjaston lähiaikojen suurimmista haasteista ja saamme varmasti siihen hyviä vinkkejä liikkuvuuksien aikana. Kansalaisyhteiskuntanäkökulma on tullut tärkeäksi osaksi vierailuja, koska Iisalmen kirjastolle myönnettiin juuri rahoitus AVI-hankkeelle, jonka tarkoituksena on vahvistaa kirjaston lakisääteistä roolia demokratian ja avoimen kansalaiskeskustelun tilana.

Eniten odotamme kuitenkin sitä, että pääsemme viimein solmimaan suoria henkilökontakteja edinburghilaisten kanssa. Teams-kokouksilla ja sähköposteilla on saatu aikaan paljon, mutta huomattavasti luontevammin jatkoa yhteistyöllemme voidaan suunnitella, kun kirjastojen työntekijät oppivat tuntemaan toisiaan kasvokkain. Tämä on myös hankkeen tavoitteista se, joka hyödyttää molempia kirjastoja ja siksi panostamme siihen erityisen paljon. Yhteydenpitoa on tarkoitus jatkaa hankkeen jälkeenkin ja haluamme sen olevan säännöllistä ja sen tulosten näkyvän molempien kirjastojen asiakkaille sekä lisäävän myönteisellä tavalla Iisalmen kaupungin kansainvälistä imagoa. Koronan lisäksi Brexit on aiheuttanut haasteita kirjastojemme yhteistyölle, mutta kaikesta huolimatta seuraava iso tavoite on saada edinburghilaiset vierailemaan Iisalmessa.

Neljä kysymystä hanketiimillemme:

 1. Kuka olet ja mikä sai sinut lähtemään mukaan tähän hankkeeseen?
 2. Miten valmistautuminen liikkuvuuksia varten on kohdallasi sujunut?
 3. Millaiseksi koet omaa opintojaksoasi varten suunnitellun ohjelman?
 4. Mistä Edinburghin kirjaston toiminnoista meillä on sinun mielestäsi eniten opittavaa?

Tuomas Kauppinen

 1. Olen Tuomas Kauppinen ja toimin kirjastonhoitajana ja kuljettajana Iisalmen kirjastoautossa. Lähdin mukaan hankkeeseen, koska se antaa mahdollisuuden tutustua kirjastoautotoimintaan ulkomailla.
 2. Valmistautuminen on sujunut hyvin. Etenkin kielikoulutus ja maainfo tapaamiset auttoivat luomaan innokkaan tunnelman.
 3. Koen sen monipuolisena, kattavana ja mielenkiintoisena.
 4. En osaa vielä sanoa. Odotan innolla, että pääsen paikan päälle ottamaan siitä selvää.

Marja Kettunen

 1. Olen Marja Kettunen. Työskentelen Iisalmen kaupunginkirjastossa kirjastonhoitajana. Oli mielenkiintoista hypätä hankkeeseen, josta saa oppia muiden tavasta tehdä asioita. On kiinnostavaa nähdä voimmeko viedä hyviä käytänteitä myös Suomeen mukanamme tai ainakin kokeilla jotakin uutta. Minua kiehtovat erityisesti lasten ja nuorten osaston kirjastotyön kehittämiseen liittyvät asiat sekä tapahtumat, joissa olen monesti mukana.
 2. Valmistautuminen on sujunut kiireisesti ja hyvin. Vähän harmittaa, että pandemia siirsi liikkuvuuksiamme kahdella vuodella. Kiva päästä vihdoin toteuttamaan tämä pitkään odotettu hanke! Olemme liikkuvuustiimillä suunnitelleet sisältöjä ja kävimme juuri kielipreppauksessa, joka oli tosi mukava ja tarpeellinen!
 3. Huippua, että Edinburghin kirjastosta autettiin aikataulun ja sisällön suunnittelussa. Odotamme kovasti jo liikkuvuusjaksoa, että pääsemme tutustumaan käytänteisiin, kollegoihin ja kauniiseen Edinburghin kaupunkiin. Alison paneutui ihailtavan hienosti siihen, että saamme tutustua Edinburghissa juuri niihin asioihin, joista olemme kiinnostuneet ja jotka ovat työtämme lähellä. Odotan oppivani paljon uutta. Toivon myös, että yhteistyömme jatkuu jollakin tavalla liikkuvuuden jälkeen.
 4. On mielenkiintoista nähdä miten tapahtumia, yhteistyötä ja lasten ja nuorten kirjastotyötä organisoidaan. Olen kiinnostunut kuulemaan erityisesti lasten ja nuorten kirjastotyön innovatiivisista ja asiakaslähtöisistä ratkaisuista. BookBug -toiminta kuulostaa erityisesti kiehtovalta!

Tuomo Lindfors

 1. Olen Tuomo Lindfors ja työskentelen kirjastonhoitajana Iisalmen kirjaston aikuisten osastolla. Vastuualueinani ovat muun muassa osaston hankinta, tapahtumat sekä verkkosisällöt. Tähän hankkeeseen lähdin mukaan siksi, koska koen tärkeäksi edistää Iisalmen kaupunginkirjaston kansainvälistä yhteistyötä. Haluan toisaalta oppia uutta, mutta myös kertoa, kuinka hyvä kirjastolaitos Suomessa ja Iisalmessa on.
 2. Koronarajoitusten poistuminen oli yksi tärkeä virstapaalu ja oikeastaan edellytys sille, että valmistautuminen saattoi kunnolla alkaa. Omalla kohdallani kaikki on sujunut ongelmitta. Olemme olleet tiiviissä vuorovaikutuksessa edinburghilaisten kanssa ja meillä on jo hyvä käsitys, mitä paikan päällä on tarjolla.
 3. Ohjelma ei voisi olla mielenkiintoisempi! Pääsemme tutustumaan useampaan eri toimipisteeseen ja kaikki omassa liikkuvuusjaksossani esillä olleet kiinnostuksen kohteet on huomioitu hyvin.
 4. Opittavaa meillä on varmasti esimerkiksi sähköisistä aineistoista sekä niiden käytön edistämisestä. Myös kaikki asiakkaiden ja erityisesti erityisryhmien osallistamiseen liittyvät toimenpiteet kiinnostavat itseäni paljon.

Sanna Marin

 1. Olen Iisalmen kaupungin kirjasto- ja kulttuuripalvelupäällikkö Sanna Marin. Kirjaston kansainvälinen yhteistyö kiinnostaa, ja tässä hankkeessa oli mahdollisuus kokeilla sitä konkreettisesti. Toivottavasti saamme paljon uusia ideoita ja hyviä käytänteitä omaan kirjastoon tuotavaksi.
 2. Koronapandemia on aiheuttanut omat ongelmansa kansainvälisen hankkeen valmisteluun, mutta kaikki on lopulta mennyt hyvin ja olemme valmiita lähtöön!
 3. Ohjelma on monipuolinen ja kiinnostava, saamme hyvän kuvan Edinburghin kirjaston organisaatiosta ja palveluista. Odotan ehkä eniten tutustumista Edinburghin kirjaston yhteistyökuvioihin ja kumppanuuksiin, toisaalta myös tapahtumatuotantoon on kiinnostavaa perehtyä.
 4. Odotan ehkä eniten tutustumista Edinburghin kirjaston yhteistyökuvioihin ja kumppanuuksiin, toisaalta myös tapahtumatuotantoon on kiinnostavaa perehtyä.
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää