Blog
Blogi

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanke etsii oppimisen ja yhteisöllisyyden ydintä

Opintokeskus Siviksen hankkeessa kirkastetaan kansalaisjärjestöjen sivistysroolia ja etsitään uusia tapoja tukea oppimista.

Yhdistykset ja järjestöt ovat olleet jo yli kahdensadan vuoden ajan merkittävä paikka oppimiselle ja yhteisiin asioihin vaikuttamiselle. Järjestöjen tärkeä sivistysrooli on kuitenkin viime vuosina hämärtynyt, kun ne pyrkivät samaan aikaan osaltaan ratkaisemaan viheliäisiä ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja demokratian kriisiä, jotka haastavat ihmisiä oppimaan ja muuttamaan elämänsä kulkua. Millaista oppimista ja sivistymistä järjestöt voisivat tarjota ratkaisuksi?

Tähän kysymykseen Opintokeskus Sivis etsii vastausta Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa. Hankkeessa nostamme esiin ja päivitämme käsityksiä järjestöjen sivistysroolista. Samalla edistämme oppimista järjestökoulutuksessa. Kokeilemme hankkeessa työkaluja, joiden avulla järjestöt voivat tukea oppimista myös lyhyissä koulutuksissa, jotka ovat aiempaa yleisempiä, kun kilpailu ihmisten ajasta on lisääntynyt. Erityisenä huomion kohteena ovat kestävä elämä ja ekososiaalinen sivistys, johon myös kehitämme koulutuksen laatutyökalua.

Olemme jo tuottaneet Järjestöissä me innostutaan. Oppiminen ja kestävä sivistys järjestötoiminnassa -nimisen julkaisun. Siinä tutkimme, mitkä asiat edistävät järjestöjen koulutustoiminnassa oppimista ja sivistymistä erityisesti silloin, kun kyseessä on kestävän elämän arvojen ja siihen liittyvien tietojen ja taitojen omaksuminen. Erityisen kiinnostuneita olimme uudistavasta eli transformatiivisesta oppimisesta eli siitä, miten oppiminen muuttaa oppijan suhdetta aiemmin omaksuttuihin tietoihin ja arvoihin. Mukaan saimme viisi kurssia ja kolme vertaisopintoryhmää.

Julkaisua varten toteutetut haastattelut ja kerätyt koulutusmateriaalit, palautteet ja muut aineistot osoittivat, että järjestökoulutuksessa uudistavaa oppimista voidaan edistää esimerkiksi toiminnallisuuden ja tilaratkaisujen avulla. Reflektion ja vuorovaikutuksen merkitystä korostettiin – lyhytkestoinen järjestökoulutus ei aina tätä mahdollista.

Erityisen merkittäväksi nousi vuorovaikutus vertaisten ja muiden ihmisten kanssa. Vertaisilta saa tukea oppimiseen ja siihen liittyvien haasteiden ja tunteiden käsittelyyn, mikä on tärkeä osa uudistavaa oppimista. Vertaisopiskelu on helppo keino syventää oppimista esimerkiksi kursseilla. Se voi tapahtua lyhyinä jakamisen hetkinä kurssilla, tai kouluttaja voi vaikka mahdollistaa sen tarjoamalla kokoontumistilan tai -alustan koulutuksen jälkeen. Yhteinen ihmettely ja vuorovaikutus johtaa haluun toimia yhdessä tärkeinä pidettyjen asioiden parissa.

Olemme löytäneet tiemme kohti järjestöllisen sivistyksen ydintä. Sieltä löytyvät aatteellisuus, yhteisöllisyys ja tarve muuttaa maailmaa. Järjestöjen uusi sivistysrooli on entistä enemmän yhteiskehittämiseen ja dialogiin nojaava aiemman yksisuuntaisen valistusajattelun sijaan. Hankkeessa julkistetaan keväällä 2022 sivistysvisio kansalaisjärjestökentälle, jota ennen järjestämme sivistysaiheista keskustelua ja työpajoja. Eräs hakkeessa kehitellyistä työkaluista onkin sivistyskeskustelu, jonka mikä tahansa yhdistys voi ottaa käyttöönsä.

Millainen on sinun mielestäsi järjestöjen tulevaisuuden sivistysrooli?

Kestävää sivistystä järjestöihin -hanketta rahoittaa Sitran Sivistys+-ohjelma. Lue lisää täältä. 

Tutustu Opintokeskus Sivikseen täältä.

Lue Järjestöissä me innostutaan -julkaisu tästä. 

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää