Blog
Blogi

Jokaiselle mahdollisuus käyttää ääntään

Tukiliitto Ry:n järjestämän toiminnan kautta kehitysvammaiset aikuiset saavat ilmaista itseään sekä käsittelevät keinoja arjesta selviytymiseen.

Teatteritoiminta

Hämeenkyrön teatteriryhmällä on sanottavaa. Kuvassa vasemmalta Mari Huhtala, Vilhelmiina Mansikkamäki, Rami Niinimäki. Kuvaaja Laura Vesa

Valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö Kehitysvammaisten Tukiliitto haluaa vahvistaa kehitysvammaisten oikeuksia yhteiskunnassa. Keinoina ovat vahva vaikuttaminen lainsäädäntöön ja ammattilaisiin, mutta myös asenteisiin muun muassa teatteritoiminnan ja mielen hyvinvointia tukevien kurssien avulla.

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry on kehitysvammaisten ihmisten ja heidän läheistensä oma järjestö, jonka ydintä ovat vertaistuki ja vaikuttaminen.

– Olemme valtakunnallinen ihmisoikeus- ja kansalaisjärjestö. Meillä on hyvin monenlaista toimintaa: jaamme tietoa, otamme kantaa ajankohtaisin asioihin, teemme vaikuttamistyötä, annamme neuvontaa sekä järjestämme koulutuksia ja vertaistuki- ja vapaaehtoistoimintaa, kertoo suunnittelija Anne Vuorenpää Tukiliitosta.

Tukiliiton muodostavat jäsenyhdistykset, jotka toimivat omilla alueillaan. Tällä hetkellä jäsenyhdistyksiä ympäri Suomen on noin 170.

– Jäsenyhdistyksiimme kuuluu monenikäisiä kehitysvammaisia, heidän omaisiaan ja läheisiään, sekä alalla toimivia työntekijöitä. Yhdistysten toiminta kattaa koko elämänkaaren, sanoo suunnittelija Aino Myöhänen Tukiliitosta.

Tänä vuonna on vietetty Tukiliiton 60-vuotisjuhlavuotta. Järjestö perustettiin 1961, kun äidit halusivat edistää kehitysvammaisten lasten oikeuksia. Tänä päivänä Tukiliiton toiminnan ytimessä ovat eri-ikäiset kehitysvammaiset sekä heidän läheisensä.

Osallisuus teatteriryhmä

Osallisuus-teatterilaiset Satakunnasta esittävät Kehitysvammaisten viikolla musikaalin Riittävän hyvä elämä. Kuvaaja Laura Vesa

Teatteritoiminta antaa onnistumisen kokemuksia

Yksi Tukiliiton toiminnoista kehitysvammaisten oikeuksien edistämiseen on teatteri. Tukiliitto on järjestänyt Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toimintaa yhteistyössä tamperelaisen Teatteri Telakan yleisötyön kanssa jo noin kymmenen vuoden ajan.

– Lähtökohtana on kehitysvammaisten vuorovaikutustaitojen ja -kykyjen ja oman äänen vahvistaminen, jotta heillä olisi paremmat mahdollisuudet käyttää ääntään yhteiskunnassa, Anne Vuorenpää sanoo.

Teatteritoiminnan sisällöstä vastaa Teatteri Telakan näyttelijä, teatteriopettaja ja erityispedagogiikan ammattilainen Petri Mäkipää. Mäkipää on pyörittänyt vuosien varrella Pirkanmaan alueella useita ryhmiä, joissa on ollut mukana pääasiassa aikuisia tukea tarvitsevia ihmisiä, heidän läheisiään, omaisiaan ja heidän kanssaan työskenteleviä.

Ryhmissä käydään esimerkiksi erilaisia arjen tilanteisiin ja aikuisen elämän ilmiöihin liittyviä keskusteluita, ja tutkitaan aiheita teatterin keinoin.

– Teemme samoja nykyteatterin harjoitteita kuin teatterin ammattilaiset. Kokoonnumme ja keskustelemme, ja lähdemme tekemään siitä teatteria. Välillä käytetään kuvakäsikirjoituksia. Joka kerta tehdään pieniä esityksiä, Mäkipää kertoo.

Mäkipään mukaan teatterin antamat kokemukset tuovat osallistujille monenlaisia onnistumisen kokemuksia.

– Käsitys itsestä ja omat arjen taidot vahvistuvat esimerkiksi harjoittelemalla, miten keskustellaan ihmisten kanssa ja puhutaan monisanaisesti. Toimintaan on osallistunut henkilöitä, jotka eivät ole juuri puhuneet, mutta vuosien varrella heidän puhetaitonsa on kehittynyt ja vahvistunut. Omille tunnekokemuksille on alkanut löytyä sanoja, kun niitä on voinut tiedostaa ja jakaa toisille. Jakaminen lisää myös yhteenkuuluvuuden tunnetta, Mäkipää sanoo.

– Myös lähimuisti ja koordinaatioon liittyvät hienomotoriset taidot vahvistuvat, kun niitä harjoitetaan teatterin keinoin.

Esittävä teatteri kuvassa nainen

Hämeenkyrön teatteriryhmän Vilhelmiina Mansikkamäki keskittyy seuraavaan tehtävään lavalla. Kuvaaja Laura Vesa.

Arjen taidot vahvistuvat

Tukea tarvitsevien lisäksi ryhmissä olevat läheiset ja kehitysvamma-alan työntekijät ovat toiminnassa tasaveroisesti mukana ja osallistuvat harjoitteisiin aktiivisesti.

Teatteriopettaja Petri Mäkipään mukaan teatteritoiminta on tavoitteellista ja tähtää myös henkilöiden arjen taitojen vahvistumiseen. Parhaimmillaan ryhmissä opittua voi ottaa mukaan kehitysvammaisten arkeen, esimerkiksi asuntoloiden toimintaan.

– Hyvä esimerkki on Akaassa sijaitsevan asuntolan asukkaista muodostuva Resiina-ryhmä, jossa on mukana myös asuntolan henkilökunta. He haluavat käyttää taiteita asuntolan arjessa ja näkevät, että taide ei ole vain harrastelua tai puuhastelua, vaan sillä on merkitystä ja oikeat tavoitteet.

Kehitysvammaisten itsemääräämisoikeus ulottuu koko toimintaan.

– Emme vain mene ja kerro osallistujille, mitä tapaamisissa käsitellään tai tehdään, vaan tekeminen lähtee osallistujista, Mäkipää sanoo.

Tukiliiton roolina on tuoda teatteriyhteistyöhön kehitysvammaosaamista ja löytää toimintaan sopivia osallistujia.

– Ryhmissä opitut taidot tulevat saman tien käyttöön, kun harjoitteita tehdään yhdessä ohjaajien kanssa, Anne Vuorenmaa sanoo.

Teatterista voimaa vuorovaikutukseen -toimintaa on järjestetty viime vuosina myös muualla Suomessa ja myös etäyhteyksin eri yhdistyksille.

osallisuus teatteritoimintaa

Osallisuus-teatterilainen Tiia Takala on moniosaaja kirjoittajana ja teatterin tekijänä. Kuvaaja Laura Vesa.

Keinoja murehtimisen vähentämiseen

Tukiliitto järjestää myös mielen hyvinvointia tukevaa toimintaa. Hyvällä mielellä -toiminnassa on pidetty muun muassa teemaan liittyviä koulutuspäiviä yhteistyössä paikallisyhdistysten

kanssa. Myös tukea tarvitseville järjestetyillä Arjen huolet puheeksi -kursseilla on tarjottu tilaa ihmisten itse määrittelemille puheenaiheille.

– Kursseilla on käsitelty epävarmuuden tunteita ja pohdittu keinoja, joilla on voinut vähentää arjessa murehtimista, tukea omaa mielen hyvinvointia ja löytää keinoja vaikeista tunteista selviytymiseen. Esimerkiksi korona-aika on ollut iso käsiteltävä aihe, Tukiliiton suunnittelija Aino Myöhänen kertoo.

Kaikki kurssit ovat helposti saavutettavia. Saavutettavuuden ajatus läpäisee koko Tukiliiton toiminnan.

– Koulutustemme sisällössä ja markkinoinnissa otetaan huomioon esimerkiksi selkokielisyys, ja koulutusmateriaalien sanomaa tuetaan kuvilla, jotta sitä on helppo seurata. Kursseilla pidetään tarpeeksi taukoja. Kurssitilat ovat mahdollisimman esteettömiä ja paikkaan on mahdollista tulla mahdollisimman itsenäisesti. Tapahtumat ovat mahdollisimman edullisia tai maksuttomia, jotta pienituloisilla olisi niihin pääsy, Aino Myöhänen kuvailee.

Joulukuun alussa vietetään valtakunnallista Vammaisten viikkoa. Viikon teemana on tänä vuonna ihmissuhteet ja kiusaamisesta selviytyminen.

Teemaviikkoa viettävät Kehitysvammaisten Tukiliiton paikallisyhdistykset ja kehitysvammaisten oman Me Itse -yhdistyksen paikalliset ryhmät sekä muut toimijat 1.–7.12. Viikon aikana eri yhdistykset ja toimijat järjestävät monenlaisia teemaan liittyviä tapahtumia ja ohjelmaa.

Teksti: Elina Jäntti

Kuvat: Tukiliitto / Laura Vesa

Login (2)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää