chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Aikuiskoulutuksen eurooppalainen foorumi

 
 

Blogi

Aikuisoppijoiden ohjaus: GOAL-hanke

15/04/2018
by Jenni WESTÖ
Kieli: FI
Document available also in: EN PL FR DE IT ES EL HU HR DA ET

/fi/file/epale-goal-projectEPALE GOAL Project

EPALE GOAL Project

 

Lontoon University Collegen koulutusinstituutin (UCL Institute of Education) luennoitsija JD Carpentieri kertoo blogissa kansainvälisestä GOAL-hankkeesta, jonka tavoitteena oli kehittää matalan koulutustason omaavien aikuisten ohjausta ja vastata heidän tarpeisiinsa. Artikkelin lopussa on linkit kolmen hankkeeseen osallistuneen maan, Belgian, Liettuan ja Slovenian hankeraportteihin.

Aikuisoppijoiden ohjaushanke GOAL (Guidance and Orientation for Adult Learners) toteutettiin kuuden partnerimaan - Belgian, Tšekin, Islannin, Liettuan, Alankomaiden ja Slovenian - yhteistyönä. Hankkeessa pyrittiin kehittämään  ohjauksen toimintamalleja osallistujamaissa siten, että palveluilla tavoitettaisiin paremmin matalan koulutustason omaavia aikuisia ja vastattaisiin heidän nimenomaisiin tarpeisiinsa. Lähtökohtana oli oletus, että kohderyhmälle kohdistettu palvelutarjonta kasvattaisi kyseisen ryhmän koulutukseen osallistumisen määrää. Jokainen kuudesta partnerimaasta kehitti uusia ohjauksen malleja kahden tai useamman kohderyhmän sisällä olevan erityisryhmän tarpeisiin. Vaikka GOAL-hankkeen kautta tehdyt väliintulot erosivat toisistaan eri maiden välillä, hankkeella oli seuraavat yhteiset päätavoitteet:

 • kehittää kumppanuuksia ja luoda verkostoja toisten matalan koulutustason omaavia aikuisia palvelevien organisaatioiden kanssa;
 • osallistua etsivään toimintaa, jonka kautta ohjauspalveluita viedään kohderyhmään kuuluville aikuisille;
 • määrittää mitä taitoja opinto- ja uraohjaajilta vaaditaan, jotta he pystyvät vastaamaan kohderyhmän erityisiin tarpeisiin ja
 • kehittää ja hyödyntää tehokkaasti matalan osaamistason omaaville aikuisille suunniteltuja ohjauksen työkaluja.

Näiden neljän tavoitteet myötä mailla oli viides, kokonaisvaltainen tavoite: tarjota korkealaatuisia ohjauksen palveluja, joiden avulla taataan paras mahdollinen tulos matalan osaamistason omaavien aikuisten koulutuksen tai työelämän pariin pääsemiseksi.

Kattavat tulokset ovat luettavissa GOAL-hankkeen verkkosivuilla (engl.). Tässä artikkelissa keskitytään hankkeen tuloksiin palvelutarjonnan ja päätöksenteon kehittämiseksi kahden laajan kategorian sisällä:

 1. kumppanuuksien ja etsivän työn tuottamat hyödyt ja kustannukset ja
 2. GOAL-mallin mukaisen ohjauksen toteuttaminen sekä sen rajoitukset ja hyödyt.

 

Kumppanuuksien ja etsivän työn aiheuttamat kustannukset ja hyödyt

Onnistuneet kumppanuudet ja verkostot kasvattavat todennäköisyyttä, että palveluja tarjoavat tahot sekä päätöksentekoympäristö huomioivat “koko asiakkaan” eivätkä vain yksittäisiä, sektoraalisia osia hänen elämästään. Tulevassa palveluntarjonnassa tulisikin tiedostaa kumppanuuksien hyödyt, mutta myös niiden aiheuttamat kustannukset. Menestyksekäs etsivä toiminta edellyttää huomattavaa henkilöstön ajankäytöllistä investointia ihmissuhteiden ja luottamuksen rakentamiseksi organisaatioiden, ohjauspalveluiden sekä potentiaalisten asiakkaiden välillä. GOAL-hankkeen kokemukset osoittavat, että etsivään toimintaan käytetyt työmäärä ja kustannukset ovat sitä suuremmat mitä haavoittuvammassa ja vaikeammin tavoitettavassa asemassa potentiaalinen asiakas on. Palvelujen olisikin jatkossa kenties tarpeen keskittyä kohderyhmiin, joita kuvaa aktiivisempi palvelujen kysyntä ja joiden etsimisessä on vähemmän haasteita. Toisin sanoin on taloudellisesti järkevämpää ja helpommin toteutettavissa keskittyä ns. helpommin saavutettaviin kohderyhmiin, kuin käyttää rajallisia resursseja marginalisoituneiden aikuisten tavoittamiseen, vaikka jälkimmäisten tarpeet olisivatkin suuremmat.

Pidemmällä aikavälillä katsottuna kumppanuuksien ja etsivän toiminnan vahvuus ja kestävyys riippuvat taloudellisista ja muista päätöksenteon mekanismeista ja siitä kuinka hyvin nämä tukevat etsivää työtä. GOAL-hanke edusti verkottunutta päätöksentekoa käytännössä – hankkeen selkeänä tavoitteena oli kehittää, myötävaikuttaa ja hyötyä kumppanuuksista, jotka asettuvat päätöksenteon rajojen yli perinteisen siiloutuneen julkisen sektorin päätöksenteon sijaan. Palvelujen järjestäjät hyötyisivät vahvemmasta päätöksenteon tuesta, joka pyrkisi madaltamaan sektorien välisen yhteistyön rakenteellisia esteitä. Päättäjät niin ikään hyötyisivät selkeämmästä näkemyksestä siitä, kuinka matalan taitotason omaavien aikuisten ohjaus koulutuksen pariin sopii jo olemassa oleviin (korkeamman profiilin) poliittisiin tavoitteisiin ja sitoumuksiin (esim. koulupudokkuuden vähentäminen tai elinikäisen oppimisen edistäminen).

 

GOAL-mallin mukaisen ohjauksen toteuttaminen sekä sen rajoitukset ja hyödyt

Matalan koulutustason omaaville aikuisille suunnattujen ohjauspalvelujen tulisi perustua asiakkaiden tarpeisiin ja valmiuksiin. Siinä missä palvelut kohdistuvat haavoittuvammassa asemassa oleviin asiakkaisiin, voi osoittautua haastavaksi saada näyttäviä tuloksia asiakkaiden opintojen tai töiden pariin pääsemisestä. Toki myös kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleva palveluiden käyttäjä voi edistyä näkyvästi, mutta kyseinen asiakas ei todennäköisesti saavuta mitattavia koulutuksellisia tai ammatillisia tuloksia ennen kuin hänen laajoihin henkilökohtaisiin ja psyykkisiin haasteisiinsa pystytään ensin vastaamaan. Matalan koulutustason omaavien aikuisten ryhmä on hyvin heterogeeninen, vaikka hankekokemusten pohjalta usealle tähän ryhmään kuuluvalle eteneminen koulutuksen pariin voi mahdollistua vain pienellä määrällä korkealaatuisia ohjaamistapaamisia. Tulevia GOAL-mallia hyödyntäviä palveluja ja niiden rahoitusta suunnitellessa voi olla järkevää kohdistaa palvelut (ainakin ensisijaisesti) niihin matalan koulutustason omaaviin aikuisiin, joilla on suhteessa korkea valmius osallistua koulutukseen ja työelämään.

Yleisesti ottaen GOAL-hankkeen asiakkaiden suurin haaste ei ollut haluttomuus korottaa osaamis- ja koulutustasoaan, vaan tiedon puute koulutuksellisista mahdollisuuksista. Hankkeen tulokset antavat ymmärtää, että matalan koulutustason omaavien aikuisten ryhmällä on kohtuullisen suuri ja tukahduttamaton halu ja into päästä täydennyskoulutuksen pariin. Kyseiselle kohderyhmälle suunnatuilla ohjauksen palveluilla voi olla keskeinen rooli kansallisiin koulutuksellisiin tavoitteisiin pääsemisessä. Riittävän poliittisen sitoutumisen puuttuessa on kuitenkin hankalaa tai jopa mahdotonta kehittää ja ylläpitää korkealaatuisia, kestäviä ohjauspalveluita; ja riittävän taloudellisen tuen puuttuessa aikuisten koulutustarjontaan ja kurssien järjestämiseen, vain harva laadukkaidenkaan ohjauspalveluiden asiakas pääsee koulutuksen pariin ja valmistuu. Toisin sanoin imaisten tai rahallisesti tuettujen kurssien puuttuessa, joille aikuisoppijat voisivat edetä ohjauksen myötä, ei ole välttämättä järkevää investoida aikuisten ohjauspalveluihin.

Toimintamallien ja päätöksenteon kuitenkin samaan aikaan kehittyessä GOAL-hankkeessa mallinnetut ohjauspalvelut tuottavat tuloksia, ja voivat auttaa eri maita pääsemään koulutukselle asetettuihin korkeamman tason kansallisiin tavoitteisiin.
 

Kysyimme GOAL-hankkeeseen osallistuneilta kumppaneiltamme Belgiassa, Liettuassa ja Sloveniassa miksi he osallistuivat hankkeeseen, mitä he oppivat ja mitä he näkivät seuraaviksi askeleiksi maassaan menestyksekkäiden aikuisoppimisen ohjauspalveluiden kehittämiseksi. Voit lukea heidän vastauksensa täältä:

GOAL-hanke kesti helmikuusta 2015 tammikuuhun 2018, ja sitä koordinoi Flanderin alueen koulutusviranomainen (Flemish Government’s Department of Education and Training). Hankkeen arvioijana toimi UCLn koulutusinstituutti yhteistyössä kunkin maan paikallisen arviointitiimin kanssa.

Lue GOAL-hankkeen kokonaiset arviointiraportit täältä (englanniksi)

 

Teksti: David Mallows

Share on Facebook Share on Twitter Epale SoundCloud Share on LinkedIn
Refresh comments Enable auto refresh

Näytetään 1 - 2 2:sta
 • Käyttäjän Ágnes Cserkúti kuva
  Indeed, it is a very interesting project the results of which are worth promoting. I believe it is a kind of wake up call for guidance practitioners and policy makers that the key problem for the GOAL clients was not the lack of desire to improve their qualifications but the the lack of sufficient knowledge on educational opportunities. It implies that guidance services for adults should be better promoted not only in the GOAL countries, but everywhere in Europe. 
 • Käyttäjän Karolina Lakatosh kuva
  Congratulations! This is a great programm and worth mentioning!