European Commission logo
Create an account
Blog
Blogi

Erilaisia oppimiskokemuksia Euroopassa

Tämä blogi peilaa kolmea kurssikokemusta Euroopassa, osallistujien omien osaamisen kehittämiseen liittyvien kiinnostusten mukaan.

Kolme opintokeskus Siviksen työntekijää lähti kesällä 2022 kursseille Eurooppaan osana Devako-hanketta. Jokainen meistä valitsi kurssin omien osaamisen kehittämiseen liittyvien kiinnostuksen kohteidensa mukaan. Tässä blogikirjoituksessa kerromme kolme erilaista kurssikokokemusta ja pohdimme, minkälaisia oppeja saimme mukaamme takaisin Suomeen.  

Kokemuksia Teacher Academyn kurssi Soft skills for strong teachers -kurssista Amsterdamissa

Odotin hyvää kurssia, koska aihe on laaja ja siinä riittää opittavaa ja keskusteltavaa. Kurssi kuitenkin onnistui ylittämään odotukseni ohjaajan erinomaisen fasilitoinnin vuoksi. Kurssin rakenne ja aihekokonaisuudet olivat selkeitä. Opiskeluissa hyödynnettiin eri osallistavia menetelmiä ja tehtiin paljon pienryhmäharjoituksia. Ja koska osallistujat olivat kaikki alan ammattilaisia, paljon oli varattu aikaa myös yhteisille pohdinnoille, kokemusten ja hyvien käytäntöjen jakamiselle. Vertaisoppimisen lisäksi oli todella opettavaista saada seurata, miten taitava kouluttaja piti ryhmän ja oppimisprosessin näpeissään ja kaikki suunnitellut aiheet saatiin käsitellyksi. Kouluttaja oli selvästi tottunut huomioimaan kulttuurierot, otti mukaan ja huomioi kaikki osallistujat.

Osallistujia oli lisäkseni Italiasta, Baskimaasta, Portugalista ja Slovakiasta. Heti ensimmäisenä päivänä perustettiin osallistujien oma Whatsapp-ryhmä yhteisen yhteydenpidon helpottamiseksi. Tällä kurssilla ryhmäytymiseen panostettiin, ja myös kaikki vapaa-aika vietettiin vaihtelevin kokoonpanoin yhdessä. Paikallisten kulttuurinähtävyyksiin tutustumisen ohessa jatkettiin kurssilla viritettyjä keskusteluja. Varsinkin tällaisten pehmeiden taitojen aihepiirin äärellä on helppo jutella syvällisiä ja jakaa henkilökohtaisiakin asioita. Valtionrajoista ja kulttuurieroista huolimatta on aina avartavaa havahtua siihen, kuinka pohjimmiltamme olemme kuitenkin aika samanlaisia arjen huolinemme ja toiveinemme.

Sanapilvi.

Kurssin osallistujien odotuksia koottiin sanapilveen

Kokemuksia Teacher Academyn Flipped learning -kurssista Berliinissä

Tämän kurssin tavoitteena oli oppia käänteisen oppimisen teoriaa ja tapoja hyödyntää menetelmää omassa opetuksessa. Käänteinen oppiminen on menetelmä, jossa perinteinen luento-opetus, jossa opiskelijat kootaan yhteen luentoa varten ja kotona tehdään tehtäviä, käännetään toisinpäin.  Menetelmä korostaa oppijan aktiivista roolia ja tämän vastuuta omasta oppimisestaan. Viiden päivän aikana kurssilla opiskeltiin käänteisen oppimisen teoriaa, mietittiin yhdessä pedagogisia menetelmiä ja tehtiin erilaisia ryhmätöitä.

Innostuin kurssin aikana enemmän käänteisestä oppimisesta, sillä työskentelen Siviksessä verkkopedagogina ja olen kiinnostunut tavoista kehittää järjestöjen verkkokoulutusta. Mielestäni menetelmä sopii hyvin verkkokoulutukseen. Liian usein kokoamme verkkokoulutuksessa osallistujat kuuntelemaan hiljaa, kun joku luennoi Teamsin välityksellä, vaikka yhteinen aika olisi parempi käyttää vuorovaikutukseen ja yhteiseen tiedonsyventämiseen.

Olin lähtenyt kurssille odotuksella, että oppisin lisää käänteisestä oppimisesta ja saisin vaihtaa ajatuksia muiden eurooppalaisten opettajien kanssa. Odotukseni täyttyivät, mutta muutama asia kurssilla olisi voinut mennä paremminkin. Kurssin järjestäjä ei kannustanut kurssilaisia tapaamaan toisiaan kurssin ulkopuolella, ja omat päiväni Berliinissä opetustuntien ulkopuolella kuluivat yksin nähtävyyksiä katsellessa. Myös kurssin sisältöjä olisi voinut toteuttaa paremmin. Päivä ennen kurssin alkamista kurssin kouluttaja sairastui ja tilalle tuli sijainen, joka selviytyi hyvin, mutta hänellä ei tuntunut olevan paljon käytännön kokemusta menetelmästä. Itseäni jäi pohdituttamaan, että miksi koulutuksessa ei hyödynnetty enemmän käänteisen oppimisen menetelmää ja emme päässeet juurikaan kokeilemaan sitä käytännössä. Sain silti hyviä vinkkejä käänteisestä oppimisesta. Kurssin lopussa teimme ryhmässä videon, jossa annamme viisi vinkkiä käänteiseen oppimiseen.

Piirroskuva tietokoneesta.

Watch my Powtoon: 5 Flipped classroom Tips

 Parasta kurssissa oli vaihtaa kokemuksia muiden osallistujien kanssa. Kurssillamme oli osallistujia Suomesta, Puolasta, Kreikasta ja Saksasta. Suurin osa osallistujista työskenteli perusopetuksessa, mukana oli myös saksalaisen opettajankoulutuksen työntekijöitä. Kaikilla meillä oli takanamme pandemia ja sen myötä paljon kokemuksia etäopetuksesta. Oli mukava jakaa näitä kokemuksia muiden kanssa. Sain myös muilta opiskelijoilta vinkkejä, joita aion hyödyntää omassa työssäni.

Kokemuksia English for Teachers -kursissta Malagassa

Kurssin tavoitteena oli vahvistaa osallistujien englannin kielitaitoa. Kurssin keskeisenä sisältönä oli puhutun kielen kehittämisen lisäksi ammatillisten ja kulttuurien välisten kokemusten jakaminen. Pedagogisena lähtökohtana oli yhteisöllinen oppiminen ja kielen harjoittelu tapahtuu aktiivisen osallistumisen ja rakentavien keskusteluiden kautta. Koska kurssipaikkana oli Espanja, tutustuimme erityisesti espanjalaiseen toimintaympäristöön. Tutustumista tapahtui myös käytännön harjoitusten kautta. Esimerkkinä tällaisesta oli tehtävä, jossa kiersimme paikallisessa kauppahallissa tutustumassa hallin toimintaan. Kierrokselle oli laadittu erilaisia kysymyksiä, jotka vaativat keskustelua henkilökunnan kanssa esimerkiksi työntekijöiden tehtävänimikkeistä.

Kurssin osallistujat edustivat eri oppilaitoksia: peruskoulua, toisen asteen ammatillista oppilaitosta ja aikuiskoulutusta. Osallistujat taustat olivat myös erilaisia. Opettajien lisäksi mukana oli esimerkiksi alakoulun rehtori ja toisen asteen työelämävalmentaja. Kurssi antoi laajan näkymän erilaisille eurooppalaisille opetusympäristöille. Kielitaidon tasoeroja pyrittiin tasoittamaan käyttämällä erilaisia pienryhmäkokoonpanoja. Opettaja osallistui itse aktiivisesti keskusteluihin ja haastoi kutakin osallistujaa kartuttamaan osaamista omista lähtökohdistaan. 

Kurssin aikana käytettiin paljon aktivoivia menetelmiä. Koska omaan työhön liittyy paljon aikuisryhmien kouluttamista, oli mielenkiintoista olla osallistujana. Koulutuspäivät aloitettiin aina jollain fyysisellä ryhmäytymis- tai virittäymisharjoituksella. Eräänä aamuna nostimme energiatasoja kävelemällä eritahtisen musiikin tahtiin, ensin hyvin hitaasti ja lopulta todella nopeatempoisesti. Oli mielenkiintoista huomata, miten omaa keskittymiskykyä voi edistää pyrkimällä tietoisesti rentoutumaan. Yhteinen tekeminen vahvisti ryhmän koheesiota ja rohkaisi osallistumaan keskusteluun, vaikka englannin kielen käyttäminen tuntuisi vieraalta.

Kurssille lähteminen kannattaa

Kurssille Eurooppaan lähteminen on hyvä tapa kehittää omaa osaamistaan. Kursseja on tarjolla useista aiheista ja vaikka monet kursseista on suunnattu vahvasti perusopetuksen opettajille, niin kokemuksesta saa paljon irti myös opintokeskuksen työntekijänä. Kurssit olivat kuitenkin itsessään aikuisopetusta, jossa oli hyvä oppia miten ryhmäytetään monikulttuurinen ryhmä, tai miten monella tavalla opettavan sisällön voi opettaa. Jokaiselle meistä jäi tuliaisiksi uusia opetusmenetelmiä ja oivalluksia. Koulutus on myös aina enemmän kuin opetettavat asiat ja sisällöt. Se on muiden ihmisten kohtaamista, ajatusten vaihtoa ja uusien yhteisten kokemusten tekemistä.  

Kirjoittajat:

Aino Laurila, Satu-Päivikki Lehtonen ja Heidi Ristolainen, Opintokeskus Sivis

 

Tämä blogikirjoitus on osa Erasmus+ -hanketta "Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin". Neljän suomalaisen opintokeskuksen pedagogit oppivat hankkeessa eurooppalaisilta kollegoiltaan osallistumalla kursseille tai "varjostamalla" kollegojen työtä (job shadowing) eri Euroopan maissa.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää