European Commission logo
Luo käyttäjätili
Blog
Blogi

Digitalisaatio ja johtaminen toisen asteen koulutuksen kentällä

Digitalisaation luo sekä mahdollisuuksia että haasteita opetuksen järjestämiseen ja johtamiseen. Tutustu blogisarjassa digijohtamisen käytänteisiin.

Blogisarja käsittelee teemaa ”digitalisaatio ja johtaminen toisen asteen koulutuksen kentällä”.

Julkaistut blogit ovat:

1. Kurkistus EU:n digitaalisen koulutuksen toimintasuunnitelmaan aikuiskoulutuksen näkökulmasta

2. Toisen asteen koulutuksen yhteistyön kehittämistä digitalisaatiota hyödyntämällä

3. Opetusteknologian valintaprosessit toimiviksi

Mistä blogit tarkemmin ottaen kertovat?

Blogeissa kuvailen niin digitalisaation luomia mahdollisuuksia kuin myös muutosten tuomia haasteita erilaisten ajankohtaisten julkaisujen valossa. Blogiteksteistä voi löytää aikuiskoulutukseen liittyviä erityispiirteitä, mutta myös yleisesti toisen asteen koulutusta koskevia digitalisaatioteemoja. Tekstien on tarkoitus herättää tarkastelemaan digitalisaation johtamista niin henkilökohtaisella, oppilaitoksen kuin laajemmallakin näkökulmalla.

Digitalisaatio antaa välineitä mm. koulutuksen johtamiseen, järjestämiseen ja uudelleen organisoimiseen. Toisekseen digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia oppia ja saavuttaa sellaisia ympäristöjä, joihin muutoin olisi haasteellista päästä. Toisaalta digitalisaatiomurros luo tarpeita uudenlaiselle osaamiselle, niin opiskelijoiden näkökulmasta opiskelun aikana kuin työelämään siirryttäessä. Samalla opettajilla on oltava riittävät valmiudet ohjata ja opettaa näiden digitaitojen pariin. Muutos on jatkuvaa yhteiskunnassa, työelämässä ja sitä kautta opiskeluissakin, koska koulutuksella pyritään luomaan valmiuksia nykyiseen ja tulevaisuuden työelämään.

Digitalisaatio ja uudet teknologiat haastavat koulutusorganisaatiot olemaan muutoskykyisiä hyvinkin nopealla tahdilla ja toteuttamaan relevantteja hankintoja samanaikaisesti kuin henkilöstön osaaminen ja resurssit on pidettävä riittävällä tasolla. Teknologia on myös mahdollinen kilpailuvaltti niin työelämässä kuin oppilaitoksillekin, joten muutoksen tahdissa on pysyttävä.

Kuka on tekstien takana?

Olen toiminut toisen asteen koulutuksen ja digitalisaation parissa yli kymmenen vuotta. Tällä hetkellä toimin asiantuntijayrittäjänä samojen teemojen parissa ja työhistoriaani mahtuu aikuisten ja nuorten opettamista (matematiikka/fysiikka), asiantuntijatehtäviä opetus- ja kulttuuriministeriössä, suunnittelijatyötä Opetushallituksella ja digitalisaation kehittämistehtäviä oppilaitoksissa. Jatkan mielelläni juttua myös muualla, löydät yhteystietoni profiilistani. Ilo päästä jakamaan ajatuksia aikuiskoulutuksen ammattilaisten keskuudessa!

Reetta Paloheimo

Kooppi asiantuntijapalvelut

Reetta Paloheimo Kooppi.
Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

Yhteiskunnallisessa toiminnassa tarvittavien taitojen parantaminen: aikuisoppimisen ja -koulutuksen mahdollisuudet

Tule mukaan keskustelemaan kuinka 2000-luvun taidot edistävät aktiivista kansalaisuutta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää