Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Digitaalinen tarinankerronta non-formaalin oppimisen välineenä

Axxellissa pilotoitiin yhtä non-formaalia oppimismenetelmää, digitaalista tarinankerrontaa suomi toisena kielenä -opetuksessa.. Menetelmässä yhdistyvät kuvien, äänen, videon ym. multimediakeinojen käyttö tarinoiden luomisessa.

Artikkeli esittelee Erasmus+ -rahoitteisessa Life, all-in -projektissa pilotoitua digitaalinen tarinankerronta -menetelmää non-formaalin oppimisen työkaluna suomi toisena kielenä -opetuksessa.

Life, all-in -projekti on tarkastellut non-formaalin, informaalin ja formaalin oppimisen yhdistämismahdollisuuksia toisen kielen opetuksessa. Ajatuksena on edistää oppijoiden sosiaalista integraatiota. Projektin konkreettinen tavoite on kehittää suosituksia ja työkaluja toisen kielen opetukseen sekä hahmottaa, miten formaalia, non-formaalia ja informaalia oppimista käytetään aikuiskoulutuksessa. Yksi projektin tuotoksista on työkalupankki, johon kootaan hyväksi havaittuja menetelmiä ja työtapoja. Tässä kaksi vuotta (2014–2016) kestävässä Erasmus+ -projektissa ovat mukana Belgia, Norja, Suomi, Makedonia ja Italia. Suomesta projektiin on osallistunut Axxell Monikulttuurisuuskeskus.

Sonya Sahradyanin (2015) mukaan non-formaali ja formaali oppiminen ovat organisoituja ja strukturoituja oppimismuotoja, joilla on oppimistavoitteita. Non-formaali oppiminen voi olla kokemusperäistä ja se tapahtuu suunnitelluissa toiminnoissa, kuten työharjoittelussa tai vapaaehtoistyössä. Perinteinen formaali oppiminen tapahtuu oppilaitoksissa. Informaali oppiminen sen sijaan ei ole organisoitua tai strukturoitua, eikä sillä ole oppimistavoitteita. Se on kokemusperäistä ja tapahtuu spontaanisti arkipäivän toiminnoissa.

Axxellissa pilotoitiin yhtä non-formaalia oppimismenetelmää, digitaalista tarinankerrontaa. Menetelmässä yhdistyvät kuvien, äänen, videon ym. multimediakeinojen käyttö tarinoiden luomisessa. Digitaalista tarinankerrontaa on mahdollista käyttää myös alemmilla kielitaitotasoilla. Menetelmä auttaa kehittämään itsereflektointia sekä kuvanluku- ja kerrontataitoja. Samalla se palvelee omien kokemusten jäsentämistä ja kielentämistä.

Mukana pilotoinnissa oli kolme ryhmää: perusraiteen ryhmä, hitaan raiteen ryhmä sekä LUKU-koulutustaustainen hitaan raiteen ryhmä, kaikki kielitaitotasolla A1.3–A2.2.  Opiskelijat tuottivat omakohtaisia multimediaesityksiä omista tunteistaan ja kokemuksistaan, esimerkiksi maahanmuuttajuudesta tai elämässä itselle tärkeistä asioista. Yksi ryhmistä teki omat kieliharjoitteluraporttinsa digitaalisena tarinankerrontana. Työvälineiksi valittiin wevideo.com-sivuston elokuvatyökalu ja MovieMaker-ohjelma. Kaikkiaan pilotoinnin tuloksena syntyi 46 pientä videota. Opiskelijat olivat innostuneita digitaalisesta tarinankerronnasta työtapana. He saivat mahdollisuuden jakaa asioita, jotka kenties muuten olisivat jääneet kertomatta.

Eräs projektiin osallistuneista opiskelijoista Axxellissa oli thaimaalainen Narumol Viinikka.

Kerroin videossani siitä, miten tapasin mieheni ja milloin muutin Suomeen. Kuvasin myös omia ajatuksiani Suomesta.

Narumol yhdisti esityksessään vanhoja valokuvia kronologiseksi jatkumoksi. Videotaan tukemaan hän käytti lisäksi tekstiä ja musiikkia. Narumolin mielestä videoprojekti oli positiivinen ja erilainen oppimiskokemus. Haasteita liittyi lähinnä tekniikkaan ja kieleen.

- Opin tekemään videoita, kirjoittamaan hyviä suomenkielisiä lauseita omasta elämästäni ja tuomaan esille omia ajatuksiani. Omien ideoiden toteuttaminen konkreettisina videoina oli hieno kokemus, joka lisäsi opiskelijoiden itsevarmuutta, hän sanoo.

 

Teksti: Annemaria Paukkunen ja Sari Riihikallio

Kirjoittajat ovat Axxell Monikulttuurisuuskeskuksen S2-opettajia.

 

Lähteet:

Sahradyan, Sonya 2015:  Miten maahanmuuttajat oppivat suomea formaalin, informaalin ja non-formaalin oppimisen kautta? Julkaistu 9.9.2015:  http://www.kieliverkosto.fi/article/miten-maahanmuuttajat-oppivat-suomea-formaalin-informaalin-ja-non-formaalin-oppimisen-kautta/ Viitattu 29.9.2016.

www.lifeallin.eu

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää