European Commission logo
Luo käyttäjätili
Blog
Blogi

Cepage: Maaseudun yhteisökeskus – yhdentymistä ja koulutusta Alppien sydämessä

Lue lisää keskuksen tarjoamasta, vahvasti Eurooppa-keskeisestä toiminnasta.

Tämä artikkeli julkaistaan osana EPALEn eurooppalaista teemaviikkoa, jonka teemana on Oppimisyhteisöt haja-asutusalueilla. Viikon aikana EPALEn keskustukitoimistot Itävallasta, Belgiasta, Suomesta, Ranskasta, Saksasta, Unkarista ja Puolasta tuottavat aiheeseen liittyvää sisältöä.

Tämä artikkeli on Ranskan keskustukitoimiston toteuttama. Ranskan EPALE-tiimi on päättänyt nostaa esiin organisaation, joka sijaitsee Kaakkois-Ranskassa lähellä Italiaa: CEPAGE-maaseutuyhteisökeskuksen (”Foyer Rural”). 35 vuoden ajan tällä pienellä keskuksella on ollut erityisen tärkeä rooli paikallisessa verkostoitumisessa, heikossa asemassa olevien ihmisten osallistamisessa sekä Eurooppa-tiedotuksessa.

Artikkelissa haastateltavina ovat CEPAGE-keskuksen johtajat Claire Fernandez ja Jean-Marc Dalmasso.

EPALE Ranska: Claire Fernandez ja Jean-Marc Dalmasso, voisitteko esitellä itsenne?

y

Nimeni on Claire Fernandez, olen CEPAGE-keskuksen apulaisjohtaja. Tällä hetkellä työskentelen tiiviisti Eurooppa-osaston kanssa, mutta teen töitä myös sosiaaliosaston parissa sekä uusien hankkeiden kehittämisessä. CEPAGEn nykyisen johtajan Jean-Marc Dalmasson jäädessä eläkkeelle siirryn keskuksen johtoon.

y

Nimeni on Jean-Marc Dalmasso. Olen koko urani ajan keskittynyt paikalliseen ja maaseudun kehittämiseen, mikä mahdollisti sen, että sain osallistua maaseutuyhteisökeskuksen perustamiseen vuonna 1987 ja ottanut sen johtamisen vastuulleni helmikuussa 1995. Olen nyt hyvin lähellä eläköitymistä ja siirrän viestikapulan eteenpäin!

Cépage-yhteisökeskus sijaitsee maaseudulla, Puget-Théniersissa. Mitä voitte kertoa tästä alueesta?

Puget-Théniers on 2000 asukkaan kunta, joka sijaitsee vuoristossa (400 metrin korkeudessa) Haut-Pays Niçois’n alueella Dignen ja Nizzan välillä. Puget-Théniers on 34 maaseutukunnan muodostaman yhteisön keskuskaupunki.  Tässä ”laakson pääkaupungissa” sijaitsee monia palveluja ja hallinnon edustajia: pankkeja, postitoimisto, poliisiasema, ala- ja yläkoulu, sairaala sekä viimeisimpänä älykäs kampus.

Alue on melko syrjäinen, sinne ajaa tunnin lähimmästä suuresta kaupunkikeskuksesta (Nizza). Monia alueelle muuttavia ihmisiä houkuttaa matala vuokrataso verrattuna Ranskan Rivieraan, mutta he pettyvät pian huomatessaan, että elinkustannukset ovat varsin korkeat, samoin kuin liikennöintikustannukset rannikolle. Tästä syystä asukkaiden vaihtuvuus on suurta.

Pandemia on kuitenkin tuonut mukanaan uutta kiinnostusta alueeseemme ja väestön määrä kasvaa jatkuvasti. Lisäksi kunta on valittu mukaan kansalliseen Petite Ville de Demain -järjestelmään, joka avustaa lupaavia pieniä kyliä, mikä taas auttaa meitä saamaan tukea alueellisen hankkeen toimeenpanoon. Uusi kuntatiimi osoittaa vahvaa halua saada asioita etenemään ja sitoutua tulevaisuuteen.

 

y

Keskus perustettiin vuonna 1987. Mitkä ovat olleet hankkeen ohjaavia arvoja tämän jälkeen?

CEPAGE on ranskankielinen lyhenne sanoista kulttuuri (Culture), talous (Économie), perintö (Patrimoine), elävyys (Animation) ja opintoryhmä (Groupe d’Études).

Laajaa toimintaamme ohjaava yhteinen tekijä on halu kehittää Puget-Théniers’n maaseutua.

Arvomme ovat samat kuin Popular Education -liikkeellä: solidaarisuus, yhteistyö ja henkinen kehitys. Keskuksen käynnistämisen jälkeen olemme pyrkineet vastaamaan paikallisen väestön odotuksiin ja samalla tuomaan uutta energiaa alueelle. Toimme ammatillista koulutusta sinne, missä sitä ei aiemmin ollut. Loimme uusia palveluja, kun julkiset palvelut olivat sulkeutumassa. Kehitimme naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia silloin, kun koko käsite oli monilla yhä abstraktin tasolla. Puhuimme eurooppalaisuudesta alueilla, jotka eivät olleet ajatuksesta lainkaan innostuneita. Lyhyesti sanottuna olemme levittäneet alueelle joitain melko omaperäisiä näkemyksiä.

Mitkä ovat keskuksen tärkeimpiä tehtäviä?

CEPAGE-yhteisökeskuksessa on nykyisin kolme osastoa:

1) Julkisten palvelujen osasto, jolla on kansallinen akkreditaatio France Services -palveluilta. CEPAGE-keskus neuvoo käyttäjiä heidän oikeuksiinsa liittyen sekä julkisten verkkopalvelujen käytössä. Näitä ovat esimerkiksi perhelisät, sosiaaliturva, ajoneuvojen rekisteröinti, kirjeiden kirjoittaminen jne. Otamme vuoden aikana vastaan 1500–2000 henkilöä, jotka tulevat pyytämään meiltä apua jokapäiväisen elämän eri osa-alueille (kts. alla).

Digitaalisten taitojen osalta meillä on sertifiointi myös hallitukselta (Espace Public Numérique -akkreditointi) sekä aluevaltuustolta (SudLabs-akkreditointi). Kaiken kaikkiaan pyrkimyksenämme on kaventaa digitaalista kuilua, joka on aina vain suurempi ongelma maaseutualueilla.

CEPAGE-keskus on sertifioitu sosiaalikeskukseksi Ranskan perhetukijärjestelmässä (Caisse des Allocations Familiales). Tiloissamme toimii myös kumppaneita, kuten esimerkiksi naisten ja perheiden oikeuksien tiedotuskeskus, julkisen talouden pääosasto sekä psykologi.

y

2) Eurooppa-osasto, joka sai vuonna 1995 European Rual Crossroads -sertifioinnin (eurooppalaisen maaseudun risteyskohta). CEPAGE-keskus toimi Europe Direct -keskuksen ominaisuudessa EU:n toimielinten yhteysryhmänä vuoteen 2021 saakka. CEPAGE-keskus toimii aktiivisesti myös eurooppalaisen yhteistyön alalla. Se koordinoi parhaillaan Erasmus+ -nuorisohanketta, jonka tavoitteena on edistää nuorten voimaannuttamista luomalla itsenäinen, virtuaalialusta Medialab. Se on myös osallistunut kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelman (CERV) hankehakuun liittyen Euroopan kansalaisuuteen, sekä Erasmus+ aikuiskoulutuksen hankehakuun, jonka tavoitteena on parantaa työllisyyttä niiden aikuisten osalta, joilla on alhainen osaamistaso.

CEPAGE-keskus osallistuu myös Euroopan solidaarisuusjoukkojen toimintaan. Se toivottaa joka vuosi tervetulleiksi kaksi eurooppalaista vapaaehtoista, jotka osallistuvat CEPAGEn toimintaan, mutta jotka kehittävät myös omaa toimintaansa, kuten kulttuurienvälisiä kahviloita.

y

Koulutusosasto: CEPAGE on toiminut aikuiskoulutuksen alalla keskuksen alusta alkaen vastaamalla väestön tarpeisiin. Tämän johdosta meille myönnettiin Espace Territorial d'Accès aux Premiers Savoirs -sertifiointi tunnustuksena panoksestamme perustaitojen tarjoamiseen paikallisille. Aluevaltuuston rahoittama CEPAGE-keskus on tarjonnut räätälöityä koulutusta noin sadalle aikuiselle ja nuorelle esimerkiksi ranskan kielen ja matematiikan perustaidoissa, englannin kielessä, erilaisien kertauskurssien muodossa jne.

CEPAGE jatkaa tätä koulutusta opettamalla digitaalisia taitoja aikuisille.

Mitä ongelmia olette kohdanneet järjestäessänne aikuiskoulutusta?

Ensinnäkin meillä on ongelma yhteensovittaa kysyntä ja tarjonta. Meidän on tartuttava toimeen kahdella tasolla. Yrittäjiä on tiedotettava kaikista eri yritysten tarjoamista koulutusmahdollisuuksista, minkä lisäksi työnhakijat täytyy saada ymmärtämään koulutuksen tarve ennen heidän työllistymistään. Yhteinen tekijä on koulutus. Ei vain perustaidoissa, vaan myös johonkin tiettyyn työhön tarvittavassa teknisessä osaamisessa. Nämä molemmat vaatimukset täyttävä kurssi olisi hyvä ajatus. Esimerkiksi ottamalla kohteeksi matalasti koulutetut ihmiset.

Päteville henkilöille pitäisi olla olemassa työkalu, jonka avulla eri osapuolet voivat nopeasti löytää toisensa.

Meidän tarvitsee tarjota yhä enemmän pitkän aikavälin paikallista koulutusta.

Miten rekrytoitte kouluttajia?

Ette osaa arvata, kuinka paljon alueelta löytyy ihmisiä, joilla on laaja-alaista osaamista. Tajusimme tämän muutama vuosi sitten, kun perustimme suositun maaseutuyliopiston. Paikalliset ihmiset jakoivat tietoaan, ja jos lähialueelta ei löytynyt tarvittavia taitoja, etsimme sopivia henkilöitä kauempaa.

Toimimme samoin ammatillisen koulutuksen kursseilla. Etsimme ensin paikallisesti ja sitten kauempaa verkostoistamme ja kumppaneidemme keskuudesta.

Tulosten perusteella paluu työelämään on ollut aina tyydyttävää ja uusien taitojen hankkiminen on ollut aina hyödyllistä opiskelijoillemme.

Eurooppa-tiedotus on aina ollut osa hankettanne. Mitä hyötyä näistä eurooppalaisista vaihdoista on ollut?

Olimme onnekkaita, kun saimme toimia Euroopan komission yhteysryhmänä maaseutualueille sekä European Rural Crossroads -risteyskohtana, ja nämä olivat loistavia välineitä vaihtojen järjestämiseen. Muistan esimerkiksi matkustaneeni erään Euroopan parlamentin jäsenen pyynnöstä Korsikaan EU:n yhteyspisteen avajaisiin, mikä antoi meille paitsi mahdollisuuden tavata ihmisiä, myös puhua työstämme.  Vähitellen verkosto muodostuu kansallisella tasolla. Tämä verkosto ei kuitenkaan rajoitu Ranskaan. Se on myös eurooppalainen, ja työskentelemme yhdessä – kaikki omanlaisinamme. Tämä on korvaamattoman arvokasta!

Toinen taso toiminnassamme on työmme eurooppalaisten hankkeiden parissa. Sitä kautta olemme päätyneet työskentelemään naisten ja miesten yhtäläisten mahdollisuuksien parissa, maaseutualueilla tapahtuvaa syrjintää vastaan, INTERREG-ohjelman hankkeissa, PRINCE-ohjelman hankkeissa sekä monissa muissa. Puhumattakaan Erasmus+ - ja eurooppalaisen vapaaehtoispalvelun hankkeista sekä juuri nyt Euroopan solidaarisuusjoukoista.

Kestäisi ikuisuuden listata kaikki näistä saamamme hyödyt, mutta mainitsen tässä muihin kulttuureihin tutustumisen, paikalliseen kehitykseen liittyvien ajatusten vaihdon, vilpittömät ystävyyssuhteet, yhteistyön oppimisen, halun jakaa hankkeita sekä uudet havainnot.

y

Voitteko kertoa äskettäin esittämästänne aikuiskoulutuksen Erasmus+ -kumppanuushankkeesta? Ketkä ovat kumppaneita ja mitkä ovat tavoitteenne?

Tämän Erasmus+ -kumppanuushankkeen tavoitteena on edistää maaseudun ja heikossa asemassa olevien kaupunkialueiden matalan osaamistason henkilöiden ammatillista integroitumista.

Meillä on viisi kumppania:

    • COOMPANION: yhteiskunnallinen osuuskunta Ruotsista
    • CICIA: yrityshautomo Romaniasta
    • KNOWHERE: koulutusyritys Italiasta
    • RIGHT CHALLENGE: portugalilainen yhdistys, jonka tavoitteena on edistää integroitumista työllistämisen kautta
    • FR CEPAGE: maaseudun kehittämisjärjestö Ranskasta

Saavuttaaksemme tavoitteemme, luomme koosteen sellaisista resursseista sekä koulutusresursseista, jotka liittyvät ammatillisessa integroinnissa tarvittaviin pehmeisiin taitoihin ja yritystoiminnan perusteisiin. Ne ovat saatavilla MOOC-kursseina, jotka löytyvät kumppanien verkkosivuilta.

Koulutamme myös kouluttajia uusimpien innovatiivisten aikuiskoulutusmenetelmien käyttöön ja julkaisemme kouluttajan oppaan.

Koulutusresurssien luomisen ja kouluttajien kouluttamisen jälkeen järjestämme kaksi pilottikurssia kuhunkin maahan. Yksi keskittyy yritystoimintaan ja toinen työllistymisessä tarvittaviin pehmeisiin taitoihin. Toivomme voivamme kouluttaa yhteensä 150 ihmistä.

Mitä aloitteita haluaisitte käynnistää tai vahvistaa tulevina kuukausina?

Haluamme vahvistaa aikuiskoulutuskeskusta, koska sille on todellista tarvetta alueella. Tämä kuitenkin edellyttää, että saamme rahoitusta. Identiteettimme mukaisesti meidän on käännyttävä institutionaalisten kumppaneiden puoleen, mutta myös mainitsemiemme paikallisten rakenteiden puoleen.

Tämä on vasta alkua, meidän on jatkettava!

Login (11)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.
Switch Language

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää