European Commission logo
Create an account
Blog
Blogi

Ajattelun avartamista Irlannissa

Erasmus+ -hankkeen mahdollistamalla kurssiviikolla Irlannissa aiheina olivat luovuus, kriittinen ajattelu, viestintä ja yhteistyö.

Matkasin kesäkuun alussa Dubliniin Irlantiin “The 4Cs: Creativity, Critical Thinking, Communication and Collaboration in Schools” -nimiselle kurssille. Kurssi oli Europass Teacher Academyn järjestämä. Kurssilla käsiteltiin “neljää C:tä” eli miten luovuus, kriittinen ajattelu, viestintä ja yhteistyö liittyvät opetukseen ja koulutukseen.

Kurssilla tehtiin erilaisia harjoituksia, joita voi hyödyntää paitsi opetuksessa ja koulutuksessa, myös työpaikoilla. Yhteistyötaitojen osiossa esiteltiin erilaisia hauskoja tiimitehtäviä, joita voi hyödyntää esimerkiksi tiimien vahvistamisessa. Kurssilla kirjoitettiin eri metodeja käyttäen lyhyitä tekstejä ja runoja, jotka herättelivät luovuutta. Hauskat tehtävät lisäävät myös oppijoiden motivaatiota!

Vihreää maisemaa merenrannalla Irlannissa.

Kurssin sisältö ei välttämättä antanut suoraan uutta tietoa vaan rikkaus oli siinä, että sain kimmokkeita ajatella asioita eri perspektiivistä ja pohtia niiden kehittämistä. Viestintäasiantuntijan työssäni Opintokeskus Siviksessä koulutusten suunnittelu ja kouluttajana toimiminen on vähäisempää, mutta osaamisen ja tietojen laajentaminen koulutukseen liittyvistä teemoista on tärkeää ja sitä tämä kurssi todella tarjosi. Monet kurssilla käsitellyt asiat, kuten ajanhallintataidot, työn hallintaan liittyvät taidot ja tietoisuus non-verbaalista kommunikaatiosta ovat hyödyksi kaikissa työtehtävissä. Kriittinen ajattelu ja medialukutaito korostuvat myös nykyaikana, kun valeuutisten määrä lisääntyy ja viestintäkanavat moninaistuvat.

Kurssilta jäivät erityisesti mieleen muut osallistujat ja heidän kanssaan käydyt keskustelut. Muut kurssilaiset olivat opettajia ja koulutuksen parissa työskenteleviä eri puolilta Eurooppaa: Sloveniasta, Puolasta, Espanjasta ja Italiasta. Kurssi tarjosi myös mahdollisuuden kuulla eri maiden opetusjärjestelmistä ja kouluttajien ja opettajien työstä.

Yhdeksän kurssilaista ja kouluttajaa rivissä koulutuspaikan pihalla Dublinissa.

Ajatusten, näkemysten ja kokemusten vaihto muodostui itselleni kurssin yhdeksi tärkeimmäksi anniksi ja se laajensi kurssilla opittuja ja käsiteltyjä asioita. Kurssin teemojen pohjalta oli mielenkiintoista keskustella muiden osallistujien kanssaan eri koulutukseen liittyvistä teemoista, kuten elinikäisestä oppimisesta, sivistyksestä ja tulevaisuudessa tarvittavista taidoista. Koulutuksen merkitys ja tulevaisuuden tarpeet nousivat myös keskusteluihin. Viestin työssäni näistä teemoista ja on aina hyödyllistä oppia niistä lisää. Kurssilla oli hienoa saada myös erilaista ymmärrystä teemoihin eri kulttuureista tulevilta osallistujilta. Kurssi avarsi ajattelua monista oppimiseen liittyvistä teemoista. Kurssin kansainvälinen osallistujajoukko toi mukanaan erilaisia näkökulmia ja uutta tietoa koulutuksesta ja oppimisesta eri maissa. Ajattelun avartamisesta on aina hyötyä!

Tämä blogikirjoitus on osa Erasmus+ -hanketta "Demokratiaa vahvistamassa koulutuksen keinoin". Neljän suomalaisen opintokeskuksen pedagogit oppivat hankkeessa eurooppalaisilta kollegoiltaan osallistumalla kursseille tai "varjostamalla" kollegojen työtä (job shadowing) eri Euroopan maissa.

Login (0)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: Aktiivinen ikääntyminen ja elämän siirtymät

Mikä elämän siirtymävaiheissa on haastavaa? Miten sukupolvien välinen oppiminen voi auttaa aktiivisessa ikääntymisessä ja elämän siirtymävaiheissa?

Lisää

EPALE verkkokeskustelu: Uutisia koskeva aikuisten medialukutaito – miksi se on tärkeää juuri nyt?

Kerro näkemyksesi uutisia koskevasta aikuisten medialukutaidosta!

Lisää