Hyppää pääsisältöön
Blog
Blogi

Aikuisoppimista päihderiippuvuudesta toipuville

Soilse-ohjelmassa työskentelevä Gerry McAleenan kertoi EPALElle osallistumisestaan kansainväliseen RECOVEU-ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa päihderiippuvuudesta toipuvia aikuisia palaamaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi aikuisoppimisen avulla.

Adult learners in addiction recovery

Soilse-ohjelmassa työskentelevä Gerry McAleenan kertoi EPALElle osallistumisestaan kansainväliseen RECOVEU-ohjelmaan, jonka tavoitteena on auttaa päihderiippuvuudesta toipuvia aikuisia palaamaan yhteiskunnan täysivaltaisiksi jäseniksi aikuisoppimisen avulla. 

Aikuisoppimisen kontekstissa päihderiippuvuudesta toipuvat ovat erityisen hankala ryhmä tavoittaa ja saada osallistumaan. He ovat yleensä koulutuksen keskeyttäneitä eikä heillä ole tutkintoja. He ovat kokeneet elämässään äärimmäistä sosiaalista syrjäytymistä, terveysongelmia ja usein myös vankeustuomioita. Tällaisen sosiaalisesti syrjäytyneen ryhmän on ylitettävä vaikeita esteitä päästäkseen taas osaksi yhteiskuntaa. Miten heidät siis saa sitoutumaan aikuisoppimiseen? 

Gerry McAleenan

RECOVEU-ohjelma

RECOVEU oli vuosina 2014–2017 järjestetty Grundtvig-ohjelma, jonka tarkoituksena oli tunnistaa päihderiippuvuudesta toipuvien aikuisten kohtaamat esteet Euroopan unionin alueella, luoda tarveperusteinen opetussuunnitelma heidän valmistelemisekseen aikuisoppimista ja jatko-opintoja varten sekä herättää keskustelua toipumispääoman käsitteestä. RECOVEU-ohjelman kumppaneita olivat Soilse Addiction Recovery Programme (Irlanti), Staffordshire University (Englanti), Centre for the Advancement of Research and Development in Educational Technology (Kypros), St Dimitre Programme (Romania) ja Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (Italia).

Koska päihderiippuvuudesta toipuville aikuisille ei ole juuri heitä varten suunniteltua opintoihin valmistavaa kurssia, he joutuvat kohtaamaan monenlaisia ongelmia ja esteitä. Kumppanimaissa tehdyissä politiikkaa ja käytäntöjä koskevissa katsauksissa havaittiin tiettyjä mahdollisuuksia, joiden avulla tällaiset aikuiset voivat osallistua työllistettävyysohjelmiin.

 

Aikuisten tarpeiden ja ongelmien tunnistaminen

Yleisesti ottaen päihderiippuvuudesta toipuvien aikuisten opiskelusta on tarjolla vain vähän tietoa, ellei oteta lukuun Keanen tutkimusta Soilse-ohjelman osanottajista. RECOVEU avasi keskusteluyhteyden päihderiippuvuudesta toipuvien aikuisten, aikuiskouluttajien sekä päihdekuntoutuksen tarjoajien välille, minkä seurauksena syntyi 20 tuntia kestävä opintoihin valmistava kurssi.

Kumppanimaissa koottiin palveluiden käyttäjistä, aikuiskouluttajista ja palveluntarjoajista koostuvia asiantuntijaryhmiä. Asiantuntijaryhmät tunnistivat sekä yleisiä että tapauskohtaisia oppimisen esteitä, joita päihderiippuvuudesta toipuvat aikuiset kohtaavat. Tällaisia ovat rahan, lastenhoidon, välineiden ja opiskelutilan puute, vaikeudet lomakkeiden täyttämisessä, aiemmat rikostuomiot, henkilöllisyystodistusten puute ja kodittomuus.

Monet eivät olleet koskaan olleet palkkatyössä, ja vain harvalla oli tutkinto. Useimmilla näistä aikuisista oli huonoja kokemuksia kouluista, ja kaikki olivat köyhiä. Monet kokivat häpeää päihderiippuvaiseksi leimautumisestaan. Heidän itsetuntonsa oli heikko, ja he tunsivat syrjäytyneensä epäoikeudenmukaisesti. Riippuvuudesta johtuvat vallitsevat lääketieteelliset, farmakologiset, moraaliset ja rikosoikeudelliset seuraamukset eristivät heitä entisestään. Niinpä kohdattuaan monenlaisia epäkohtia monet eivät enää uskoneet aikuiskoulutuksen hyötyihin.

RECOVEU-kumppanit olivat yhtä mieltä siitä, että opetussuunnitelman kehittämisessä ei saisi toistaa aiempien epäonnistuneiden ohjelmien virheitä. Vaikka ”oppiminen työpaikkaa varten” on uusliberaali käsite, se on ohjaileva ja yksiulotteinen. Päihderiippuvuudesta toipuville sopii enemmän ”oppiminen toipumista varten” kuin osallistuminen muodolliseen koulutukseen. RECOVEU edistää tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta ja korostaa sitä, että riippuvuudesta toipuvat tarvitsevat epäsuotuisan taustansa vuoksi enemmän tukea ja voimavaroja haasteidensa voittamiseen.

 

Mukautettu opetussuunnitelma

Ohjelmassa kehitettiin opetussuunnitelma, joka sisälsi viisi kokeilumoduulia: Toipuminen ja sinnikkyys, Toipuminen ja oppimaan oppiminen, Toipuminen ja sähköinen oppiminen, Toipuminen ja yhteisö sekä Toipuminen ja työllistettävyys. Niiden sisältö perustui asiantuntijaryhmän tietoihin. Opetussuunnitelmassa käytiin läpi, mitä koulutuksen aloittaminen ja siinä eteneminen vaativat. Lisäksi käsiteltiin toipumisen edellytyksiä, kuten sinnikkyyden kehittämistä, oppimisyhteisöihin osallistumista ja välien korjaamista omaan perheeseen. Opetussuunnitelma pilotoitiin onnistuneesti, joten se on nyt osa Soilse-ohjelmaa. Tuloksena syntyi metodologisesti yhteistyöhön, kokemuksellisuuteen ja osallisuuteen perustuva koulutus.

 

Poliittinen vaikuttaminen

Edunvalvonta on tärkeä osa päättäjien informointia ja ratkaisujen ehdottamista, ja RECOVEU on päättäjille tärkeä tietolähde.  Vuosille 2017–2025 laaditussa Irlannin kansallisessa huumausainestrategiassa (”Reducing Harm, Supporting Recovery”) kerrotaan irlantilaisen kumppanin (Soilse-ohjelman) tavasta käyttää toipumispääomaa. Toipumispääoma sisältää inhimillisen, sosiaalisen, fyysisen ja kulttuurisen pääoman ja on niiden voimavarojen summa, joita ihminen tarvitsee toipumisen aloittamiseen ja ylläpitämiseen.

RECOVEU-prosessin toinen myönteinen, joskin epäsuora, seuraus oli Recovery Academy of Irelandin perustaminen. Se on Soilsen alulle panema yhteistyöfoorumi, joka yhdistää järjestöjä ja riippuvuudesta toipuvia ihmisiä. Recovery Academy of Ireland keskittyy oppimiseen toipumista varten, sosiaaliseen osallisuuteen sekä aktivointiin.

Valitettavasti Ison-Britannian brexit-kansanäänestyksen seurauksena yhteistyökumppanimme Staffordshire Universitystä ovat jättäneet työnsä, joten yhteisiä asioita koskeva yhteistyö Irlannin lähimmän naapurin kanssa ei vaikuta tällä hetkellä todennäköiseltä


Gerry McAleenan on Soilse-ohjelman palvelujohtaja. Soilse on päiväkuntoutusohjelma, jossa käytetään aikuisoppimisen tekniikoita päihderiippuvuudesta toipuvien tukemisessa. Soilse auttaa ihmisiä, jotka ovat joko metadonikorvaushoitoa saavia tai kuivilla olevia entisiä heroiinin käyttäjiä. Ohjelmassa tarjotaan tukea luku- ja kirjoitustaidon kehittämiseen, lukihäiriöön, opintoihin, ammatinvalintaan ja kokonaisvaltaiseen oppimiseen. McAleenan keskittyy erityisesti torjumaan säästötoimien sekä elintärkeiden päihde-, aikuiskoulutus- ja asumispalveluiden leikkausten tuhoisia vaikutuksia.

Login (8)

Kirjaudu sisään tai Rekisteröidy julkaistaksesi kommentteja.

Haluatko toisen kieliversion?

Tämä dokumentti on luettavissa myös muilla kielillä. Valitse alta.

Want to write a blog post ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new article!

Viimeisimmät keskustelut

EPALEn verkkokeskustelu: terveelliseen elämään liittyvien taitojen kehittäminen koronaviruksen aikakaudella

Osallistu verkkokeskusteluun ja katso suora verkkolähetys!

Lisää

EPALEn online-keskustelu: Monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa

Torstaina 26. marraskuuta klo 11.00-17.00 Suomen aikaa, EPALE järjestää online-keskustelun aiheesta monimuoto-oppiminen aikuiskoulutuksessa. Keskustelu järjestetään nyt täysin uudella formaatilla, jossa tilaisuus alkaa 30 minuutin suoralla verkkolähetyksellä, jonka aikana ja jälkeen keskustelua jatketaan EPALEn verkkoalustalla.

Lisää

EPALEn online-keskustelu: ikäihmisten sosiaalinen osallisuus ja sukupolvien välinen oppiminen

EPALE järjestää online-keskustelun ikäihmisten sosiaalisesta osallisuudesta ja sukupolvien välisestä oppimisesta keskiviikkona 28. lokakuuta klo 11.00 alkaen. Kommentit aukeavat 19. lokakuuta, jolloin osallistujat voivat halutessaan esitellä itsensä ja julkaista kommenttinsa etukäteen. Tule mukaan keskustelemaan!

Lisää