chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Vanemaealised

EPALE Resource kit 2020: what a Year!

Ajaveeb

| 25 Veebruar 2021
| looja Piret Maiberg-Nõu

“Challenging” is probably among the most used attributes to describe 2020. The COVID-19 pandemic has overturned many of our certainties and has forced us to reinvent our lives, our careers and – in the end – ourselves. The Adult Education community has been strongly affected by these changes, but has also shown a high degree of resilience, responding to the challenges with an extraordinary creativity. And this power of reinvention, is reflected by the incredibly valuable, deep and diversified contents that have enriched our EPALE platform in 2020.

EPALE 2021 Thematic Focuses

Ajaveeb

| 11 Veebruar 2021
| looja Piret Maiberg-Nõu

Oleme palju õppinud Covid-19 kriisist ja olime sunnitud paljud meetodid ümber vaatama. Taipasime, et meid ootavad mitmed huvitavad kogemused, aga paraku on suurenenud ka teatud valdkondades ebavõrdsus kriisi tagajärjel.  Kõike seda arvesse võttes, keskendume aasta jooksul kolmele peamisele teemale. Jälgime, kuidas asjad arenevad järgnevate kuude jooksul ja vaatame iga teemat süvitsi omal ajal.  Kutsume sind üles panustama, oma arvamusi, kogemusi, projekte ja ideid jagama. Siin on 2021. aasta fookusteemad. 

Ajaveeb

| 17 November 2020
| looja Anneli Salk

Peale Seenioride Ülikooli loengut pöördus üks vanaproua minu poole ning ütles, etl talle meeldib eluga kaasas käia ning õppida. Samas lisas ohates, et sellel aastal on õppimisega kaasnenud nii palju ümberkorraldusi, et enam ei teagi mida peale hakata. Kord jäetakse loengud koroona tõttu ära, kord on distantsi hoidmise ja maski kandmise nõue ning siis mõningaid loenguid saab vaadata ainult veebist. Proua lisas, et ta on juba üheksakümne viie aastane ning vahel on tunne, et maailm libiseb eest ära!

The six key competencies for life learning in later life and active ageing

Ajaveeb

| 11 November 2020
| looja Piret Maiberg-Nõu

Eakate sotsiaalne kaasatus on üks Euroopa Komisjoni juhtpoliitikatest. Varasematel programmiperioodidel on seda pidevalt reklaamitud paljude erinevate ELi rahastamisvahendite ja programmide kaudu. Sel moel on olnud võimalik esile tuua mitmeid aspekte, mis võivad aidata meil väärtustada eakate liikmete aktiivset ja täielikku kaasamist ühiskonna säästvasse arengusse ning tunnustada kaasamise sotsiaalset ja kultuurilist väärtust.

Ältere Frau mit Smartphone, in dem ihr Auge abgebildet ist, lachend

Ajaveeb

| 11 November 2020
| looja Piret Maiberg-Nõu

Kui nooremad inimesed on digimaailmas praktiliselt üleskasvanud, siis paljude vanemate inimeste jaoks tähendab digimaailm millegi täiesti uue õppimist. Ka vanematel inimestel on õigus saada tuge oskuslikku ja iseseisva uusmeedia kasutama õppimiseks sellisel määral, et nad saavad nautida digimaailma täit võlu. Organisatsioon, mis on pühendanud ennast sellele teemalse algusest saati ja saanud ka mitmeid auhindu on ühendus “Wege aus der Einsamkeit” (otsetõlkes: “Tee üksindusest välja”).

Ajaveeb

| 20 Oktoober 2020
| looja Piret Maiberg-Nõu

Ühenduvus, sotsiaalne kaasatus ja digitaalne kaasatus on lähedased mõisted ning on seotud tänapäeva võrgustunud ühiskonna ja eakate inimestega. Kõigil spetsialistidel, kes on seotud vanemaealiste hariduse ja õppimisega, on kohustus anda oma panus digitaalse lõhe vähendamisse meie ühiskonnas. Digitaalne lõhe lahutab põlvkondi ja kahjuks muutub see üha suuremaks. Vanemad õppijad ei näe tegelikult digiõppe eeliseid. Kahtlemata on näost-näkku arutelu vanemaealiste täiskasvanute hariduses endiselt parim meetod ning vastab enamiku vanemate õppijate psühho-sotsiaalsetele vajadustele.

EPALE focus: Social inclusion of the ageing population and intergenerational learning

Ajaveeb

| 9 Oktoober 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Euroopas Demograafiliste muutuste taustal on Euroopas palju vanu inimesi ja nad moodustavad kasvava osa Euroopa Liidu elanikkonnast. Seetõttu on ülioluline pakkuda eakatele kvaliteetseid õppimisvõimalusi ning kaasata nad elukestva õppe ja ühiskonnas aktiivse osalemise strateegiatesse. Kodanikud peavad ka vanemas eas saama igati osaleda ühiskonnaelus ning olles selle juures aktiivsed, autonoomsed ja terved. Selles kontekstis tutvustame 2020. aasta neljandat temaafookust!

Ajaveeb

| 22 September 2020
| looja Kaire Viil

Olen koolituste tellijatega suheldes pannud mitu korda tähele justkui vabandavat repliiki: “Tead, koolitusele tuleb ka vanemaid inimesi”. Eakamad õppijad omandavad uut infot ja töövõtteid küll aeglasemalt, kuid seegi pole erivajadus. Koolitusega seotud inimesed ei peaks õppimisel rõhutama kellegi vanust. Tänu ühiskonna kiirele muutumisele on elukestev õpe igas vanuses ärksate inimeste mõtteviis ja elustiil.

Impact of Demographic Change

Ajaveeb

| 5 August 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Euroopa Komisjon ratifitseeris oma esimese aruande demograafiliste muutuste mõju kohta Euroopas. See on lähtepunkt tulevastele meetmetele, sidudes sellesse ka COVID-19 kriisijärgset taastamiskava. Atuanne põhineb Eurostati esitatud andmetel ja graafikutel, mis kajastavad Euroopa rahvastikku.

Ajaveeb

| 8 Juuli 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Rahvastiku vananemisest on Lätis saamas üks suuremaid väljakutseid, kuna oodatav eluiga kasvab, siis sellega suureneb ka pensionäride osakaal. Elanikkonna vananemine on pikaajaline ja pöördumatu protsess, mida ei saa peatada, kuid riik saab püüda leevendada selle negatiivseid tagajärgi.

Uudised

| 3 Märts 2021
| looja Piret Maiberg-Nõu

Vanematel inimestel on Covid-19 pandeemia jätkudes suurem oht tunda end isoleerituna või on neil lihtsalt aega rohkem kui teistel. Noortel on võõrkeele praktiseerimine väga raske, sest keelevahetusreisid on osaliselt peatatud. Muul ajal oleksid nad saanud reisida välismaale või osaleda struktureeritud keelekursusel mõnes teises EU riigis. ShareAmi võimaldab noortel praktiseerida prantsuse keelt ning kaasata aktiivselt vanemaealised inimesed, kes on isolatsiooni ja sotsiaalse tõrjutuse riskigrupis. 

Uudised

| 28 Jaanuar 2021
| looja EPALE Keskus Eestis

Jaanuaris viime läbi küsitlust nende inimeste seas, kes tegelevad Eestis vanemas keskeas ja vanemas eas inimeste arendamise ja sotsiaalse kaasamisega. Ankeedile on tänaseks vastanud juba üle 250 inimese. Praegu jagame viimast üleskutset, et kõik sellest suurest ja mitmekesisest spetsialistide sihtgrupist küsitluse info saaks ning need, kes on küll info saanud, aga unustanud, jõuaksid küsitlusele vastata.

Uudised

| 3 Jaanuar 2017
| looja Agne Narusk

Maikuust laieneb tasuta õppimisvõimaluste ring töötavate inimeste jaoks veelgi, kutsekoolide tasuta kursuste kõrval saab kasutama hakata ka töötukassa koolituskaarti. Kui seni on töötukassa panustanud eelkõige töötute aitamisse, siis nüüd saavad koolituskaardi alusel vajalikku täiendus- või ümberõppe koolitust taotleda needki, kes käivad tööl, kirjutab 3. jaanuari Eesti Päevaleht.

Esmaspäev 19 Aprill 2021 kuni Teisipäev 20 Aprill 2021, France

15. International Conference on Andragogy and Adult Learning

International Conference on Andragogy and Adult Learning is the premier interdisciplinary forum for the presentation of new advances and research results in the fields of Andragogy and Adult Learning. The conference will bring together leading academic scientists, researchers and scholars in the domain of interest from around the world. Topics of interest for submission include, but are not limited to:

Esmaspäev 22 Märts 2021 kuni Teisipäev 23 Märts 2021, Czech Republic

Kurz ZÁKLADY AGE MANAGEMENTU

Základy age managementu je vzdělávací aktivita vedoucí k seznámení účastníků s konceptem pracovní schopnosti jako základního předpokladu pro zavádění opatření age managementu ve firmách a v organizacích. Absolventi budou znát teoretická východiska jednotlivých pilířů age managementu a jejich vazbu na personální procesy, které s tímto konceptem pracují. Absolventi budou umět používat koncept pracovní schopnosti při zavádění opatření age managementu do praxe organizací a firem.

 

Kolmapäev 19 Mai 2021 kuni Reede 21 Mai 2021, Poland

ACTIVE AGING - EGREPA conference 2021

Active Aging -- New challenges, new opportunities.
Bridging resarch & practice.
Hybrid conference with maximum flexibility for speakers and participants.

On the first day, the Erasmus+ project ACTIMENTIA will be presented.

On the 2nd and 3rd days, reseach will be presented in lectures, talks and posters.

KEYNOTE SPEAKERS:
Prof. Taina Rantanen, University of Jyväskylä, Finland
Prof. Eling De Bruin, ETH Zurich, Switzerland, and Karolinska Institute, Sweden.

Kasutaja Piret Maiberg-Nõu pilt

discussions

| 11 Veebruar 2021
| looja Piret Maiberg-Nõu

Kutsume sind rikastama eelseisvata aastat oma panuse ja ekspertiisiga! Alustuseks võta osa veebiarutelust, mis toimub teisipäeval, 9. märtsil kell  10-16 (CET). Kirjalik arutelu toimub otseülekandena ja juhatab sisse 2021. aasta fookusteemad. Arutelu juhivad EPALE toimkonna nimel Gina Ebner ja  Aleksandra Kozyra EAEA-st.

Materjalid

| 8 November 2020
| looja Kadi Kass

Rahvastiku vananemine on probleemiks kogu maailmas ja eriti Eestis kui väikesearvulise rahvastikuga riigis. Seetõttu tuleb rahvastikupoliitikas rohkem tähelepanu pöörata vanemaealiste vajadustele. Hilisvanadus on ühtlasi ka naisküsimus, sest naisi on pikaealiste hulgas palju rohkem kui mehi (Gothoni, 2008). Negatiivsed stereotüübid ja suhtumine vanemaealistesse kui kehva tervise ja vähese õppimisvõimega inimgruppi jätab vanemaealised ilma võimalusest panustada ühiskonda oma kogemustega ning surub nad hoopis abivajajate staatusesse.

Materjalid

| 12 Juuni 2020
| looja Kadi Kass

Magistritöö eesmärgiks on uurida, millega tuleb arvestada eakale inimesele nutiseadme kasutamist selgeks õpetamisel, seda üheksa Eestis tegutseva koolitaja kogemustele tuginedes. Töö fookuses oli nutitelefonide ja tahvelarvutite kasutamine. Magistritöö uurimisküsimustele vastuste leidmiseks kasutasin poolstruktureeritud intervjuud, mille viisin läbi üheksa Eestis tegutseva koolitaja seas, kes puutuvad aktiivsemalt kokku vanematele inimestele nutiseadmete õpetamisega.

Materjalid

| 11 Aprill 2020
| looja Kadi Kass

Arutelud ühiskonnas keskenduvad sellele, kuidas vanemaealisi kaasata sotsiaalselt aktiivsetesse tegevustesse tööl või kogukonnas, et tagada sellega elukestev õppimine ja heaolu. Inimene saab kogemused formaalse, mitteformaalse ja ka informaalse õppimise kaudu. Informaalsele õppimisele ei omistata õppimise tähendust, seda peetakse elu või töö osaks.

Materjalid

| 11 Aprill 2020
| looja Katre Savi

XXI Täiskasvanuhariduse foorum toimus 26. oktoobril 2017.a. Tallinnas ning fookuses olid erinevatest põlvkondadest õppijad.

Foorumil otsiti vastuseid aktuaalsetele haridusküsimustele ning prooviti leida lahendusi elukestva õppe ja täiskasvanuhariduse probleemidele. Ühtlasi arutati, kuidas saab koolitaja kiiresti arenevas ühiskonnas täita erinevatest põlvkondadest õppijate ootusi – milliseid metoodikaid selleks kasutada ning kuidas uusi lähenemisi rakendada. Foorumi peaesinejateks olid oma valdkonna tipud.

Materjalid

| 10 Aprill 2020
| looja Kadi Kass

Käesoleva tegevusuuringu sisuks on juhendava autobiograafia meetodi kasutamine inglise keele õppes, mis on suunatud eakatele. Tegevusuuringu aluseks toetutakse Birreni ja Cochran (2001) Mertleri (2013), McAteeri (2013), Johnsoni (2008) seisukohtadele.

Uurimisküsimus tuleneb keeleõpetamise kogemusest ja tegevusuuringu ideest kasutatud uut lähenemist ning uurida selle mõju. Keeleõppes kasutati juhendava autobiograafia meetodit, mis kohandati eakate õppegrupis. Tegevusuuringu strateegia aitab uut meetodit katsetada ja selle mõjusid hinnata.