chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Riiklik poliitika ja rahastamine

Ajaveeb

| 3 Aprill 2020
| looja Sigrid Aruväli

Täiskasvanute õpivajadused on sageli seotud vajadusega end tööalaselt täiendada või suuremate muutuste korral omandada uus eriala. Õppija hüvanguks on õpe, mis põhineb töömaailma vajadustel ning võimaldab omandada teadmisi ja oskusi, mida tööandjad ootavad. Kvaliteetse õppe läbiviimise üheks eelduseks ja lähtekohaks on kvaliteetne õppekava. Töömaailmaga seotud täienduskoolituse õppekavade koostamiseks saab koolitaja ja koolitusasutus sisendi kutsesüsteemist ning kutsestandarditest.

Ajaveeb

| 12 Aprill 2019
| looja Juha Wakonen

On oluline, et inimesed osaleksid sotsiaalses dialoogis ja oleksid kogukondades aktiivsed. See suurendab meie sotsiaalset ühtekuuluvust ja edendab demokraatlikke põhiväärtusi nii individuaalsel tasandil kui ka ühiskonnas tervikuna. Kodanikuhariduse eesmärk on selliseid tegevusi toetada. Kodanikuharidus tähendab eelkõige teadlikkust iga inimese õigustest ja võimalustest ning viisidest, kuidas neid mõjutada.

Ajaveeb

| 31 Märts 2019
| looja Putri Rizki Dia...

Koolide ja ülikoolide partnerlusprogramm on muutunud ülemaailmseks trendiks. Jones jt (2016) uskusid, et ülikool võiks oma traditsioonilisele rollile lisaks pakkuda õpetajatele eelkoolitust. Enamikes maailma haridussüsteemides pakub ülikool õpetajatele kursusi ja eelkoolitust, samal ajal kui partnerlus kooliga on tavaliselt suunatud neile reaalsete kogemuste pakkumiseks. Ülikoolidel on keeruline ümber orienteeruda, kuidas suhelda koolidega õpetajatele eelkoolituse andmise teemadel, et parimal viisil kasutada nende pakutavat rikkalikku õppimiskogemust.

Ajaveeb

| 7 Märts 2019
| looja Prum Kang

Eestis viibimise ajal külastasin paari kutseõppeasutust, mis andis mulle huvitavat mõtlemisainet, et võrrelda Eesti süsteemi oma kodumaa, Lõuna-Korea omaga. Käesolev võrdlev essee on selle arutelu tulemus. Essee eesmärk on anda soovitusi tulevikuks, missugune võiks olla soolise võrdõiguslikkuse roll loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia (LTT) valdkonna kutsehariduses ja kutsekoolituses nii Eestis kui ka Lõuna-Koreas.

Uudised

| 26 August 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Integratsiooni Sihtasutus on kuulutanud välja ideekorje lõimumisalasteks koostöötegevusteks. INSA rahastab konkursiga valitud ideede elluviimist summas kuni 4 900 eurot.

Oodatakse ideid, mis on suunatud erinevate rahvuste esindajate vahel kontaktide tihendamisele, lõimumisega tegelevate ja lõimumist toetavate organisatsioonide koostöö arendamisele ja teadlikkuse kasvatamisele Eesti kultuurilisest mitmekesisusest.

Uudised

| 5 Märts 2020
| looja Georgi SKOROBOGATOV

Täienduskoolitusasutuse pidajad peavad esitama tegevusnäitajate arvulised andmed (alustanud õppijate, väljastatud tunnistuste ja erineva mahuga kursuste arvud) ajavahemiku kohta 01.01 31.12.2019 haridusportaali hiljemalt 31. märtsiks 2020. Tegevusnäitajate arvestamisel võetakse aluseks kursused, mis on lõppenud arvestuse aluseks olnud kalendriaastal. Kui koolitus algas 2019. aastal ja jätkub ka 2020. aastal, siis andmed lähevad 2020. aasta arvestusse. Kui koolitus toimus mitme koolitusasutuse koostöös, siis esitab tegevusnäitajad asutus, kes oli koolituse peamine korraldaja.

Uudised

| 5 Märts 2020
| looja Monica Marfeldt

Sel kevadel toimuvad kõikides maakondades täiskasvanuhariduse koostööseminarid, mille eesmärk on maakonna täiskasvanuhariduse võrgustike ja osapoolte omavahelise koostöö tõhustamine.
Seminaride  käigus antakse ülevaade täiskasvanuharidusest riigi ja maakonna tasandil ning arutletakse koostöövõrgustike võimaluste üle täiskasvanuõppe edendamisel.

Koostööseminaride ajakava
MÄRTS
11.03 Paide (Paide- ja Järvamaa)
17.03 Tartu
26.03 Rakvere (Jõgeva- ja Lääne-Virumaa)
31.03 Otepää (Valga-, Võru- ja Põlvamaa)

Uudised

| 15 Oktoober 2019
| looja Kaija Kumpas-Lenk

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) alustas 1. oktoobril lävendipõhise hindamisega Eesti Töötukassa koolituskaardi partnerite seas. Lävendipõhisel hindamisel hinnatakse täienduskoolitusasutuste veebilehti, õppekavasid ja õppe läbiviimist, lähtudes täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud nõuetest. Sellega seoses otsib EKKA

hindamiseksperte täienduskoolitusasutuste õppekavade ja õppe läbiviimise kvaliteedi hindamiseks.

Oled oodatud kandideerima, kui vastad vähemalt ühele alljärgnevatest nõuetest:

Uudised

| 2 September 2019
| looja Kaija Kumpas-Lenk

2019. aasta sügisest alustab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) koostöös haridus- ja teadusministeeriumiga täienduskoolitusasutuste kvaliteedi hindamisega, mille üheks tegevuseks on asutuste veebilehtede vastavuse hindamine täiskasvanute koolituse seaduse nõuetele.

Sellest tulenevalt otsib EKKA täienduskoolitusasutuste veebilehtede hindajaid.

Oled oodatud kandideerima, kui:

Teisipäev 22 September 2020, Serbia

Okrugli sto u okviru projekta UP NOW

Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije u utorak, 22. septembra 2020. u 10h u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti (Kneza Mihaila 35, Beograd, prvi sprat, sala 3) organizuje Okrugli sto u okviru projekta Metode radnog osposobljavanja: Nove šanse za razvoj veština odraslih u Republici Srbiji (UP NOW).

Kolmapäev 4 November 2020, England

Lifelong Learning: Raising Standards of Adult Education

Inside Government

This LifeLong Learning event is designed for Further Education Providers and Local Authorities and will provide an opportunity for participants to discuss strategies for enhancing the quality of adult education. This Forum will see policymakers and sector leaders share policy updates, while best practice case studies will share methods for ensuring training and learning opportunities are accessible to those who would most benefit and are in line with the latest labour market needs.

Neljapäev 18 Märts 2021 kuni Reede 19 Märts 2021, Italy

New Perspectives in Science Education International Conference – 10th Edition

The 10th edition of the New Perspectives in Science Education Conference will take place in Florence, Italy, on 18 - 19 March 2021. The objective of the Conference is to promote transnational cooperation and share good practice in the field of science education. The New Perspectives in Science Education Conference is also an excellent opportunity for the presentation of previous and current projects in the science field.                 

Neljapäev 9 Juuli 2020, Bulgaria

Търговище ще посрещне членовете на Координационния съвет на Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“

На 9 юли 2020 г. в град Търговище ще се проведе първата за тази година работна среща на Координационния съвет за Националната платформа „Обединени за ученето на възрастни“.

Neljapäev 18 Juuni 2020, Greece

Τηλεημερίδα για τα 20 χρόνια της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος

Ο Πολιτισμός σε Σταυροδρόμι... Η Κοινωνική-Πολιτική Ευθύνη των Πληροφορικών: Ενεργοί Πολίτες ή δακτυλογράφοι του "Μεγάλου Αδελφου";

Κεντρικός Ομιλητής: Χρίστος Παπαδημητρίου, Καθηγητής Πληροφορικής, Πανεπιστήμιο Κολούμπια

Materjalid

| 17 Juuni 2020
| looja Marit Valge

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta veebruaris heaks tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi kontseptsiooni OSKA, et paremini siduda tööturu vajadusi ja koolituspakkumist ning tagada, et tööturul toimuvad muutused ja ühiskonna vajadused jõuaksid koolituspakkumisse võimalikult kiiresti. OSKA toetab tööandjate ja õppeasutuste koostööd õppekavade arendamisel ning ajakohase tööturuinfo jõudmist karjääriteenustesse.

Materjalid

| 11 Aprill 2020
| looja Katre Savi

XXII Täiskasvanuhariduse foorum toimus 26. oktoobril 2018.a. Tallinnas. Foorumi eesmärk oli täiskasvanuhariduse valdkonna sisendite saamine loodavasse haridus- ja teadusstrateegiasse aastateks 2020-2035.

Foorumil esinesid haridus- ja teadusministeeriumi esindajad, Marju Lauristin, Janno Järve, Toomas Kruusimägi ja Eve-Liis Roosmaa. Sloveenia kogemusi täiskasvanuhariduse poliitikate ja reformide elluviimisel tutvustas Ema Perme (ettekanne inglise keeles). Lauaaruteludes ühtlustati arusaamu ning koguti kokku osalejate mõtted ja ettepanekud loodavasse strateegiasse.

Materjalid

| 11 Aprill 2020
| looja Katre Savi

Projekti "AGENDA - Euroopa täiskasvanuhariduse tegevuskava" lõpuseminar toimus 31. oktoobril 2017 Tallinnas.

Seminaril tutvustati sihtrühmani jõudmise keerulisi teid ning jagati osalejate ja korraldajate kogemusi. Arutleti selle üle, kuidas õnnestus projekti algfaasis väljatöötatud kontseptsiooni "Võrdsed võimalused väikelaste vanematele elukestvaks õppeks" levitamine ja infoseminaride läbiviimine lasteaedades. Mõtiskleti selle üle, kuidas tekkinud võrgustikku laiendada ja veelgi efektiivsemat koostööd teha.

Materjalid

| 20 Märts 2020
| looja Georgi SKOROBOGATOV

Tulevikutöö konverentsil arutati töötajate oskuste pideva täiendamisvajaduse üle

4.12.2018 Tallinnas Kultuurikatlas toimunud Kutsekoja konverentsil räägitati, kuidas tulevikutöö muudab töötajate oskuste vajadust ning mida on vaja sellest tulenevalt muuta kutsestandardites.

Materjalid

| 17 Jaanuar 2018
| looja Marit Valge

OSKA uuring „Eesti tööturg täna ja homme 2017“ annab ülevaate Eesti tööturu olukorrast ning tööjõu- ja sellest tulenevast koolitusvajadusest aastani 2025.

Uuring koostas sihtasutus Kutsekoda koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

OSKA koostab aastaks 2020 kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses.

OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Materjalid

| 12 Mai 2017
| looja Marit Valge

Teie käes on Sihtasutuse Kutsekoda poolt koostatud uuringu aruanne, mis koondab tänast parimat teadmist energeetika ja kaevanduse valdkonna tööjõunõudlusest ja potentsiaalsest pakkumisest lähema 10 aasta jooksul. Aruanne toob välja olulisemad trendid, mis mõjutavad valdkonna arengut Eestis ja maailmas, annab ülevaate tööjõu hetkeseisust valdkonna erinevatel ametikohtadel, analüüsib seniseid õppe- ja karjääriteid valdkonnas ja seotud koolituspakkumist ning annab lõpuks põhikutsealade kaupa hinnangu tööjõunõudlusele ja selle täitmise võimalustele.

Materjalid

| 8 Mai 2017
| looja Marit Valge

Eesti keemiatööstus on traditsiooniline tööstusharu, mille ainulaadseks osaks on kaasaegsel tehnoloogial põhinev põlevkivi töötlev keemiatööstus. Olulise osa keemiasektorist moodustavad ka teised allharud. Näiteks ehitus- või tarbekeemia ja kosmeetika. Ida-Virumaal asuvadki suurimad keemiatehased, kus lisaks põlevkiviõlile ja -keemiale toodetakse bensoehapet, haruldasi metalle ja haruldasi muldmetalle ning nende oksiide. Keemiatööstus on kapitalimahukas tegevusala, mille tootmismahu kasv pole kaasa toonud olulist töökohtade arvu suurenemist ning seda tänu oma efektiivsusele.

Materjalid

| 8 Mai 2017
| looja Marit Valge

Öeldakse, et varem või hiljem kõik muutub. Tuleb vaid oodata. Aga meil ei ole aega. Kõike tarkust pole võimalik ära oodata, mistõttu oleme sunnitud ennustama. Ennustused sünnivad varasemast kogemusest, ehk sisuliselt kirjeldatakse tulevikku mugandatud minevikuna. Mõnikord sisaldab edukaks osutunud strateegia paratamatuid ka vigu, kuna rajaneb ekslikul eeldusel muutumatust maailmast. Jooksvas olukorras otsustaja peab seega arvestama, et tegutseb tõe ja eksimuse vahel. Mis omakorda sunnib otsima tasakaalu meelekindluse ning kahtluse vahel. Valiku raskusaste sõltub teemast.