chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE - Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

Tulemuslikkuse hindamine

Ajaveeb

| 30 Juuni 2020
| looja Katre Savi

Esimesed jahutavad vihmasabinad on jõudnud suvekuumust rahustada ning loonud idüllilise hetke haarata raamatu järele. Soovitan suviseks lugemiseks raamatut, mis pakub mõtteainet iseenda igapäevaste ja tööalaste eesmärkide seadmiseks ning nende saavutamiseks, veelgi enam, aitab meil koolitajatena õige mõtteviisi toetamisega õppijaid motiveerida ning innustada edasi pürgima.

E-Sports / E-Gaming als Trend für die Erwachsenenbildung_© OpenClipart-Vectors | Pixabay

Ajaveeb

| 6 Aprill 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Täpselt nagu teistes tööstustektorites ja haridus valdkondades on ka täiskasvanuhatidus ja täiendõpe sõltuv uutest arengutest ja peab nendega kohanema. Mistõttu TRENDID, mis on usaldusväärsete allikate poolt esiletoodud, muutuvad tähtsateks punktideks, mida analüüsida. Järgnev allikas heidab valgust erinevalete tendide lähenemise kohta. Järgnev erinevate trendikäsitluste analüüs on mõeldud sellele küsimusele veidi valgust heitma.

E-Sports / E-Gaming als Trend für die Erwachsenenbildung_© OpenClipart-Vectors | Pixabay

Ajaveeb

| 25 Märts 2020
| looja EPALE Keskus Eestis

Nagu iga teinegi sektor või haridusvaldkond, sõltub täiskasvanuharidus uutest arengutest ja peab nendega kohanema. Seetõttu on usaldusväärse allika poolt tuvastatud trendid olulisteks viiteks, mida analüüsida: kas organisatsioon, programm, kaastöötajate ja õpetajate teadmised või tehnoloogia on õigesti üles seatud? Järgnev trendikäsitluste analüüs peaks seda teemat pisut valgustama.

Uudised

| 1 Juuli 2020
| looja Kadi Kass

Haridus- ja Teadusministeerium andis teada, et avalikustatud on OECD hariduspoliitika raport.

Raportis tuuakse muuhulgas Eesti kohta esile järgnevat:

Meie täiskasvanute kirja- ja arvutusoskus on paremad kui keskmiselt OECD riikide elanikel.

Vimastel aastatel oleme teinud märkimisväärseid jõupingutusi õpetajate digioskuste ja kaasava hariduse tugevdamiseks ning õpetajate palkade tõstmiseks.

Vaatamata suhteliselt väikestele hariduskulutustele edestame PISA uuringus teisi riike.

Uudised

| 10 September 2019
| looja Monica Marfeldt

Aalgas konkurss aasta õppijasõbralikuma tööandja leidmiseks, kandidaate saab esitada 23. septembrini.
Konkursi raames otsitakse ja tunnustatakse tööandjaid, kes toetavad oma organisatsioonis täiskasvanute õppimist, suunavad pilgu tulevikku ja lähenevad elukestvale õppimisele laiemalt.

Uudised

| 20 November 2018
| looja Georgi SKOROBOGATOV

2018. aasta sügisest töötab Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) Haridus- ja Teadusministeeriumi ettepanekul välja täienduskoolituse kvaliteedihindamise süsteemi, mille raames hindame täienduskoolituste õppekavasid. Sellest tulevalt otsib EKKA

Uudised

| 19 Aprill 2017
| looja Marit Valge

Kutse andja avalikud konkursid pääste- ja piirivalveteenistuse kutsetele võitis Sisekaitseakadeemia. Eesti Turvaettevõtete Liit kinnitati aga vetelpäästja kutsete andjaks.

Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu kinnitas Sisekaitseakadeemia pääste- (v.a vetelpäästja) ja piirivalveteenistuse kutsete andjaks kuni 18. aprillini 2022.

Eesti Turvaettevõtete Liit kinnitati vetelpäästja kutseala kutsete andjaks kuni 18. aprillini 2022.

Teisipäev 8 September 2020, Estonia

Ettevalmistus täiskasvanute koolitaja kutseeksamiks

Koolitus on Sulle, kui oled tegev koolitaja ja soovid sooritada täiskasvanute koolitaja kutseeksami ning vajad teadmisi ja tuge, et hästi orienteeruda kutse taotlemise protsessis, koostada kompetentsipõhist eneseanalüüsi ning selget ja hästiloetavat e-portfooliot.

Koolitus on praktiline ning suunatud enda kui täiskasvanute koolitaja tegevuse mõtestamisele läbi eneseanalüüsi. Mini-loengud vahelduvad praktiliste ülesannetega, mille käigus tutvutakse kutse taotlemise protsessiga, õpitakse koostama eneseanalüüsi ja looma e-portfooliot.

Teisipäev 1 Juuni 2021 kuni Reede 4 Juuni 2021, Netherlands

Conferința Eucen nr. 52

Universitatea din Utrecht vă invită să participați la acest eveniment, care subliniază că educația continuă a universității este despre învățare, precum și despre cursanți.

Teme principale:

1. Impactul schimbării societății asupra UCE

2. Viitorul educației și învățarea modernă la locul de muncă

3. UCE ca practică profesională în cadrul universităților

Conferința îsi propune să :

- Conecteze cercetarea despre învățare cu practicienii în învățare.

- Conecteze domeniului academic cu profesii și alte părți interesate.

Kolmapäev 8 Juuli 2020, Bulgaria

В Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот

На 8 юли 2020 г. в град Търговище ще се проведе работна среща на областната координационна група за учене през целия живот и част от екипа на националния координатор за учене на възрастни. Срещата ще се състои от 11.00ч. в хотел „Идол“, гр. Търговище. Събитието е част от работната програма на националния координатор за учене на възрастни за периода 2020-2021 година.

Esmaspäev 5 Oktoober 2020 kuni Neljapäev 8 Oktoober 2020, Germany

Digitale Leipzig Summer School 2020

Gemeinsam mit dem Institut für Bildungswissenschaften und dem Institut für Soziologie der Universität Leipzig richtet das Zentrum für Lehrerbildung und Schulforschung vom 05. bis 08. Oktober 2020 erneut die „Leipzig Summer School – Sozialwissenschaftliche Methodenwerkstatt für Schul- und Unterrichtsforschung“ aus. Aufgrund der Coronapandemie werden die 17 Methodenworkshops der qualitativen und quantitativen Sozialforschung sowie das ergänzende Rahmenprogramm erstmals in digitalem Format stattfinden.

Sobivaid tulemusi ei leitud

Materjalid

| 11 August 2020
| looja Kadi Kass

Magistritöö sisuks on autoetnograafiline uurimus täiskasvanud õppija õppimisest. Autoetnograafia puhul on tegemist kvalitatiivse uurimismeetodiga, kus uurija uurib iseennast, seades uurimuse keskpunkti omaenese kogemused ja lood (Ellis & Bohner, 2000). Minu autoetnograafia aluseks on kahe aasta vältel kirja pandud refleksioonid ja mõtisklused läbitud õppeprotsesside kohta: magistriõpingud, suhtlemistreenerite väljaõpe ja töötukassa koolitus.

Materjalid

| 17 Juuli 2020
| looja Kadi Kass

Magistritöö sisuks on autoetnograafiline uurimus, mille keskmes on minu isiklik õppimise kogemus täiskasvanute täienduskoolituses. Uurimus illustreerib täiskasvanud õppija õppimise kogemusi ja nendele tähenduse andmise kujunemist mikroõppe meetodi näitel. Autoetnograafia aluseks on isiklik narratiiv.

Materjalid

| 1 Juuli 2020
| looja Kadi Kass

Tagasisidel on väärtuslik roll nii õppimises kui ka õpetamises ning kõrghariduses on see eeskätt oluline üliõpilaste teadmiste ja oskuste arendamisel. Sellest tulenevalt peab õppejõudude tagasiside olema pidev ning edasiviiv. Magistritöö eesmärgiks oli välja selgitada, milline on õpetajakoolituse üliõpilaste hinnangul ülikoolis saadud tagasiside, millised on nende ootused tagasisidele ning kuidas üliõpilased saadud tagasisidet rakendavad. Uurimuse andmeid koguti poolstruktureeritud intervjuudega õpetajakoolituse magistritaseme teise aasta erinevate õppekavade üliõpilastelt.

Materjalid

| 9 Aprill 2020
| looja Kadi Kass

Eesti kõrgharidusõppe korraldust reguleerivad õigusaktid (Kõrgharidusstandard (2008), Ühtne hindamissüsteem kõrgharidustasemel, koos diplomi kiitusega (cum laude) andmise tingimustega (2009) jt) näevad ette, et hindamine Eesti kõrgkoolides toimub sotsiaalkonstruktivistlikust ehk õppimist toetavast õpikäsitusest lähtuvalt.

Materjalid

| 9 Aprill 2020
| looja Kadi Kass

On levinud praktikaks, et uue töötaja sisseelamist ning arengut toetatakse läbi juhendamise, seejuures on väärtustatud ressursiks organisatsioonis pikaajalise kogemusega töötajad, kellel on teadmised ning oskused (Jarvis, 2001). Töötaja igakülgse arengu toetamise võimaluseks on sisseelamisprogramm, mis lähtuks mentorluse põhimõtetest. Toetudes läbiviidud intervjuu tulemuste ja sisseelamisprogrammide analüüsi tulemustele võib väita, et Eesti avaliku teenistuse organisatsioonides tegeletakse samuti uute töötajate juhendamisega.

Materjalid

| 8 Aprill 2020
| looja Georgi SKOROBOGATOV

Eessõna

Järjest rohkem kasutatakse Eesti üld-, kutse- ja kõrghariduses e-kursusi. E-kursus on õppematerjalide, õpitegevuste ja õpijuhiste süsteemne terviklik kogum, mis toetab õppeprotsessi osalist või täielikku läbiviimist veebis. Kvaliteetne e-kursus on oluline ja vajalik erinevatele sihtrühmadele, kellel kõigil on kvaliteedi suhtes oma nõudmised ja ootused.

Materjalid

| 13 Detsember 2017
| looja Riina Kütt

2017. aastal koguti esmakordselt täienduskoolitust pakkuvate asutuste kohta statistilisi tegevusnäitajaid eelmise kalendriaasta kohta, mis võimaldavad saada senisest parema ülevaate täienduskoolitusasutustes läbiviidavate koolituste tegevusvaldkondadest ja mahtudest. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koostatud analüütiline ülevaade tegevusnäitajatest on lisatud.

Materjalid

| 31 August 2017
| looja Georgi SKOROBOGATOV

Lühikokkuvõte
Haridus- ja Teadusministeerium viis koostöös Ernst & Young Baltic AS-iga läbi Eesti kõrgkoolide 2015. aasta vilistlaste uuringu, et koguda sisendit Eesti kõrghariduspoliitika kujundamiseks ning kõrgkoolide õppetöö arendamiseks. Uuringu eesmärgiks oli anda ülevaade Eesti kõrgkoolide vilistlaste õpingutega seotud taustast, lõpetamisjärgsest tegevusest, toimetulekust tööturul ning omandatud pädevustest ja rahulolust õpingutega, samuti anda kõrgkoolidele tagasisidet õppetöö kvaliteedi kohta. Ühtlasi võimaldas uuring hinnata muutusi võrreldes varasemate aastatega.

Materjalid

| 20 Juuni 2017
| looja Monica Marfeldt
Eesmärk: Täiskasvanute koolitajate professionaalsus võtmeoskuste õpetamisel erinevatele sihtgruppidele on kasvanud. Alaeesmärk: Parandada täiskasvanukoolituse kvaliteeti, tutvustada rahvusvahelist kogemust haridus- ja koolitusvaldkonnas ning edendada kultuuriteadlikkust. Intellektuaalne väljund 1. Ülevaade täiskasvanute koolitajate koolitamise kogemusest ja praktikatest (Mapping of the Practices in the Field of Adult Educators` Training)