European Commission logo
Kontot looma
Sildid

Sildid

Learner Support Theme.
Õppijad

Inimesed, kes omandavad teadmisi õppetundide, õppimise, praktiliste harjutuste ja muude meetodite abil

Learning environments Theme.
Õpikeskkonnad

Füüsilised või virtuaalsed keskkonnad, kontekstid ja kultuurid, kus täiskasvanute koolitajad õpetavad.

Life skills Theme.
Oskused

Oskus konkreetses valdkonnas midagi hästi teha, tulenevalt oma teadmistest, praktikast ja võimekusest.

Policy Theme.
Poliitika

Raamistikud, rahastamine ja plaanid, mis hõlmavad täiskasvanuhariduse valdkonna ühiseid eesmärke ja protseduure

Quality Theme.
Kvaliteet

Õppimise, õppematerjali või -programmi läbimise teel saavutatud kompetentsuse või standardi tase