chevron-down chevron-left chevron-right chevron-up home circle comment double-caret-left double-caret-right like like2 twitter epale-arrow-up text-bubble cloud stop caret-down caret-up caret-left caret-right file-text

EPALE

Euroopa täiskasvanuhariduse veebikeskkond

 
 

Kultuuriline haridus

Intercultural Communication in Education

The beginning of the training will give an opportunity for everyone to get to know each other better, after that will follow an introduction of the training program and objectives.  

The following session will examine the notion of culture, the relation between the culture and the language and the importance of understanding cultural differences. Thanks to informal methodologies we will analyse some effective intrapersonal and interpersonal communication skills required to build relationships.

Dňa 20. novembra 2019 sa v  Banskej Bystrici uskutočnil odborný seminár s názvom „Ako vytvárať a podporovať šance dospelých s nízkym stupňom vzdelania?“. Na seminári na zúčastnilo takmer 60 odborníkov z verejnej správy a samosprávy, mimovládneho sektora, úradov práce, sociálnych vecí a rodiny ako aj študenti andragogiky z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Materjalid

Градските градини се разширяват по целия свят, за да насърчават местното производство и потребление, социалното включване, диалога и приемането на устойчив начин на живот. Всъщност, каквато и форма да има, какъв е размерът, всеки от тях се стреми към постигане на общи цели: социална, образователна, екологична, естетическа, забавна…
По този начин те прилагат практики на участие, в тяхното проектиране, управление и начин на работа. Този инструментариум е насочен към всички хора или организации, които желаят да използват градското градинарство като образователен инструмент.

Materjalid

Οι αστικοί κήποι αναπτύσσονται σε όλο τον κόσμο για να ενθαρρύνουν την τοπική παραγωγή και κατανάλωση, την κοινωνική ένταξη, τον διάλογο και την υιοθέτηση ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Πράγματι, ανεξάρτητα από το σχήμα, το μέγεθός του, κάθε ένας από αυτούς επιδιώκει την επίτευξη κοινών στόχων: κοινωνικoύς, εκπαιδευτικούς, οικολογικούς, αισθηaτικούς, διασκέδαση κτλ. Συνακόλουθα, εφαρμόζονται συμμετοχικές πρακτικές στο σχεδιασμό, τη διαχείριση και τον τρόπο λειτουργίας τους.

Materjalid

Les jardins urbains se développent partout dans le monde pour promouvoir la production et la consommation locales, l’inclusion sociale et l’adoption d’un mode de vie durable. En effet, quels que soient sa forme, sa taille, chacun d’entre eux cherche à atteindre des objectifs communs: sociaux, éducatifs, écologiques, esthétiques, ludiques…
Ainsi, ils mettent en oeuvre des pratiques participatives dans leur conception, leur gestion et leur mode de fonctionnement.

Reede 6 Detsember 2019, Latvia

"Krēslas stunda": sarunas & filma Ziemeļvalstu literatūras nedēļā pieaugušajiem

6.decembrī pl.17:30 Valmieras integrētajā bibliotēkā piedzīvosim "Krēslas stundu" (Ziemeļvalstu literatūras nedēļa) pieaugušajiem: Kārenas Bliksenas stāsta fragmentu lasījums un Oskara balvas laureāte - mākslas filma “Babetes svētku mielasts” oriģinālvalodā.

15 uczestników OHP z kujawsko-pomorskiego kształcących się w zawodzie kucharza uczestniczyło w rocznym projekcie Szkolimy się dla Waszego zdrowia !. Kluczowym elementem działań był dwutygodniowy staż zrealizowany we Frankfurcie nad Odrą oraz poczęstunek przygotowany dla zaproszonych gości po powrocie.

Na etapie rekrutacji wyłoniono 11 osób z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Toruniu (do 01.09.2019 2-4 Środowiskowy Hufiec Pracy) oraz 4 z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu. Młodzież przez 1,5 miesiąca uczestniczyła w intensywnym kursie języka niemieckiego, koncentrującym się na słownictwie z zakresu gastronomii i sytuacji dnia codziennego. W międzyczasie miała okazję spotkać się z koordynatorem i poznać szczegółowy program projektu, ciekawostki związane ze zdrowym odżywianiem czy zapoznać się z charakterystycznymi elementami kultury niemieckiej.

W grudzień 2018 to przełomowy moment - wyjazd na staż wraz z dwójką wychowawców,
którzy wspierali młodzież w czasie zajęć, prowadzili podsumowania. Pierwszego dnia młodzież zapoznała się z przepisami bhp, zasadami obowiązującymi na warsztacie. Wszystkie potrawy jakie przygotowano stanowiły pełne menu dla uczestników projektu, koordynatora po stronie niemieckiej oraz kilku pozostałych pracowników ośrodka. Instruktor prowadzący zajęcia przydzielał zadania stażystom-kucharzom indywidualnie bądź dla grupy 2-3 osób, swoją decyzję uzależniał od stopnia samodzielności i zaradności. Podanie posiłku poprzedzało nakrycie stołu zgodnie z zasadami savour-vivre. Koniec zajęć na kuchni poprzedzało podsumowanie, omówienie wykonanych potraw oraz powtórka ze słownictwa. Czas po obowiązkowych zajęciach wypełniało poznawanie miasta, zajęcia integracyjne, gry w planszówki, grille oraz wycieczka do Berlina w czasie weekendu. Młodzież miała również okazję, żeby samodzielnie zaproponować jednego dnia swoje ulubione potrawy z kuchni polskiej. Ostatniego dnia uczestnicy pozytywnie przeszli egzamin – sprawdzian umiejętności. Każda osoba otrzymała przepis do samodzielnego przygotowania. Oficjalne zakończenie uświetniło rozdanie certyfikatów. Dwoje uczestników otrzymało zaproszenie, aby spróbować swoich sił latem w zaprzyjaźnionych z ośrodkiem restauracjach. Mimo wielu wrażeń i zmęczenia rok 2018 został zamknięty wypełnieniem indywidualnych raportów uczestników w systemie Mobility Tool.

W okresie luty – marzec w obu lokalizacjach ośrodków w Toruniu i Grudziądzu odbyły się warsztaty pod hasłem Ja i rynek pracy . Zajęcia dotyczące sposobów poszukiwania pracy, przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej, dokumentów – CV oraz listu motywacyjnego przeprowadzili dla grupy toruńskiej doradcy zawodowi MCIZ-u, a dla grudziądzkiej pracownicy MCK-u. W ramach powyższych warsztatów młodzież spotkała się również z asystentem p.o. doradcy EURES, który przybliżył im zasady funkcjonowania sieci EURES oraz omówił zagadnienia związane z bezpiecznym poszukiwaniem pracy za granicą. Na zakończenie młodzież wypełniła krótki test utrwalający wiedzę oraz miała okres dwóch tygodni
na przygotowanie swojego CV w systemie Europass.

Następnym kluczowym etapem były okolicznościowe obiady, na które młodzież zaprosiła gości z lokalnej instytucji i stowarzyszenia. Na spotkaniu w Grudziądzu gościliśmy podopiecznych
z pobliskiego DPS-u wraz z opiekunami i p. kierownik. Poza degustacją potraw młodzież przygotowała krótki program artystyczny o zasadach zdrowego odżywiania, natomiast koordynator projektu przybliżył założenia projektu i jego działania. Wojewódzki Komendant OHP wyróżniającemu się uczestnikowi wręczyła książkę kulinarną, aby rozwijał dalej swoje zainteresowania. Grupa toruńska zaprosiła Stowarzyszenie Podgórski Walczyk, które zamieściło relację filmową na swojej stronie. Przygotowane potrawy tak zasmakowały gościom, że poprosili o przepisy, co było najlepszym wyróżnieniem i docenieniem pracy młodych ludzi.

Z końcem wakacji jeden z uczestników projektu spróbował swoich sił zgłaszając się do konkursu kulinarnego WorldSkillsPoland. W trakcie działań projektowych koordynator projektu oraz młodzież z promowali projekt byli obecni na targach pracy, w szkole gdzie się kształcą. Relacja z poszczególnych etapów pojawiała się na funpage’u EKS Kujawsko-Pomorskie oraz na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej OHP. Miejsca, w których młodzież się kształci oraz nasi partnerzy otrzymali pamiątkowe tabliczki informujące o projekcie.

Zebrane doświadczenia w czasie tych 12 miesięcy, informacja zwrotna od młodzieży wpłynęły na decyzję o kontynuowaniu w przyszłości, również z tym partnerem, projektów zawodowych lecz dla większej liczby grup zawodowych.

Działania projektowe realizowane na zasadach Erasmus+ były finansowane z projektu PO WER (2018-1-PL01-KA102-049528).

"Dyskursy Młodych Andragogów" to czasopismo dobrze znane wszystkim, których interesują zagadnienia związane z edukacją dorosłych. Czasopismo jest wydawane corocznie przez Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Według listy czasopism naukowych MNiSW z 2019 r. za publikację w "DMA" autor uzyskuje 20 punktów.

Εστιάζοντας στο σύνθετο φαινόμενο της μετανάστευσης, θεωρώντας ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει κατά πολύ τα τελευταία 5 χρόνια από την αυξανόμενη μετανάστευση και το κύμα προσφύγων που μόνο το 2016 είχε ως αποτέλεσμα περισσότερο από ένα εκατομμύριο αιτούντες άσυλο, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει ως σκοπό να συμβάλει στη συνεχιζόμενη συζήτηση και έχει ως στόχο να εστιάσει σε μια καινοτόμο ιδέα της εκπαίδευσης των ενηλίκων.

Materjalid

Urban gardens are expanding around the world to encourage local production and consumption, social inclusion, dialogue and the adoption of a sustainable way of life. Indeed, whatever its shape, its size, each of them seeks the achievement of common objectives: social, educational, ecological, aesthetic, fun. Thus, they implement participative practices in their design, management and mode of operation.

Valdemossa

Sześcioro nauczycieli z Uniwersytetu Ludowego w Radawnicy brało udział w projekcie w ramach programu PO WER, w którym dwukrotnie wyjechali do Hiszpanii w celu podnoszenia własnych kompetencji. Oba wyjazdy okazały się być wspaniałym pomysłem na podbudowanie morale zespołu nauczycielskiego naszej placówki i przyczyniły się do wprowadzania nowości do warsztatu pracy naszej kadry nauczycielskiej.

Materjalid

Ogrody miejskie rozwijają się na całym świecie, aby zachęcać do lokalnej produkcji i konsumpcji, integracji społecznej, dialogu i podjęcia zrównoważonego stylu życia. Niezależnie od kształtu czy wielkości, tworzenie ogrodów służy do osiągnięcia wspólnych celów społecznych, edukacyjnych, ekologicznych, estetycznych i rozrywkowych. Dlatego też, ogród jako przestrzeń jest idealnym miejscem do wdrażania praktyk partycypacyjnych w projektowaniu, zarządzaniu i sposobie działania.

Panevėžio suaugusiųjų ir jaunimo mokymo centre Nacionalinė suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi pasaulis laukia. Keliaukim!” prasidėjo Nacionalinei karjeros savaitei skirta E-pamoka būsiu_2030-aisiais: 10 ateities profesijų prezentacija, o ketvirtadienį, lapkričio 21 d. vyko Karjeros diena - Karo prievolės ir komplektavimo tarnybos karys Renaldas Stuknys ir Krašto apsaugos savanoriškų pajėgų 501 kuopos būrio vadas Zigmantas Gatelis viešėjo PSJMC.
3 Detsember 2019
looja Vitalija Banaitienė
(lt)
Daugavpils dizaina un mākslas skolas "Saules skola" aucina uz foto izstādes atklāšanu, lekciju par ilgtspējīgu modi un ilgtspējīgas modes apģērbu demonstrāciju, kas notiks 6.decembrī. Pasākumā piedalīsies biedrības “Zaļā brīvība” ilgtspējīgas modes eksperte Dace Akule un ilgtspējīgas modes zīmola Velga Code dibinātāja Velga Krukovska.

VET traineeships,job shadowing,KA1,KA2,Courses

VET traineeships in Ankara(Turkey

As host organisation, we are able to welcome participants to make a European Voluntary Service, a Youth Exchange, a Mobility Training as well as Erasmus. We also offer language courses and cultural activities as host organisation.

Host organisation services in Ankara,Turkey.

2019. gada 13. decembrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā notiks Latvijā pazīstamu literatūras pētnieku savstarpēja diskusija par 2019. gada oriģinālliteratūras un tulkotās literatūras devumu. Kas šajā gadā ir bijis vislielākās ievērības un pārdomu cienīgs, kas – vienkārši lasīšanas vērts; vai atšķiras, kas vērtīgs šķiet izdevējiem, bibliotēku lietotājiem un akadēmiskajam personālam? Kas no 2019. gadā izdotā ir ar potenciālu kļūt par klasiku, bet kam profesionāļi piešķirtu “īstermiņa lietojuma” nozīmi?

29.novembrī divdesmit deviņas Daugavpils pilsētas izglītības iestāžu latviešu valodas skolotājas devās vizītē uz Lielvārdes pamatskolu, kas ir projekta „Kompetenču pieejas īstenošanas mācību procesā” pilotskola, lai smeltos idejas par lietpratībā balstītas pieejas īstenošanu valodu apmācībā.

Publikacja podsumowująca wypowiedzi prezentowanie w czasie seminarium z cyklu "Odbiorcy instytucji kultury" w listopadzie 2017 roku w Bramie Poznania w Poznaniu poświęcone osobom z niepełnosprawnością intelektualną. Zebrano w niej artykuły stanowiące zapis wypowiedzi przedstawicieli środowska akademickiego, organizacji pozarządowych działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami, self-adwokata oraz praktyków zajmujących się edukacją i aktywizacją grup o ograniczonym dostępie do kultury. 

Publikując na blogu na temat edukacji kulturowej akcentuję przede wszystkim edukację muzealną. Wychodzę bowiem z założenia, że muzea mają ogromny potencjał edukacyjny. Właściwie jednak z czego on się bierze? Czy jest on w pełni wykorzystywany? Czy z edukacją w muzeum mamy do czynienia, tylko wówczas, kiedy oprowadzani jesteśmy przez przewodnika, słuchamy wykładu, uczestniczymy w warsztacie, a więc czerpiemy w różny sposób wiedzę na temat jego kolekcji? A może czysta toaleta i uśmiechnięta osoba sprzedająca nam bilety oferują także doświadczenie edukacyjne?

30 November 2019
looja Marcin Szeląg
(pl)

Looking for partners to join us on KA 205 Media Literacy and KA 204 Sustainable Life skills

Društvo za izobraževanje in socialni razvoj - Društvo DISORA (Association for education and social development). We are located in Maribor, the second largest city in Slovenia. We are a non-profit NGO. We wish to contribute to positive and sustainable development in the field of education, culture, sports and social development.

Radikalizacija i nasilni ekstremizam su složeni društveni problemi koji se moraju rješavati integrisanim pristupom koji uključuje rad stručnjaka iz raznih oblasti, a na prvoj liniji odbrane od ekstremističkih tendencija su prosvjetni radnici. To je poručeno na radionici “Prevencija nasilnog ekstremizma i radikalizacije koji vode ka terorizmu za profesore osnovnih i srednjih skola”, koju je Misija OEBS-a organizovala u Bijelom Polju i Baru 19. i 20. novembra 2019. godine.

Poprzedni wpis był podejmował tematykę inicjatyw angażujących dorosłych użytkowników odwiedzających współczesne biblioteki, a także kontekstów ich funkcjonowania i dostosowania oferty do potrzeb poszczególnych grup docelowych. Podejmowane wątki dotyczyły poszukiwań odpowiedzi na pytania o powody dla, których w dobie globalizacji i powszechnego dostępu do wiedzy i informacji ludzie wciąż korzystają z bibliotek publicznych?

29 November 2019
looja Monika Schmeich...
(pl)
2 Kommentaarid
Neljapäev 12 Detsember 2019, Poland

Od pomysłu do projektu. Szkolenie dla wnioskodawców

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji serdecznie zaprasza na wydarzenie:

Od pomysłu do projektu. Szkolenie dla wnioskodawców zainteresowanych realizacją projektów mobilności kadry edukacji dorosłych finansowanych z programów Erasmus+ i PO WER (konkurs 2020), które odbędzie się:

12 grudnia w Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu (ul. Św. Marcin 80/82) w godz. 10.30‑15.00.

[Traducere Engleză - Română]

Educația adulților joacă un rol cheie în furnizarea de cunoștințe despre democrație, politică, procese politice și structuri sociale, deosebit de importante în perioadele de schimbare economică și socială. Aceasta ar trebui să abiliteze oamenii, astfel încât, să fie în măsură să își exercite drepturile și să contribuie la modelarea progreselor societății.

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury uspořádaly konferenci k pokračování pokusného ověřování, které se zúčastnilo více než devadesát zástupců paměťových institucí (muzeí, knihoven, galerií, skanzenů), edukátorů z celé České republiky a realizátorů pokusného ověřování. 

Lehed

Telli voog RSS - Kultuuriline haridus