European Commission logo
Create an account

Learning communities

Õppimine toimub kogukondades, see loob kogukondi ja aitab neil kasvada.

Lähtudes eeldusest, et õppimine on kasulik nii üksikutele õppijatele kui ka ühiskonnale tervikuna, keskendub see temaatiline fookus sellele, kuidas luua kaasavaid õppivaid kogukondi kogu Euroopas. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele teemadele: õppivad linnad; turvalised õpiruumid ja kolmas ruum; maapiirkonnad; perede kirjaoskuse toetamine; õpikogukonnad töökohal; uus arusaam õpikogukondadest virtuaalses, füüsilises ja segaõpperuumis; vabatahtlikud ja kogukonna arendamine; haavatavatele rühmadele suunatud algatused.

Kitsenda tulemusi

Can't find exactly what you\'re looking for? Use the Keyword field below to search for the exact keywords by using quotation marks (e.g. "Article Title") or try using the filters below to prioritise the results.

Can select multiple words with divider comma

RIIK

Võib valida mitu parameetrit