Learning communities

Õppimine toimub kogukondades, see loob kogukondi ja aitab neil kasvada.

Lähtudes eeldusest, et õppimine on kasulik nii üksikutele õppijatele kui ka ühiskonnale tervikuna, keskendub see temaatiline fookus sellele, kuidas luua kaasavaid õppivaid kogukondi kogu Euroopas. Erilist tähelepanu pööratakse järgmistele teemadele: õppivad linnad; turvalised õpiruumid ja kolmas ruum; maapiirkonnad; perede kirjaoskuse toetamine; õpikogukonnad töökohal; uus arusaam õpikogukondadest virtuaalses, füüsilises ja segaõpperuumis; vabatahtlikud ja kogukonna arendamine; haavatavatele rühmadele suunatud algatused.

Kitsenda tulemusi

RIIK

Võib valida mitu parameetrit