Resource Details
RESSURSS

Vene keelt emakeelena kõnelevatele täiskasvanud õppijatele korraldatud häälduskursuse mõju nende inglise keele vokaalide kvantiteedile ja kvaliteedile.

Käesolev uurimus vaatleb vene keelt emakeelena kõnelevatele täiskasvanud õppijatele korraldatud häälduskursuse mõju nende inglise keele vokaalide kvantiteedile ja kvaliteedile. Uurimus sisaldas lühikest intensiivkursust, milles häälduse õpetamine toimus osana üldisest keeleõppest ning moodustas 50% kogu õppetööst. Häälduse õpetamist käsitleti analüütilis-lingvistilise ja integreeritud lähenemise varal, mis näeb hääldust keele õppimise ja keeles suhtlemise lahutamatu ja olulist tähendust omava komponendina. Kursusel osales seitse katseisikut. Selleks, et hinnata ja tuvastada muutusi vokaalide hääldamisel, pidid osalejad enne ja pärast häälduskursust sooritama rea teste, mis sisaldasid häälikuerinevuste tajumise ja kõne mõistmise ülesandeid. Kõne mõistmise ülesandes pidid osalejad lugema etteantud sõnu, lauseid ja lühiteksti. Lugemisülesannete salvestuste analüüs näitas, et osalejate inglise keele tajus ja ingliskeelses kõnes toimusid kursuse järgselt muutused, kuid need ei olnud grupis ühtlased. Hääldustreeningu positiivne mõju vokaalide tajumisele ilmnes kõigi osalejate puhul. Samas treeningu mõju kõnele oli ebaühtlane. Osal õppijatest paranes vokaalide kestus ja osal kvaliteet. Statistiliselt näitasid klassiõppetöös osalenute ja koduülesandeid täitnute seas parimaid tulemusi need, kes olid tugevasti motiveeritud ja võtsid aktiivselt osa õppetööst. Kuigi häälduskursus oli tõhus inglise keele häälduse teatud aspektide parema teadvustamise saavutamisel, mis ilmnes ka tajutestide tulemustest, on ilmne, et põhjalike kõnemuutuste toimumiseks oleks kursus pidanud olema pikem.

Märksõnad: inglise keel kui võõrkeel, hääldustreening, inglise keele vokaalide kvaliteet ja kvantiteet, täiskasvanud õppijad

Tartu Ülikoolis kaitstud magistritöö on avaldatud TÜ digitaalarhiivis DSpace.

 
Resource Details
Ressursi autor(id)
Jekaterina Desjatnikova
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Login (0)
Sildid

Soovid keelt vahetada?

See dokument on saadaval ka teistes keeltes. Palun vali keel.
Switch Language

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!