Resource Details
RESSURSS

Veebipõhine keeletugi pagulastele

Mis on OLS pagulastele?

Veebipõhine keeletugi (OLS) on tasuta veebipõhine keeleõppeplatvorm. Aastatel 2016-2019 pakub Euroopa Komisjon 100 000 pagulasele ja äsja saabunud sisserändajale vabatahtlikku juurdepääsu OLSile. Algatuse eesmärgiks on aidata neil paremini ühiskonda lõimuda, andes neile võimaluse õppida kohalikku keelt.

 

Mida OLS pakub?

OLS annab pagulastele ja sisserändajatele ligipääsu tasuta veebipõhistele keelekursustele. Esmalt määravad pagulased veebipõhise hindamise abil kindlaks oma keeleoskuse taseme. Seejärel on neil võimalik maksimaalselt 13 kuu jooksul kasutada OLSi keeleõppeplatvormi. OLSi keelekursused hõlmavad tervet rida keele erinevaid aspekte käsitlevaid mooduleid ning ka interaktiivseid tegevusi. Hiljem on pagulastel tehtud edusammude mõõtmiseks võimalik läbida teine keeleoskuse hindamine.

 

Kellele see mõeldud on?

Veebipõhist keeletuge pagulastele saavad kasutada pagulased ja äsja saabunud sisserändajad. Pagulastele ja sisserändajatele tugiteenuseid osutavatel valitsusvälistel organisatsioonidel tuleb võtta ühendust lähima algatuses osaleva asutusega, edastada OLSist huvitatud kandidaadi e-posti aadress ja täpsustada, millist keelt kandidaat õppida soovib.

Resource Details
Ressursi autor(id)
Erasmus+
Sisestage ressurss
Riiklik ja poliitika
Riik
Euroopa
Avaldamise kuupäev
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!