European Commission logo
Kontot looma
Resource Details
RESSURSS

Üliõpilaste distantsõppe kogemused

2020. aasta kevadel tekkinud olukorra tõttu pidid kõik üliõpilased jääma distantsõppele. See oli uus kogemus olukorraga toime tulla ja lahendada väljakutsed nii üliõpilastele, õppejõududele kui ka ülikoolidele. Andreanne Kallas uuris oma töös üliõpilaste kogemusi õppekorraldusele, keskendudes kuidas üliõpilased oma õpet kodus organiseerisid ja planeerisid ning mida nad seejuures kogesid. Lisaks uuriti ennastjuhtiva õppija rolli olulisust distanstõppes ning muutusi üliõpilaste suhtluses ülikooli, kursusekaaslaste, pere ja sõpradega. Samuti uuriti, milline oli nende kõikide gruppide olulisus üliõpilase õppes ning millist tuge üliõpilased terve selle aja jooksul said. Uuringu käigus viidi läbi intervjuud kolme üliõpilasega, mida analüüsiti sisuanalüüsi meetodi abil. Uuringust selgus, et koroonakriis on olnud üliõpilaste jaoks suur väljakutse ning unikaalne kogemus. Väga kiiresti oli vaja kohaneda uue õppekorraldusega ning õppimise eest tuli hakata senisest suuremal määral ise vastutama. Üliõpilased pidid seadma endale kindlad eesmärgid ning tuli kohaneda teises keskkonnas õppimisega.

Võtmesõnad: täiskasvanud ja ennastjuhtiv üliõpilane, distantsõpe eriolukord

Tallinna Ülikoolis esitatud seminaritöö on kättesaadav andragoogika osakonna seminaritööde kogumiku UURIMIK lehel.    

Resource Details
Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituut.
Ressursi autor
Andreanne Kallas
Sisestage ressurss
Uuringud ja aruanded
Riik
Eesti
Avaldamise kuupäev
Dokumendi keel
Eesti keel
Login (0)

Want to add a resource ?

Don't hesitate to do so! Click the link below and start posting a new resource!